VÍZELLÁTÓ ÉS KÖZPONTI FŰTÉSI RENDSZEREKHEZ

QUICK & EASY gyors csőkötés

A Wirsbo Quick & Easy szabadalmaztatott csőszerelési technológia, amelynek segítségével igen gyorsan, biztonságosan, akár házilag is szerelhető a fűtési illetve a vízellátó rendszer.

1-es képA módszer lényege, hogy a WIRSBO-PEX csövet és a szorítógyűrűt együtt feltágítjuk, majd ezt követően a csőidomra húzzuk. A cső és szorítógyűrű néhány másodperc alatt rázsugorodik a csőidomra. A kötés létrehozásához egyetlen szerszám - egy tágító szerszám szükséges csak (1). Egy házilagosan kivitelezett csőszerelésnél ezt nem érdemes megvásárolni, hiszen kölcsönözni is lehet.
A rendszer elemei - a cső, a szorítógyűrű és a szerszám egymáshoz jól illesztett, egységben megtervezett rendszeralkotók. Az alkotóelemek bármelyikének megváltoztatása alapvetően befolyásolhatja a kidolgozott technológiát. Az alkalmazott szorítógyűrű a csőével azonos anyagú, de keresztmetszeti mérete nem azonos a cső szabványos méretsorában következő nagyobb átmérőjű cső méretével. A Q&E rendszer nem oldható csőkötéseinél a cső rugalmasságát használják ki, ezért kizárólag, csak a WIRSBO-PEX térhálósított cső esetén alkalmazható.
A technológia a kézi tágítószerszám alkalmazásával a 16, 20 és 25 mm átmérőjű Wirsbo-PEX és Wirsbo-evalPEX csövek szereléséhez alkalmazható. A rendszerben alkalmazott csőkapcsoló idomok, szerelvények egyaránt alkalmasak a 6 és 10 bar-os, fűtés és vízvezetéki csövekhez.
2-es képA csőszerelés technológiája mindkét esetben azonos. Ügyelni kell azonban arra, hogy minden esetben a megfelelő, a cső méretéhez és nyomásfokozatához előírt tágító fejet alkalmazzuk!
A vízvezetéki, 10 bar-os csövekhez használható tágító fejek jelölése WIRSBO Q&E, és a csőméret (16, 20, 25), a fűtési rendszerek 6 bar-os, oxigéndiffúzió ellen védett csővezetékeihez alkalmazandó tágító fejek "WIRSBO-eval" és a csőátmérő (16, 20, 25) jelöléssel vannak ellátva. 

Csőkötés létrehozása

Mindig a csőátmérőnek megfelelő csatlakozóidomot, szorítógyűrűt és a tágító szerszámfejet válasszunk!
A csővéget tengelyre merőlegesen vágjuk le a műanyag csövekhez alkalmazott csővágó ollóval (2). A cső végének száraznak és zsírmentesnek kell lenni, hogy a szorítógyűrű ne tudjon elmozdulni a tágítás során. Húzzuk a szorítógyűrűt a csővégre úgy, hogy a gyűrű kb. 1 mm-el nyúljon túl a cső végénél (3).
A tágító szerszám nyelét nyissuk szét (ezzel a pofák összezáródnak) és a tágítófejet toljuk a csőbe, amennyire csak lehet (4). A tágító szerszám nyelét lassan nyomjuk össze. Ezt követően gyorsan nyissuk szét és toljuk újra a csőbe, amennyire lehet. Ezt a tágítási műveletet addig ismételjük, amíg a tágító szegmensek egyenes része teljesen betolható a csőbe. (Azaz a cső ütközéséig tolható a tágítófejre.)
Húzzuk ki a tágító szerszámot a csőből annyira, hogy a szegmensek elváljanak a cső falától, és fordítsuk el a szerszámot kb. 1/8 fordulattal. Ezután még egyszer végezzünk el egy csőtágítást.

