Egy pohár jóízű víz

A háztartási víztisztítás eszközei

A szomjunk oltására legmegfelelbb egy pohár jó víz. Nemrég a források, patakok st a Duna vize is megfelelt erre. Mára egy-két hegyvidéki forrás vizét kivéve a természetes vizek gyakorlatilag ihatatlanok az ember számára.

Az ivóvíz minségét szigorú egészségügyi, higiénés elírások szabályozzák. Elvileg minden ivóvíznek megszabott értékek közötti fizikai, kémiai jellemzkkel kellene rendelkezni. Azonban a határértékek között a vizet az emberi érzékszervek tovább osztályozzák, és kinek-kinek az egyéni érzékszervei alapján alakul ki a véleménye a fogyasztott vízrl. Az ivóvízben található kémiai és biológiai anyagoknak a mennyisége, összetétele okozza a más és más íz ivóvizet.
Az ivóvíz izét, szagát a vízben található, a normálisnál nagyobb mennyiség szervetlen anyagok okozzák. A kloridok sós, a szulfát keser, a nitrát édeskés, a vas-mangán fémes ízt ad az ivóvíznek. A különböz vízben oldott gázok, fleg a szulfidok teszik a vizet záptojás szagúvá, bzössé. Az ivóvízben él szervezetek miatt is keletkeznek különböz szagok és ízek, melyek igen kellemetlenek lehetnek.
Ma az ivóvizet a vízszolgáltatók minden esetben kezelik. Sajnos azonban a kellemetlen szagok és ízek a már kezelt közüzemi vízben is könnyen megjelennek, tehát elképzelhet, hogy otthon a csapból kifolyó víz is rossz szagú, -íz. Ha az otthon a csapból jóíz vizet szeretnénk nyerni, akkor némi háztartási ivóvíz kezelést kell végeznünk.
A vezetékes víznél a csvezetékbl homok, rozsda különféle törmelékek kerülnek a vízbe és onnan hozzánk felhasználókhoz. Ezeket a mechanikai jelleg szennyezdéseket, lebeganyagnak nevezzük. Eltávolításukra különféle szrk szolgálnak. Ezek a szőrök a rajtuk keresztül folyó vízbl, a nagy aktív szrfelületük segítségével kiszrik a különféle lebeganyagokat.
A cserélhet betétes szrk, a bejöv vezetékre szerelhetk, csatlakozó méretük a szokásos 1/2”-2”-os csméretekhez igazodik. A cscsatlakozást biztosító részbe, menetesen csatlakozik a szrbetétet tartó, többnyire átlátszó szrház. Ez a szrház, a vezeték lezárása után lecsavarható, ezután a benne található szrbetét – amelynek anyaga polipropilén (PP), vagy rozsdamentes acél – lemosható, vagy ha szükséges cserélhet. A korszer szrbetétek 20~100 ľ porusméretek, azaz a milliméter századrésze nagyságú anyagrészecskéket is visszatartják a felületükön!
Az egyszer szrkbl alakultak ki az oldott vas és a szabad aktív klór kiszrésére alkalmas szrbetétek. Az oldott vastartalom kiszrésére háztartási alkalmazásban jól bevált az Aqua-Mandix katalitikus oxidációs töltet (cserélhet szrbetét). A szabad klórt, a rákkelt haloform vegyületeket, az íz és szagrontó anyagokat az ezüsttel impregnált felület aktív szén betétes szr köti meg, és az ezüst(-nitrát, -jodid) impregnálás megöli a még él baktériumokat is. A szrházak felhasználhatók sziliko-foszfát betét alkalmazására is. Ezzel a mosógépeken, vízmelegítkn történ káros vízkkiválás akadályozható meg.
Kézenfekv tehát ezeknek a többfeladatú szrknek a közös kialakítása. Ezt a célt szolgálják a többlépcss szrk. A kétrészes (lépcss) szrknél egyrészt a ~25 ľm résméret polietilén finomszr, másrészt az aktívszén szr kerül alkalmazásra. A Triaqua szr a nevébl adódóan három funkciót lát el; az elbbieken felül egy Aqua-Mandix katalitikus töltet megköti a víz még meglév vas-mangán tartalmát.
Ezek a többlépcss szrk egyszeri töltettel mintegy 8 m3 víz tisztítására képesek. A vízmennyiség átbocsátásuk 4-5 liter/perc.
