Háztáji víztisztítás

2009-12-10 22:24:27 |

A lakóingatlan létesítőségének (építési engedély) egyik előfeltétele, hogy a vízellátása biztosítva legyen. Ezt legtöbbször a településen kiépített ivóvízellátó hálózatból biztosíthatjuk. Azonban a külterületi ingatlanoknál (hétvégi ház, tanya stb.) gyakran csak a saját, többnyire kutas vízellátásból biztosíthatjuk a vízigényt.

A mai kor embere a sok kedvezőtlen külső hatás miatt az ivóvíz tekintetében is a természetes állapotú, vagy ahhoz hasonlóvá tett, vizet kívánja fogyasztani. Természetes állapotú vizek mára mondhatni csak a mesében léteznek, kivéve néhány forrásból illetve kútból származó kezelés nélkül fogyasztható vizet. Tehát nincs más megoldás, mint a rendelkezésre álló vizet megfelelő módszerekkel tisztítatni illetve kezelni, úgy hogy annak minősége minél inkább megközelítse a természetes víz minőségét.
Az ivásra, főzésre szolgáló víz minőségét, az íz, a tisztaság és az alapvető oldott anyagok tekintetében az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Kormányrendelet írja elő. Ha az ebben leírt alapösszetevőknek megfelel a fogyasztandó vizünk, akkor sok dolgunk nincs vele, nyugodtan ihatjuk, főzhetünk vele.
A gyakorlatban azonban a hálózati víz sem mindig felel meg ezeknek a követelményeknek, a saját kútból, forrásból származó vizet pedig többnyire eleve kezelnünk szükséges, mert a hazai vizek egy-két jellemző paraméterében (keménység, vas, mangán, esetleg nitrát tartalom) jelentősen eltérnek a szabványtól.
A vizünk kezelésére mára rendelkezésre állnak a legkorszerűbb, lakossági méretű víztechnológiai berendezések. Felhasználni közülük azonban - a fogyasztandó víz alapos analízise alapján - a szakember által javasoltakat érdemes.
Ezek a vízkezelő berendezések szolgálhatnak egy-egy rossz összetevő fizikai kiszűrésére, kémiai semlegesítésére, a víz csírátlanítására és utólagosan egy kívánt ásványi összetételű víz előállítására. A kezelendő víz rendelkezésre állása alapján azonban két fő csoportra tudjuk a vízkezelési technológiát választani, hálózati vízre és kút- vagy forrásvízre.

A hálózati víz elvileg megfelelő lenne, de a hazai szabvány ún. maradvány klór tartalmat ír elő a vízellátó hálózatra. Ennek a maradvány klórnak a feladata, hogy a hálózatban levő, és ott újra kialakuló biológiai szennyeződésektől mentesítse (csírátlanítsa) az ivóvizet. Nos ez a mentesítés néha túl jól sikerül, és a klór hatására kellemetlen tulajdonságú (szag, íz stb.) új vegyületek állnak össze a hálózatban. Az újabb csírátlanító módszerek, UV és ózonkezelés, a hosszú vezetékhálózatban a felhasználóhoz csak lassan eljutó vízre kevésbé hatásosak. Azaz a hozzánk érkező vizet utókezelni szükséges.
Ez az utókezelés többnyire a szűrés, lágyítás, fertőtlenítés, vastalanítás stb. elvégzéséből áll. Az egyes - nem megfelelő - összetevőket külön-külön is kezelhetjük, de a háztartási vezetékes vízhálózathoz rendelkezésre állnak olyan ajánlott teljes víztisztító és vízkezelő rendszerek, melyek megoldást nyújtanak az egész háztartás vízellátásának kezelésére.