Az egymás utáni maximum tágítások száma a csőátmérőtől és a csőminőségtől függ, az alábbiak szerint:

Csőátmérő (mm) 16 20 25
WIRSBO-PEX 5x 8x 12x
WIRSBO-evalPEX 4x 5x 15x

Abban az esetben, ha a szerelés hosszabb időt vesz igénybe (pl. nehezen hozzáférhető helyen, falsarokban, osztó-gyűjtő szekrényben stb.) az utolsó tágítás se legyen hosszabb 3-5 másodpercnél.
Nyissuk szét a tágító szerszám nyelét és távolítsuk el a szerszámot a csőből. Késlekedés nélkül húzzuk a feltágított csövet a csatlakozó idomra úgy, hogy a csővég ütközzön az idom peremének (5). A felszerelt csövet kb. 3 másodpercig tartsuk a csatlakozó idomon. Ennyi idő szükséges ahhoz, hogy a cső szorosan az idomra zsugorodjon. A szerelés után 30 perccel elvégezhető az előírt nyomáspróba ill. tömörségi vizsgálat.
4-es képA Q&E rendszerben egyaránt szerelhető az ún. "cső a csőben" rendszer és a hagyományos ágvezetéki rendszer. Vízvezetéki hálózatokhoz a 10 bar névleges nyomásfokozatú, térhálósított műanyagcsöveket használjuk. A kötéstechnikához alkalmazható méretek: 16x2,2; 20x2,8 és 25x3,5 mm.
A "cső a csőben" rendszernél faliszekrényben vagy falnyílásban elhelyezett hideg-melegvizes osztóról indítjuk az egyes kifolyókat ellátó - védőcsőben - szerelt vezetékeket. A kifolyó szerelvények csatlakoztatására műanyag falidobozokban elhelyezett falikorongokat használjunk. Minden egyes vízvételi helyhez ebben a rendszerben külön ellátó vezeték kerül kiépítésre.
A hagyományos ágvezetéki rendszernél a csővezeték elhelyezése, a berendezési tárgyak, vízvételi helyek vezetékezése a hagyományos horganyzott acélcsöves szerelési módszernél alkalmazottal megegyezik. Ennél a szerelési módnál nincs lehetőség a "cső a csőben" rendszer nyújtotta bontás nélküli csőcserére, hiszen a beépített idomok nem teszik lehetővé a csővezeték kihúzását a védőcsőből. A védőcső alkalmazásától csak az esetben lehet eltekinteni, ha egyéb szigetelési megoldásokkal biztosítjuk a lehűlés, illetve páralecsapódás elleni szigetelést. A réz idomokat közvetlenül gipsszel, betonnal rögzíteni nem szabad, ha erre sor kerülne, az idomokat burkolni kell.
Központi fűtésekhez az evalPEX jelzésű oxigéndiffúzió ellen védett térhálósított műanyag csővezetéket használjuk. A kötéstechnikához alkalmazható csőméretek: 16x2,0; 20x2,0 és 25x2,3 mm. A technológia bármilyen típusú radiátorhoz - függetlenül a gyártótól és a bekötés módjától - szabadon vagy falhoronyban szerelt csővezetékről alkalmazható. Alkalmas egy- és kétcsöves fűtési rendszerek szereléséhez osztó-gyűjtővel, vagy hagyományos elosztóvezetékkel. 

Csőcsere, cső le- és visszaszerelése

Helytelen szerelés vagy más nyomvonal választása esetén a felszerelt csővezetéki hálózat megbontható, az elkészített fém csatlakozások leszerelhetők és újra felhasználhatók. A csőkapcsolások megbontása a következők szerint történik:
A szorítógyűrűt késsel óvatosan átvágjuk, vigyázva, hogy a csövet ne sértsük meg. Használjuk ehhez a csövet támaszként, a vágás iránya pedig a fitting ütköző karimájával essen egybe. A gyűrű levétele után a csővéget bevágjuk, és az idomot a csőből kifordítjuk.
A cső leszerelése az idomdarabról felmelegítéssel is történhet. Ekkor a cső ún. memóriaeffektusát, emlékező tehetségét használjuk ki. A cső leszerelésének ezt a módját akkor használjuk, ha csak az idomdarabot akarjuk cserélni, a vezetéket nem. A gyűrű levágása után a csövet kb. 40-50 °C-ra melegítjük fel, forró levegőt fúvó szerszámmal. A cső ezután könnyen lehúzható az idomról. Ha a csövet tovább melegítjük (míg átlátszóvá nem válik, kb. 130 °C-ig), a lehűlés után visszanyeri eredeti alakját, és újból felhasználható. A külső átmérője a lehűlés után valamivel nagyobb lehet, és a szorítógyűrű nehezen vagy egyáltalán nem húzható fel. Ilyenkor tágítsuk fel a gyűrűt a csőre történő felhúzás előtt. A szorítógyűrű és a cső együtt nem melegíthető fel.

