Kertek világítása

Az igényesen kialakított kert emeli a lakóház értékét, kellemes környezetet biztosít az ott lakók számára. Szerencsére napjainkban egyre nagyobb az igény a kellőképpen átgondolt, szakszerűen tervezett kertekre, ezáltal emelve egy-egy lakóövezet megjelenését, színvonalát. A táj- és kertépítészek által megtervezett, adott esetben a házilagosan kialakított kert látványosságát fokozni lehet megfelelő világítás kialakításával. Ezáltal, a növényzet egy része, a fák koronája, az örökzöldek, a bokrok, a virágok, a járdák, térdíszek stb. megvilágítva hangulatos esti képet varázsolnak a díszkertbe, villa körüli parkba.

A kertvilágítás funkciója szerint, több célt szolgálhat: az éjszakai tájékozódást, a járófelületek láttatását; a díszcserjék, bokrok esti térbeni megjelenítését; a magasabb növésű fák koronájának a díszvilágítását; kerti szökőkutak, tavak, úszómedencék, szobrok, kerti sütőhelyek, pavilonok kivilágítását. A megvalósíthatóságát tekintve használhatunk alacsony vagy magas oszlopra szerelt-, földbe sülylyesztett-, víz alatti-, valamint taposó lámpatesteket, illetve fényfüzéreket.
A kertek, és általában a külső terek világításának tervezésekor figyelemmel kell(ene) lenni környezetünkre is. Itt nemcsak a szomszédokra gondolunk, hanem a környezet fényszennyezésére is. Az esti fények, a tér minden irányába szétszórva, felületekről viszszaverődve, olyan mértékű fényszennyezést okoznak, hogy az égbolton a csillagképek már alig észlelhetők lakott területeken és azok környékén. Nyáresti órákban a csillagos égbolt, nagyobb városok területéről nézve, már nem nyújtja azt a csodálatos látványt, mint a településektől távolabb eső részeken. Az állatvilág éjszakai életére is hatással van a környezetünk világítása. Megzavarjuk természetes életmódját a rovaroknak, az éjszakai ragadozóknak stb., a fénnyel némelyiket a világítótestek közelébe csalogatva elpusztulásukat is okozhatjuk. Másokat pedig éppen a fénnyel A nagyításhoz KLIKK ide!riasztunk el lakókörnyezetünkből, ezáltal szegényebbé téve egy-két hanggal az esténként ciripelő rovarok hangversenyét. Mivel a kertvilágítás létesítésével valamilyen szinten fölborítjuk környezetünk ökológiai egyensúlyát, ezért célszerű a visszafogottság és az időkapcsolós megoldás. A kertvilágítás működésének időzítésével a kora esti órákban kellemessé tesszük környezetünket, majd nyugovóra téréskor, elsötétítve kertünket, átadjuk az éjszakai élővilágnak.
Bármit is világítsunk udvarunkon, kertünkben, célszerű ezt úgy tenni, hogy az a szomszédokat ne zavarja. Ez elkerülhető a világítótestek kiválasztásakor, beállításakor. Olyanképpen járjunk el, hogy az a fényt lehetőleg telekhatáron belül szolgáltassák. A fényvetőket úgy kell beállítani, hogy ne okozzanak zavaró káprázást, sem az arra járóknak, sem a szomszédoknak. Egy kert fényárba borítása csak a fölösleges figyelemfelkeltést szolgálja, de egyben a tér is elveszíti varázsát. Sokkal kellemesebb egy diszkréten, kellő visszafogottsággal megvilágított parkosított kert, egy-egy bokor, virág, lombozat kiemelésével, mint a nappali fényhez közelítő fényárban úszó terület, hisz senki nem akar esti órákban gyomlálni kertjében.
A nagyításhoz KLIKK ide!A mozgásérzékelős megoldások nem minden esetben javallottak. Igaz ugyan, hogy energiatakarékosak, hisz csak mozgás esetén világítanak, és láttatják az eseményeket, adott esetben a járófelületet stb., de erős szél esetén a lombozat mozgása is bekapcsolja a kertvilágítást. Amennyiben kutya, vagy egyéb kisállat van a háznál, illetve a környéken, ezek mozgására is minden alkalommal bekapcsol a világítás, amennyiben az érzékelő látóterébe kerülnek. Ha mégis e megoldás mellett döntünk, gondoskodni kell arról, hogy a világítási rendszert huzamosabb ideig is működtetni lehessen, mert egyébként ahhoz, hogy állandó világítás legyen a kertben az esti kint tartózkodás során, mozognunk kell, hogy a mozgásérzékelős időzített lámpatestek le ne kapcsoljanak.
Fontos szempont a létesítésnél a megfelelő védettségű vezetékek, szerelvények és lámpatestek használata. A védőföldelés kiépítése kötelező, az érintésvédelemről a legnagyobb odafigyeléssel kell gondoskodni! Kültérről lévén szó, a felhasznált anyagok ki vannak téve az időjárás viszontagságainak, aminek következtében jelentős meghibásodással és ezáltal balesetveszéllyel kell számolni. A kertek világítására használatos fényforrások kiválasztásánál az energiatakarékosságra és a jó színvisszaadásra érdemes odafigyelni. A jó színvisszaadás révén kertünk növényzetének esti látványa a természetes színpompát biztosítja számunkra. A hidegebb fények kellemesebbek, élethűbb, élénkebb megjelenést nyújtanak a kerti növényzetnek, mint a melegebbek, amelyek fakóbbá teszik ezeket. Ez nem véletlen, hisz a nyári napfény színhőmérséklete is nagyon magas, és szemünk az evolúció során ehhez alkalmazkodott.