UV-700Amennyiben csak a hálózatból származó víz szűrése a cél, akkor a cserélhető, illetve mosható betétű szűrőházakat kell csak a vezetékbe építenünk. Ezek a berendezések a hálózatból lebegő üledékek (homok, iszap) kiszűrésén kívül - a betéttől függően - bizonyos oldott anyagok kiszűrésére is alkalmasak. Ezzel a vízelosztó hálózatunk szerelvényeit, berendezéseit is megóvhatjuk. A nagyobb méretű szűrőkkel szinte víznyomás csökkenés nélkül tudjuk használni a szűrt vizet.
A hálózati vizeket - amennyiben szükséges - vas-mangántalanítják a vízműnél. De ha nem elég hatásos ez a tisztítás, illetve ha a víz agresszív, a hálózatból újra tud vasat kioldani, szükségünk lehet a beérkező víz újbóli vas-mangántalanítására is. Ezt az alacsony vas-mangántartalmú vizet szintén ki lehet szűrni mosható betétű vas, mangán szűrővel.
Amennyiben már oldatban levő anyagokat szeretnénk eltávolítani a vízből, ez többnyire a víz keménységét okozó kalcium, magnézium eltávolítását jelenti, akkor alkalmazzuk a különböző vízlágyító berendezéseket. A vízlágyítására a kevésbé hatékony elektromos, vagy a vizet adagolt lágyítószerekkel kezelő módszerek helyett, mára csak az ioncserélős ivóvízlágyító berendezéseket alkalmazzák. Ezek a konyhasó felhasználásával működő, a hálózatba könnyen beköthető berendezések tökéletesen, üledék és vegyi maradékanyag keletkezése nélkül végzik el a víz lágyítását.

A lakóházban felhasznált víz utócsírátlanítására egyre nagyobb igény jelentkezik. Ezt legegyszerűbben egy elektromos UV sugárzónak a hálózatba kötésével oldhatjuk meg. Az UV csírátlanítás hatékony eljárás a vízben található élősködő mikroorganizmusok elpusztítására. Működése nagyon hatékony és megbízható, nem igényel karbantartást, és ami a legfontosabb, klór- és egyéb vegyszerek hozzáadása nélkül csírátlanítja a vizet. A megsemmisített szervezeteket nagy szűrőképességű 5-10 ľm szűrőbetéttel távolíthatjuk el a vízből. A mosógép, a zuhany illetve a konyhai felhasználásra szánt vizet különféle speciális betéttel ellátott szűrőházakkal tudjuk tovább kezelve tökéletesen felhasználhatóvá tenni.

Kézi UV szűrőOlyan háztartások vízhálózatára ajánlott teljes víztisztító és vízkezelő rendszerek, melyek vízforrása kútvíz. A berendezések megoldják az ivásra, főzésre, mosogatásra és mosásra, fürdésre és locsolásra használt víz kezelését.
A legmagasabb vízminőségi igényeknek megfelelő vizet a fordított ozmózisos elven működő komplett víztisztító berendezésekkel biztosíthatjuk. A fordított ozmózist elsősorban az ivóvízkezelés során alkalmazzák, ahol zárt technológiai rendszerben, nyomás alatt egy féligáteresztő rétegen (membránon) préselik át a már több lépcsőben előszűrt vizet. A fordított ozmózis során használt membrán vízáteresztő mérete 0,0001 mikron nagyságú, amely így kiszűri a tisztításra szánt vízben lévő szinte összes fizikai és kémiai szennyezőanyagot, valamint a biológiailag aktív szervezeteket is.
Ezek a berendezések a mosogató pultba szerelhetőek. A berendezés 5 fokozatú szűrőrendszerrel - 20 mikronos előszűrő; aktívszén előszűrő; 5 mikronos előszűrő; ozmózis membrán; visszasózó patron; aktívszén utószűrő - ellátott háztartási víztisztító berendezés, kis létszámú családok részére, ahol a víznyomás minimum 3 bar, maximum 7 bar. Teljesítménye 2-7 liter/ óra nyomástól és szennyezettségtől függően. Ezt a relatíve kis mennyiségű vizet már csak ivó, vagy főző vízként célszerű felhasználnunk.

A vízkezelési technológia szinte összes elemét tartalmazzák a legújabban elterjedt vízadagolós komplett vízkezelő rendszerek. Például az Aquafilter cég AFDL-RO4 75 vízadagoló automata berendezése egy fordított ozmózis szűrővel ellátott, három fokozatú vízadagoló automata, hűtött-, forró- és szobahőmérsékletű- tisztított ivóvíz-adagoló funkcióval. Biztonsági forróvíz kapcsolót és gyors újraforralási lehetőséget is tartalmaz. Működési feltétel: minimum 3, maximum 6 bar víznyomás, 230 V hálózati áram. Teljesítménye 7-10 liter/ óra nyomástól és vízszennyezettségtől függően. Természetesen egy ilyen korszerű berendezés 150-200 eFt áron biztosítja a fenti vízmennyiséget.

