Fények lakások emberek

Világítástechnika a lakberendezésben

Összeállításunk röviden bemutatja az aktuális magyarországi lakásvilágítási trendeket, igényeket, közízlést, lehetőségeket, kínálatot és keresletet. Próbál "rávilágítani" arra, hogyan is lakunk, megmutatni, hogyan is laknak. A rövid eszmefuttatás célja, hogy a világítást a lakás, helyiség funkciója, esztétikája, a benne lakók életmódja, ízlése, igényessége alapján közelítse meg, összhangban a lakótérben elhelyezett berendezési tárgyakkal.

A lakókörnyezetünkben alkalmazott világítótestek életterünk részét képezik, és a különböző tevékenységekhez szükséges fényt is biztosítják. Igaz, a fényhez való viszonyt szubjektív érzelmek is befolyásolják, ezért csak a fénytechnika szempontjából ítélve lehet azt mondani egy berendezésre, hogy nem megfelelő. A mérlegeléskor érdemes figyelembe venni a környezetet, a fényviszonyokat és az alkalmazott világítás funkcióját is, mert ugyan igaz, hogy a gyertya fénye világítástechnikailag nem tartozik a korszerű fényforrások közé, ám egy meghitt, ünnepélyes családi vacsoránál azt a hangulatot, amelyet környezetébe varázsol, a legmodernebb fényforrás sem képes pótolni. Ezek szerint a világítás, mint technika pszichikai hatással - komfortérzet, jó vagy rossz közérzet stb. - kerül szembe. Ennek megfelelően bizonyos alapelvek, tapasztalatok léteznek ezen a szakterületen is, melyekre érdemes odafigyelni, a lakberendezés összhangját is figyelembe véve.
A világítótest kiválasztásában is megvalósul a technika és a pszichikai hatások találkozása. Esztétikai érzékünk azt sugallja, hogy a kiválasztott lámpatest jól illeszkedjen környezetébe, de amikor már működik, olykor hiába gyönyörködünk formájában, ha komfortérzetünk valamilyen mást kívánna, s ráadásul még a kellő világítási szintet sem biztosítja ott, ahová felszerelik.
Lakóterünk világítása hangulatkeltő, funkcionálisan átgondolt, megfelelően méretezett legyen. A világításnak a lakásban végzett állandó és időnkénti tevékenységeket kell segítenie. Jó, ha a világítási megoldások egyszerűek, esztétikusak, harmonizálnak a lakótér berendezéseivel. A lakásvilágítás megfelelő kialakításához, előzetes információkra van szükség, mint a természetes világítás adottságai, hol, milyen tevékenységre kerül sor: ismerni kell a belső tér berendezését, ennek elhelyezését, stílusát stb. A belső térben a világítás megtervezése, kivitelezése előtt, amelyre a lakás építése, átépítése alkalmával kerül sor, célszerű belsőépítésszel, lakberendezővel is konzultálni. Ez két okból is javallott: egyrészt ismerni kell a belsőépítész elképzelését a természetes világítás hasznosításáról, másrészt pedig az esetlegesen előforduló különleges építészeti megoldásokról is jó tudni, amelyeket világítással kiemelhetünk környezetükből. A lakberendező elképzeléseit is figyelembe kell venni. Az előbbiekben felsorolt és még ezen kívül létező számos kívánalmat figyelembe véve csak általános irányelvek közlésére szorítkozhatunk.
Belsőépítésszel, világítástechnikussal kevesen konzultálnak. - Hisz, mi van olyan nagy dolog a világításban? - kérdezik sokan, majd elrohannak a legközelebbi műszaki boltba és megvásárolják azt, ami éppen sikk, vagy a legolcsóbb.
Térjünk be egy lakásba és próbáljuk megvilágítani. Elkészült lakásokban két jellegzetes hiányossággal találkozunk: vagy nincs elegendő és megfelelő lámpatest, vagy ha van is, ezek rosszul vannak elhelyezve. A korszerű lakásvilágítás kialakításához elengedhetetlen a megfelelő számú villamos csatlakozási hely telepítése. Így például egy lakószobában kb. 8-10 egymástól független és távol elhelyezett dugaszoló aljzat telepítése ajánlott. Így megfelelő számú asztali és állólámpa használható, és ezen felül még marad a TV-nek, rádiónak stb. csatlakozási lehetőség.