Létesítés

Célszerű kertépítéskor, már a füvesítés előtt a kivilágításra is gondolni. A telepítésre kiválasztott növények méretének ismeretében választható meg a világítási mód és a hozzá való lámpatest. Az ültetést követően a földkábelt be kell ásni a talajba, legkevesebb fél méter mélységbe. A nyomvonal tervezésekor vegyük figyelembe az ültetési tervet, hogy a fektetendő kábel ne kerüljön nagy gyökérzetű fák alá. Lehetőleg járdák széle mentén, kerítések közelében fektessük az acélpajzszsal erősített földkábelt. Az acélpajzs védi a vezetékeket a sérüléstől. Az acélpajzsot a villamoshálózat földelésével össze kell kötni. Amennyiben nem áll módunkban a megfelelő földkábel beszerzése, úgy védőcsőbe húzott, kettősszigetelésű, három- eres vezetékkel alakítsuk ki a kültéri hálózatot. Ebben az esetben is földelni kell a rendszert. A villamos hálózat nyomvonalát célszerű feltüntetni a kertterven, és a földbe ásott vezetékek fölé erősáramra utaló szalagot fektetni. Ez a későbbiekben, egy gyökér kiásásánál, újabb fa telepítésénél, terep átrendezésnél figyelmeztet az erősáramú vezetékek jelenlétére, és elkerülhetővé teszi ezek megsérülését.
A kertvilágítást mindenképpen a ház belső hálózatától elkülönített áramkörről célszerű elektromos árammal ellátni. Amennyiben egy nagyobb rendszer kerül kiépítésre, úgy jó, ha bizonyos csoportosítás szerint több áramkört létesítünk. Például egyik áramkör a járdák, a másik a tűzhely és környékének, a következő a kerti tó világítását szolgálja. Valamennyi áramkör, a beépített teljesítmény függvényében, külön-külön biztosított kell legyen. A kerti áramkörök kismegszakítói kisebb rövidzárlati áram megszakítására méretezettek legyenek, mint a ház mérőszekrényében található hálózat felőli főbiztosítók. A több áramkörös megoldás révén jól szakaszolhatóvá válik a kertvilágítás, továbbá bármikor könnyebben kiszűrhető egy esetlegesen bekövetkező rövidzárlat. Több áramkörös megoldás esetén, amennyiben ezek külön-külön kapcsolhatók, úgy elkerülhető az, hogy a kert minden alkalommal fényárban ússzon. A több világítási módozat más és más esti képet szolgáltat az ott lakóknak. Főleg nagyobb díszkertek esetében ajánlott a világítási áramkör létesítésekor egy kapcsolható elektromos csatlakozó dugalj áramkört is telepíteni a kertbe, megfelelő védettségű kivitelben. Ezáltal könnyebbé válik az áram vételezése fűnyíráskor, és egyéb kerti munkák esetén, nem kell bajlódni a több tíz méteres hosszabbítókkal. A vezeték (kábel) kiállások mindig védettek legyenek. A védelemről, a védőföldelésre kötött acél, vagy alumínium csővel gondoskodjunk, főleg ha kutya van a háznál, ugyanis kedve támadhat a vezetékek szétrágására, ami rövidzárlathoz vezethet, de legalábbis az elektromos hálózat elveszíti a szükséges védettségét. A megsérült szigetelések miatt balesetveszélyessé válik az elektromos hálózat.