Alkalmazzák még a kombinált betétes szrket is. Az egy szrházba beszerelt finom szr és az ezüsttel impregnált aktív szén betét hatására az érzékeny kerámiabetétes csapokat védjük, emellett jó minség ivóvizet is nyerünk.
A szintén finomszr betétbl és polifoszfát adagoló betétbl álló kombinált szr hatására vékony filmréteg keletkezik a vízzel érintkez felületeken, és ez megakadályozza a vízk lerakódását.
A kemény víz lágyítására szolgálnak a kabinetes vízlágyító berendezések. Ennek a kémiai úton történ vízlágyítási eljárásnak a lényege az, hogy a vizeink keménységét okozó kalcium- és magnéziumsókat, illetve azoknak a vízben oldott ionjait nátriumsó (konyhasó) ionokra cseréli ki. Ezzel a módszerrel a vizet 0,1 nk° érték alá lágyíthatjuk.
Maga az ioncserélés a berendezésben egy gyantatölteten átfolyva történik, konyhasóoldat felhasználásával. A berendezés egy vegyszerálló manyag tartályba (reaktorba) elhelyezett nagy aktív felület ioncserél gyantatöltetbl áll. Ezen a tölteten folyik át a kemény víz, majd eközben a konyhasóoldat ionjaival felcseréli a keménységet okozó kalcium-, magnéziumsó ionjait. Az innen elfolyó víz már nem okoz vízkövesedést. Az ioncserél gyanta felületérl a kalcium-, magnéziumsókat a berendezés automatikusan leöblíti, és egyúttal a szükséges nátrium (konyhasó) ionokat regenerálja. Ez a regenerálás és öblítés célszeren a legkisebb vízfogyasztáskor, azaz az éjszakai órákban automatikusan lezajlik. Így a gyantatöltet évekig használható.
A berendezés vízlágyító kapacitása a 0,2~1,5 m3/óra között változik a típustól függen. Ez havi 5~50 m3 fogyasztást jelent. A vízlágyító ivóvíz-minség vizet képes kezelni, a kezelend víz vas-, mangántartalma 0,1 mg/liter alatti lehet.
A háztartási ivóvíztisztító berendezések csúcsát a ROÁZIS négyfokozatú berendezés jelenti. A fordított ozmózisos elven mköd berendezés els eleme egy 25 ľm-es szrképesség mechanikai szr, ezt követi egy ezüsttel impregnált felület aktív szenes elszr, innen a víz az 5 ľm szrképesség membránszrn halad át. Ezen a szrn fennmaradó szennyez anyagok a csatornahálózatba kerülnek, míg a beérkez vízmennyiség 30%-ányi kezelt víz a biztonsági aktívszenes szrn át kerül az ivóvízfogyasztóhoz.
A ROÁZIS hatékonyan csökkenti a nehézfém, az arzén, a nitrit, nitrát és ammónium, tartalmat. A kórokozókat, toxinjaikat, a vegyszermaradványokat, toxikus rákkelt anyagokat és a radioktiv szennyezdéseket szintén hatásosan kiszri az ivóvízbl. A berendezés gyakorlatilag sómentes vizet állit el, ezért közvetlen fogyasztáshoz a készülékhez ásványadagoló patron is tartozik, így tetszleges összetétel ivóvizet állíthatunk vele el.
A saját vizünket végül célszer még utólagosan csirátlanítani, vagyis a hálózatból, a berendezésekbl származó mikroorganizmusoktól mentessé tenni. Ezt legkorszerbben az ún. ultraibolya (UV) csirátalanító berendezésekkel végezhetjük. A 254 nm (nanométer) hullámhosszú UV sugárzás hatására a szervezetek több mint 99 %-a elpusztul, és nem fertzik az ivóvizünket. Az ilyen berendezések óránként 300 liter vizet képesek csírátlanítani, 10 W 230V/50Hz áramfelvétel mellett. A berendezés lényeges eleme a beépített érintésvédelmi relé.


További érdekes cikkeinkről se maradsz le, ha követed az Ezermester Facebook oldalát, vagy előfizetsz a nyomtatott lapra, ahol folyamatosan újdonságokkal jelentkezünk!

Szűcs J. László

Címkék: ivóvíz, vízellátás

A cikk eredeti változata az alábbi címen olvasható az Ezermesteren:
https://ezermester.hu/cikk-401/A_haztartasi_viztisztitas_eszkozei