Előszoba

Az előszoba (gardrób) általános vi lágítása hangulatos legyen. A túlzott fényerő alkalmazását célszerű elkerülni. Átmenetet kell képezni a külsőtéri sötétség (vagy minimális megvilágítás) és a szobák világítása között. Ezáltal a szemnek lehetőséget adunk az adaptálódásra, következésképp elmarad a káprázás. Továbbá gondolni kell az érkező vendégekre is, akiknek utazás közben félrecsúszott a nyakkendőjük, elkenődött a sminkjük stb. és nem jó ezeket a találkozás első pillanatában kiszúrni. Lehetőséget kell teremteni ezek gyors helyrehozatalára egy előszobai tükör elhelyezésével. Ennek külön megvilágítása elengedhetetlen fontosságú, ugyanakkor egyszerűen megvalósítható: a tükör két oldalára kisteljesítményű lámpatestet szerelünk úgy, hogy szemünkbe közvetlenül ne világítson.
Az előszoba-világítás kisteljesítményű sarok- vagy mennyezet-világító lámpatestek beépítésével oldható meg. Amennyiben az előszoba más helyiségbe való átjárást is szolgál és nem gyakori a világítás ki-bekapcsolása célszerű valamely kompakt fénycsöves lámpatest használata. Az említett általános megvilágítás kiegészítésre szorul, amennyiben a ruhák elhelyezése és az öltözés itt van megoldva. Ebben az esetben a fogast vagy ruhásszekrényt célszerű helyi világítással is ellátni. Ezt csak öltözködéskor szokás működtetni. A helyi világítások aszimmetrikus lámpatestekkel valósíthatók meg legegyszerűbben az előszoba méretű helyiségeknél. Az előszobai tükör mellett elhelyezett világítótest a sminkelés és ruházatunk szemügyre vételében biztosítja a megfelelő megvilágítást.

