Szigorodó szabályozások

2017-04-15 09:50:09 | Módosítva: 2017-04-27 10:30:17

A tüzelőberendezésekkel kapcsolatosan a háztartásokat is érintő jelenlegi szabályok szigorítása várható. Az Európai Unió, felismerve, hogy a fűtési eredetű légszennyezés milyen jelentős környezeti és egészségügyi problémákat okoz, a követelmények szigorítását tűzte ki célul a gáztüzelésre és a szilárd tüzelésre vonatkozóan.


Magyarországon a gáztüzelésű berendezésekre vonatkozóan 2011-ben kerültek bevezetésre a környezetbarát tervezésre és forgalomba hozatalra, továbbá a megfelelőségi értékelésre vonatkozó új, jelentősen szigorúbb követelmények. Ugyanebben az évben vált kötelezővé a címkézés és termékinformációs követelmények biztosítása a beszerelést végző szakemberek és végfelhasználók számára használati utasítás formájában.

A 65/2011. (IV. 15.) Korm. rendelet hatályba lépésével a legfeljebb 400 kW mért hőteljesítményű gáz vagy folyékony tüzelőanyaggal működő helyiségfűtő berendezésekre vonatkozó követelmények 2015-ben kerültek szigorításra az EU irányelveknek és rendeleteknek megfelelően. 2015. szeptember 26-át követően – a típusengedély megszerzésének időpontjától függetlenül – nem vehető használatba nem egyetemes (azaz nem lakossági) szolgáltatásra jogosult felhasználási helyen olyan fűtőberendezés, amely a 813/2013/EU bizottsági rendeletben foglalt szezonális helyiségfűtési hatásfokra (legalább 86%), a vízmelegítési hatásfokra és a hangteljesítményszintre vonatkozó előírásoknak nem felel meg. 2016. július 1-jét követően a szigorítást kiterjesztették egyetemes (lakossági) szolgáltatásra jogosult felhasználási helyekre is.

2017. április 1-én lép hatályba a max. 70 kW mért hőteljesítményű szilárd tüzelésű kazánokra, és az ilyen kazánokat tartalmazó rendszerekre vonatkozó energia-címkézést előíró rendelet.  A jogszabály néhány, így a kizárólag meleg ivóvíz biztosítására, a levegő melegítésére használt és a nem fás biomasszával működő kazánok kivételével, egyetemesen érvényes lesz.


2020-tól szigorodnak a legfeljebb 500 kW mért hőteljesítményű központi fűtést kiszolgáló szilárd tüzelésű kazánok, 2022-től a legfeljebb 50 kW névleges hőteljesítményű egyedi helyiségfűtő berendezések környezettudatos tervezésére vonatkozó forgalombahozatali és használatbavételi követelmények is. Ennek értelmében a nyitott égésterű, szilárd tüzelésű egyedi helyiségfűtő berendezések szezonális helyiségfűtési hatásfoka nem lehet 30%-nál kisebb, zárt égésterű berendezések szezonális helyiségfűtési hatásfoka nem lehet 65%-nál, pellettel működő berendezések esetén 79%-nál kisebb.

Az új rendelet szigorú követelményeket támaszt a kibocsátott por (PM-kibocsátás) mennyiségére, a kibocsátott gáznemű szerves vegyületek mennyiségére, a kibocsátott szén-monoxid mennyiségére és a kibocsátott nitrogén-oxidok mennyiségére is. Nyitott égésterű berendezések esetén a PM kibocsátás 50 mg/m3-nél, zárt égésterű berendezések esetén 40 mg/m3-nél, pelletté préselt faanyaggal működő egyedi helyiségfűtő berendezések esetén 20 mg/m3-nél nem lehet nagyobb.  Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy csak ún. öko-tűzterek lesznek engedélyezhetőek 2020-tól központi fűtést kiszolgáló kazánok, 2022-től egyedi helyiségfűtő berendezések esetén.

Energiacímke

Az ábra egy tüzelőberendezés, illetve egy berendezés csomag energiahatékonysági címkézését mutatja. Az energiahatékonyság mértékét a címkén elhelyezett színes skála mutatja. A jobb oldalon elhelyezett fekete nyíl az adott berendezés energiahatékonysági osztályát mutatja. A címkézés a besoroláson kívül egyéb információkat is tartalmaz:


1. A gyártó neve vagy védjegye.

2. A gyártó által megadott modellazonosító.

3. A berendezés fűtési funkcióját jelzi a szimbólum.

4. Fűtés mellett meleg vizet is állít elő a berendezés.

5. Fűtés mellett villamos energiát is termel a berendezés.

6. A kazán fűtési energiahatékonysági osztálya.

7. A berendezés csomag energiahatékonysági osztálya.

8. A mért hőteljesítmény a kW-ban kifejezve.

9. Annak feltüntetése, hogy a berendezés csomag tartalmaz-e napkollektort, melegvíztároló tartályt, hőmérsékletszabályozót, illetve kiegészítő fűtőberendezést.


1. rész itt: Fűts okosan
2. rész itt: Fűtés és légszennyezés
3. részt itt: A környezetbarát tüzelés 10 parancsolata
4. rész itt: A tüzelőanyag helyes tárolása
5. rész itt: A tűzrakás helyes módja
6. rész itt: Szigorodó szabályok
7. rész itt: Mivel és hogyan fűtünk

A fűts okosan összeállítás forrása:
További érdekes cikkeinkről se maradsz le, ha követed az Ezermester Facebook oldalát, vagy előfizetsz a nyomtatott lapra, ahol folyamatosan újdonságokkal jelentkezünk!


Szólj hozzá a cikkhez!

Be kell jelentkezned, hogy hozzászólhass a cikkekhez!
Ezermester, Facebook, vagy Google fiókkal is bejelentkezhetsz.