A saját vízellátó rendszerek a vizüket kutakból és forrásokból nyerhetik. Nálunk a legtöbb külterületi lakóingatlant kútról látják el vízzel. A kutak nagyrészt fúrt csőkutak, kis számban ásott kutak. A nagyon kevés forrásfoglaláshoz hasonló a hegyvidékeken alkalmazott galériás vízbeszerzés.
A saját vízbeszerző berendezésekből nyert vizet házi vízellátó berendezéssel juttatjuk el a fogyasztási helyekre. A házi vízellátó rendszer a vízbeszerző helyről (kút, forrás, galéria) kitermelt vizet egy földalatti tartályban gyűjti össze, ebből a tartályból táplálkozik többnyire az épületben, esetleg földalatti aknában elhelyezett hidroforos vagy légüstös szivattyúval működő vízellátó rendszer. A víz kezelését a vízellátó berendezés közelébe célszerű telepíteni.
A hazai kutak vízminőségére az Alföldön a magas vas, mangán tartalom, a mészkőhegységekben a magas keménység a jellemző. Jó minőségű vizet adnak a folyók teraszain telepített kutak. Az ásott kutak vízminőségét a nitrát befolyásolhatja.

Fordított ozmózis elven működő szűrőLegelőször is, ha saját vízellátó berendezést szeretnénk felhasználni, szakemberrel vizsgáltassuk meg a lehetőségét, terveztessük meg a vízbeszerző létesítményeket, és szerezzük be a hatósági engedélyeket. A meglévő vízbeszerző berendezésből vegyünk vízmintát, azt részletesen vizsgáltassuk meg, a vízanalízis alapján szakemberrel, terveztessük meg a víztermelő rendszerünket és határoztassuk meg a szükséges víztechnológiai berendezéseket. A saját vízellátás felhasználását az épület használatbavételi eljárásához hasonlóan az illetékes hatósággal engedélyeztetni kell!
A saját vízellátó rendszerekből nyert víz kezelését valószínűleg egy speciális öblíthető betétes vas-mangántalanító berendezés alkalmazásával kell kezdenünk. A kemény vizeket a háztartási készüléknél nagyobb 0,5-3 m3/óra átfolyó teljesítményű közepes készülékkel tudjuk kezelni. A kissé gázos, agresszív vizeket a gyűjtőtartálynál történő levegőztetéssel (pl. zuhanyrózsán, szökőkúton keresztüli vízbevetéssel) kezelhetjük.
Amennyiben a víz részletes analízise magas szennyezőanyag tartalmat (nitrát, ammónia stb.) tartalmaz akkor célszerű ivásra és főzésre palackozott vizet felhasználva kettéválasztani a vízfogyasztásunkat. A termelt víz többi része öntözésre, mosásra, WC öblítésre nyugodtan felhasználható.
A vas-mangántalanított esetleg lágyított vizünket ezután csírátlanítani szükséges. Erre legalkalmasabbak az UV csírátlanító készülékek. A felhasználandó vizet innen az előzőekben ismertetett módon és berendezésekkel kezelhetjük tovább a szükséges mértékűre.
Háztartásban felhasználható vízkezelő berendezéseket nagyon sok gyártó forgalmaz.

További érdekes cikkeinkről se maradsz le, ha követed az Ezermester Facebook oldalát, vagy előfizetsz a nyomtatott lapra, ahol folyamatosan újdonságokkal jelentkezünk!

Szűcs J. László


Szólj hozzá a cikkhez!

Be kell jelentkezned, hogy hozzászólhass a cikkekhez!
Ezermester, Facebook, vagy Google fiókkal is bejelentkezhetsz.

Egyedi szennyvíztisztítás

Az elmúlt évtizedekben a szennyvíz ártalmatlanítására csak a központi szennyvíztisztítás és az emésztőgödör jöhetett szóba. Előbbi nem mindenhol érhető el, utóbbi pedig környezetvédelmi szempontból...


Otthoni víztisztító

Vízkészleteinket több tízezer különféle vegyi anyag szennyezheti. Mindenki megérdemli, hogy egészsége védelme érdekében tiszta és friss ivóvizet fogyaszthasson! A győri Nordland Kft. több olyan...