Nappali

A lakószoba (nappali) ad helyet a beszélgetésnek, a TV-nézésnek, olvasásnak stb., egyszóval sokoldalúan használt helyiség. Ebből adódóan a világításnak is több funkciónak kell megfelelnie. A helyiség közepén alkalmazott világítás egyre inkább elmarad a lakószobákból. Ennek úgy esztétikai, mint fénytechnikai magyarázata van. Az általános megvilágítást előnyös rejtetten elhelyezni és helyi világításokkal fényszigeteket képezni. A fényszigetek kialakításához mozgatható ernyőjű állólámpákat, fali vagy asztali lámpákat lehet használni.
Oda kell figyelni arra, hogyha a szobában egy időben többen tartózkodnak, az egyik tevékenység világítása ne kápráztassa, ne zavarja a másik személyt. A nappali általános megvilágítása karnisvilágítással, párkányvilágítással (gipszstukkó) oldható meg legegyszerűbben. Az utóbbi időben több irányított fényű lámpatestet (halogén) is szerelnek mennyezetre, és ezzel emelik ki a szoba azon pontjait, ahol valamilyen tevékenységet folytatnak. Ez a fény-árnyék játék kellemesen hat egy szobában. Jó, ha az általános megvilágítás szabályozható. Ennek megvalósítására két lehetőség van: fényszabályzós kapcsoló beépítése, vagy a világítási áramkör többfokozatú kapcsolása. A fényszabályozás által biztosított az alkalomnak megfelelő világítás, másrészt pedig az energiatakarékos fénykeltésre is mód nyílik. Például olvasáshoz egy-két fényforrás működtetésével derítjük környezetünket, egy állólámpával vagy olvasólámpával biztosítjuk a nyomtatott szöveg jó látásához szükséges megvilágítást. A mozgatható állólámpákon kívül a szoba berendezéséhez illő falra rögzített lámpatestek is használhatók helyi megvilágítás céljából.
Kedvező hatású ha a TV hátterének derítéséről gondoskodunk. Egyszerűen megvalósítható, egy - a TV mögé szerelt - kb. 15 W-os izzólámpával, egy 5 W-os kompakt fénycsővel vagy 4-8 W-os fénycsöves lámpatesttel. Nem annyira fárasztó a szemnek egy világos térrész elé helyezett, mint egy sötét környezetbe illesztett, nagy fénysűrűségű képernyő figyelése. Egyébként a jelenlegi TV-k olyan nagy fénysűrűséggel működnek, hogy jól láthatók normál világítás mellett is, csak arra kell vigyázni, hogy a szoba fényforrásai a képernyőről ne tükröződjenek vissza. Természetesen ügyelni kell az ablak tükrözésére is, a TV elhelyezésénél. Ablak elé semmiképpen ne tegyük a TV-t, mert napsütésben a képernyőjét nagyon sötétnek látjuk. Jó, ha a TV készüléket az ülő ember szemmagassága alá helyezzük. A szemmagasság fölé ajánlott a TV lehelyezése azoknak, akik bifokális szemüveget viselnek.
Leggyakrabban előforduló bútordarab a nappaliban az ülőgarnitúra és a dohányzóasztal együttese. Ha látni is akarjuk azt, akivel beszélgetünk, a tárgyalóasztalra ne helyezzünk lámpát. Fontos ugyan, hogy a beszélgetésnél is gondoskodjanak a látási kényelemről, mert bármennyire is kényelmes a fotel vagy pamlag, ha szembe világítjuk a vendéget, biztosan rövidre fogja mondandóját. Előnyös és kellemes hatású állólámpával lágy oldalvilágítás létesítése. Egy oldalvilágítással képzett fényszigeten a szemben ülők jól látják egymás arcát, arckifejezését. A szemmagasság fölötti alul-felül nyitott, nagy burás lámpatest erre a célra a legalkalmasabb. A bura színének megválasztásánál a semleges színűek kerüljenek előtérbe. A színes burák közül kedvezőbbek a sárga, a narancs, a rózsaszínűek, mint a zöld és a kék színárnyalatai.
A szoba falára elhelyezett domborművet, festményt vagy egyéb díszítő alkotást ötletesen rejtetten ki lehet emelni környezetéből egy fénynyaláb ráirányításával. Ugyanúgy kiemelhető a szobába elhelyezett dísznövény, illetve zöldsarok is. Az irányított kiemelő világítás legegyszerűbben a hidegtükrös halogénlámpával valósítható meg. Tervezéskor számítani kell arra, hogy napjainkban egy ilyen jó minőségű lámpa költséges. A kereskedelemben kapható más kisteljesítményű lámpatestek kis leleményességgel e célra felhasználhatók.
Nagyon hangulatos a könyvespolcok gyenge hátsó megvilágítása. Megvalósításához vigyázni kell a szakszerűtlen megoldások tűzveszélyességére. A veszély elkerülése végett jobb a kereskedelemben kapható, e célra kialakított lámpatestek beszerelése. Gyakori a bárszekrény, a poharak, az italosüvegek stb. megvilágítása is. Egy rejtetten elhelyezett kompaktfénycső kellemes derítést biztosít. Tulajdonképpen szabály nem állítható fel arra vonatkozólag, hogy ki mit világítson meg, mit emeljen ki környezetéből. A lényeg az, hogy ne legyen túlzottan vagy alacsonyan megvilágított egy helyiség, ahol hoszszabb ideig tartózkodnak, mert a szem gyorsan elfárad.

Hálószoba

A hálószobában a fekhelyek fejvégénél egy-egy olvasólámpát lehet elhelyezni oly módon, hogy egyenként lehessen bekapcsolni, és lehetőleg az ott fekvő szemébe ne világítson. Tartózkodó, általános világításként a fénycsővel létrehozott, függönyvilágítás vagy egyéb rejtett világítás jöhet számításba. Ilyen például a gipszstukkóba rejtett fénycsősor. Amenynyiben fésülködőasztal is található a szobában, az külön kiemelt megvilágítást igényel, hogy a szépítkezés gondmentesen elvégezhető legyen.
Tanácsok: a mellékelt táblázatban találhatók a lakótér különböző helyiségeinek előírt megvilágítási értékei. Ugyan kevés embernek adatik meg a lehetőség, hogy a környezetében létrehozott megvilágítást mérőműszeresen megmérje, ám a közölt értékek összehasonlítása és az otthonunkban érzékelt megvilágítás nagyságrendileg összevethető.