Tömörségi vizsgálat, nyomáspróba

5-ös képA megszerelt vezetékhálózat illetve a csőkötések a szerelés után 30 perccel nyomás alá helyezhetők. A maximális próbanyomás 15 bar/1,5 MPa (vízhálózatnál a névleges nyomás 1,5-szerese) lehet.
A fémcsővel szerelt vezetékhálózatnál a szerelést követő próbanyomás mértéke nem változik meg. Műanyagcsöves rendszereknél a nyomás először csökken, majd állandósul. Ennek oka a műanyagcső tágulása. Ezért szükség lehet a hálózat 24 órán keresztüli folyamatos ellenőrzésére, a rendszer tömítettségének megállapításához.

Az ajánlott rövidített nyomáspróba előnye, hogy elvégzéséhez 30 perc és 2 óra közötti időre van csak szükségünk. Az ellenőrzés folyamata:
1. A hálózatot vízzel feltöltjük és kilégtelenítjük, a biztonsági berendezéseket elzárjuk.
2. A rendszerben a nyomást az üzemi nyomás 1,5-szeresére növeljük. A nyomás azonnal csökkenni fog, ezért azt 30 percig fenn kell tartani.
3. Valamelyik csap megnyitásával csökkentsük a nyomást gyorsan az üzemi nyomás felére, és zárjuk a csapolót.
4. Ha a hálózat jól tömített, a nyomás először megnő, majd a magasabb szinten állandósul (pl. 10 bar üzemi nyomás esetén először 5 bar-ra csökkentjük a nyomást, majd azt követően kb. 7 bar-on állandósul).
5. A hálózatot 90 percig tartsuk nyomás alatt. Ezen idő alatt a nyomás nem csökkenhet, ha a rendszer jól tömített. A legkisebb szivárgás is azonnal a nyomás csökkenését eredményezi. 

EIőforduló hibák és azok kijavítása

Szivárgás a csőkötésnél: ha a szivárgás nem nagyobb hiba eredménye, a szorítógyűrű felmelegítésével javítható. Forró levegős hőlégfúvóval a gyűrűt 40-50 °C-ra kell felmelegíteni. A cső ekkor még kézzel megfogható. A melegítés ideje kevesebb, mint 1 perc.
A szorítógyűrű tágítás közben elcsúszik a csövön: ennek oka többnyire az, hogy a cső vagy a gyűrű nem elég tiszta és száraz. A csővéget megtisztítjuk, ha kell, levágjuk, és új gyűrű használatával a csőkötést megismételjük.
A tágító szerszám nehezen mozog: ha tágításkor a megszokottnál nagyobb erőre van szükség, és a szerszám gyakran nyikorgó hangot is ad, a tágító kúp vagy rossz zsírral van bekenve, vagy teljesen száraz. A tágító kúp megtisztításával és bezsírozásával a hiba kiküszöbölhető.
A csőtágító szegmensek kicsúsznak a csőből: oka, hogy a cső vagy a tágítófej szegmensei nem elég tiszták, vagy a szegmensek túl kopottak. Tisztítással vagy a szegmensek cseréjével a hiba javítható. A szegmenseket óvatosan, finomszemcsés csiszolópapírral tisztíthatjuk meg, és a lehető legrövidebb időn belül cseréljük ki a fejet.
Hézag a cső és a fitting karimája között: a legkisebb hézag is megengedhetetlen! Ez esetben a szerelést meg kell ismételni.

További érdekes cikkeinkről se maradsz le, ha követed az Ezermester Facebook oldalát, vagy előfizetsz a nyomtatott lapra, ahol folyamatosan újdonságokkal jelentkezünk!

Címkék: csőkötés, cső

Szólj hozzá a cikkhez!

Be kell jelentkezned, hogy hozzászólhass a cikkekhez!
Ezermester, Facebook, vagy Google fiókkal is bejelentkezhetsz.

Karácsonyfák és talpak

Amikor a karácsonyfa megvásárlására indulunk, rendszerint már van elképzelésünk, hogy mekkora fát szeretnénk, és mennyi pénzt szánunk rá. Vannak hagyományaink, amikhez ragaszkodunk, de időnként...


Vágott virágok tartósabban

Névnap, születésnap és megannyi alkalom, amikor vágott virág a legjobb ajándék vagy ajándékkísérő. Ahhoz, hogy minél tovább gyönyörködhessünk benne, tenni kell. Íme, néhány tipp a vágott virágok...