Étkező

Életünk egy részét evéssel töltjük. E célra szolgáló terek megvilágításánál figyelni kell arra, hogy az asztalon feltálalt ételek színe természetes legyen, hogy azok kedvező, étvágygerjesztő hatást adjanak. Az étkezőasztal kiemelt világítású legyen, ám a közlekedés akadálytalan biztosítása céljából deríteni kell a környezetet is. Az asztalnál ülőknek lehetővé kell tenni azt, hogy egymást jól lássák. A fenti követelmények megvalósítása érdekében célszerű a világítótestet közvetlenül az asztal fölött elhelyezni, olyanképpen, hogy az a teljes felületet megvilágítsa.
Mostanság sok olyan le-föl mozgatható lámpatestet forgalmaznak, amelyek alkalmasak az étkezőasztal megvilágítására. E lámpatestek elhelyezésénél és magasságának beállításánál ügyelni kell arra, hogy ne világítsanak az éppen ott ülők szemébe, mert akkor inkább kínossá, mint kellemessé válik az étkezés. Jó, ha az étkezőben használatos lámpatestek ernyője nem fényáteresztő. Ám ha mégis, az áttetsző ernyőset választanánk, oda kell figyelni annak színére, ugyanis ez kedvezőtlenül befolyásolhatja a tálalt étel látványát. Például egy kék ernyős lámpatesttel világított asztalon tálalt sült hús színe a romlott húséra emlékeztet. E látvány talán már nem annyira étvágygerjesztő.

Konyha

Ha megfigyelték a megvilágításra vonatkozó számadatokat, a konyhára adott érték volt a táblázatból a legmagasabb. Ez nem véletlenszerű, hisz e helyiség a lakáson belül munkahelynek számít. A világítás megtervezésénél különös gondot kell fordítani a konyhán belül található munkahelyek: a mosogató, az étel előkészítő felület és a tűzhely megvilágítására. Célszerű a konyha közepén felfüggesztett lámpatest mellett helyi világítótestek alkalmazása is. Ezeknél elérjük azt a kívánt megvilágítási szintet, amely szükséges általában a konyhában, falak mellett elhelyezett munkahelyek árnyékmentes megvilágításához. A helyi világítás könnyen megvalósítható függesztett szekrénysor alá takartan szerelt fénycsővel vagy az e célra gyártott - mindössze 2 cm magas - fénycsöves lámpatesttel. A fénycső színe természetes melegfehér legyen. Ha lehetőség van rá, a konyha általános megvilágítását is célszerű energiatakarékos fénycsővel megoldani. Pl. egy kisméretű konyhában 2 darab 18 W-os vagy 1 db 36 W-os fénycsővel 300-400 W teljesítményű izzólámpa helyettesíthető. A lakásban használt fénycsövek elektronikus előtéttel szereltek legyenek.

Fürdőszoba

A lakás fontos helyisége a fürdőszoba is. Megvilágítása nem elhanyagolható. Itt a mennyezetre szerelt, az általános megvilágítást szolgáló lámpatest mellett ajánlott a tükör mindkét oldalához egy-egy lámpatestet felszerelni. A fürdőszobában - ellentétben a lakószobai világítással, ahol az arc "kedvező" bemutatására kell törekedni - az arc "valós" bemutatása célszerű. Itt a ránc nem szégyen, sőt minél jobban látjuk, annál inkább igyekszünk azokat takarni. Igaz ugyan, hogy elterjedt egy rossz szokás, miszerint a tükör fölé helyezik a lámpatestet, következésképp az árnyékhatások elkerülhetetlenek. Ezért borotválkozáskor az áll alatti részt árnyékosan látjuk, de karikásnak tűnik a szemünk is, és orrunk is árnyékot vet. A fürdőszobában előnyösen alkalmazhatók a fénycsövek és a kis fogyasztású kompakt fénycsöves lámpatestek.

Általános tanácsok

A halogénlámpák fénye nagyon irányított, fürdőszobák általános világítására nem ajánlott, mivel nagyon kontrasztos lesz a világítás, mély árnyékok keletkeznek.
A lakásvilágító lámpatesteket általában nappali világításnál választjuk ki sok-sok más hasonló termék közül. Ami alapján ilyenkor dönteni szokás, többnyire a formája és a kivitelezése. Azt, hogy funkcióját miként látja el, arra csak a későbbiekben, lakásunkban felszerelve jövünk rá, többnyire későn ahhoz, hogy jobbra cseréljük. Igaz ugyan, hogy egy lámpatest esztétikai megjelenése és hatása nagyon fontos, de világítástechnikai jellemzőinek lebecsülése helytelen. Ennek elkerülése céljából fontos ismerni néhány alapelvet a különböző lámpatestek használhatóságát illetően:

 • A házgyári lakásokban kedvezőtlen a lakószoba közepén, nagyon alacsonyra belógatott csillárok szerelése. Részben, mert a magasabb termetűeket akadályozhatja a közlekedésben, másrészt a tevékenység nagy része nem a helyiség közepén zajlik.
   
 • Magas építésű lakásokban nem előnyös közvetlenül a mennyezetre szerelni lámpatestet, célszerű azt belógatni a térbe, de úgy, hogy derítve legyen a mennyezet is, hogy a barlanghatást elkerüljük.
   
 • Fali lámpatesteket legalább 2 méter magasságba jó felszerelni, hogy minél
  kevésbé kápráztassanak.
   
 • Gyerekszobában nem célszerű a diffúz fény használata. Közvetlen világítás mellett jobban fejlődik a gyerek térérzete. Ez a kontrasztos világítás kedvező hatásának köszönhető.
   
 • Nem kell félni a fénycsöves világítástól, amennyiben elektronikus előtéttel működtetjük, nagyon kellemes, egyenletes világítást biztosít.
   
 • Lakásunkban csak meleg fényű, jó színvisszaadású (három sávos) fénycsövet használjunk. Jelölése: [teljesítmény]/830.
   
 • Ma más kaphatók 230 V-os feszültségre gyártott halogénlámpák (hidegtükrösök és alumíniumtükrösök egyaránt). Előnyük a 12 V-os törpefeszültségűekkel szemben, hogy működtetésükhöz nem szükséges transzformátor, és vékonyabb vezetékkel szerelhetők.
   
 • A vizuális komfortérzet kielégítése, a kényelem megteremtése, a funkciók megfelelő hangsúlyossága, a család igényeinek figyelembe vétele stb., mind-mind alapfeltétele annak, hogy lakásunkat valójában otthonnak érezzük.

További érdekes cikkeinkről se maradsz le, ha követed az Ezermester Facebook oldalát, vagy előfizetsz a nyomtatott lapra, ahol folyamatosan újdonságokkal jelentkezünk!

Nagy János


Szólj hozzá a cikkhez!

Be kell jelentkezned, hogy hozzászólhass a cikkekhez!
Ezermester, Facebook, vagy Google fiókkal is bejelentkezhetsz.

Julie Anna avatarja

Julie Anna         Világítástechnika

Mi ilyen led lámpákra csereltük ki a korábbiakat és nagyon elégedettek vagyunk vele http://www.ledlob.hu/10w-e27-led-izzo-a60.html

pirinko avatarja

pirinko         Világítástechnika

Egészen jól összeszedi a legalapvetőbb tanácsokat.

Okosotthon: vezetékes és vezeték nélküli rendszerek

A vezetékes kiépítésű intelligens otthon rendszereket alapvetően azúj építésű, nagyobb alapterületű és komplex felújítások számára ajánlják. Vezetékes okosotthon rendszerek esetében a szükséges...


Intelligens otthon

Az emberi intelligencia az adott kultúrkörben való tájékozódási képességet jelenti. De vajon hogyan és mi felől tájékozódik, egy szóval mitől lesz intelligens egy ház?