A kertvilágítás szerelhető fix bekötésű és időszakosan csatlakoztatott lámpatestekkel. Amennyiben tartósan szerelt lámpatesteket használunk, ezek anyaga az ultraibolya sugárzást, a nap melegét, a téli fagyokat, a hótakarót, a felületén keletkező jeget, a fűnyíró vagy egyéb kerti gépek szerszámok ütését egyaránt károsodás nélkül kell hogy bírja. A lámpatestek védettsége legalább az IP 65-ös legyen, a talajba süllyesztettek esetében pedig IP 67. A süllyesztett világítótesteket az erre a célra gyártott beépítő dobozokba kell beszerelni, a védettség biztosítása végett. E dobozokat előre be kell betonozni a falba, járdába stb. A talajba süllyesztés esetén a doboz alatt fontos 30 cm mélységben sóderágyat kiképezni, lehetővé téve ezáltal a talajvíz elszivárgását a lámpatest környékéről, valamint a belső térben keletkezett hő leadását.
Az időszakosan telepített világítási rendszerek esetében is javasolt a táphálózat földkábeles kiépítése, és kültéri védettséggel készült csatlakozók telepítése a lámpahelyekhez. Ebben az esetben a világítótestek anyaga csak a nyári időjárás viszontagságait és a kerti szerszámok által okozható sérüléseket kell, hogy kibírják. A kereskedelemben kapható, már eleve vezetékekkel összekötött, földbe leszúrható lámpatestek használata nem javallott, mert ezek anyaga viszonylag rövid ideig bírja a környezet terhelését, másrészt a vezetékek sérülése esetén balesetveszélyessé válik a rendszer.
Ugyancsak az időszakosan működtetett világítások közé sorolhatók a kerti örökzöldek téli díszítő fényfüzérei is. Azért, hogy télen hóban, hidegben ne kelljen vezetékhosszabbítókkal kínlódni, elrejteni a kutya elől a földön kúszó kábeleket, e díszítő világítási füzérek elektromos árammal történő ellátására is jó előre gondolni. A teljes kertvilágítási rendszer telepítésekor, a téli ünnepi világításra kiszemelt örökzöldekhez és esetleg más fákhoz is lefektethető a földkábel. A kábelfejeket kültéri védettségű tokozatokba lehet kivezetni, megteremtve a csatlakozás lehetőségét a későbbiekben beüzemelésre kerülő fényfüzéreknek vagy egyéb világítási berendezéseknek. E csatlakozási lehetőséget a nyári fűnyíráshoz és egyéb kerti munkákhoz szükséges áramvételezésre is használhatjuk.

Járófelületek világítása

Az esti, éjszakai tájékozódás, közlekedés kertünkben szükségessé teszi a járófelületek kellő észlelését, látását. Ezek megvilágítása történhet alacsony, vagy magas oszlopra szerelt, járófelületbe süllyesztett, vagy oldalfalba épített lámpatestekkel. Bármelyik megoldást választjuk, a legfontosabb követelmény a káprázásmentes világítás biztosítása. Ennek megvalósítása a lámpatest kiválasztásával, szakszerű szerelésével, elhelyezésével és beállításával oldható meg. Világítótest vásárláskor figyelemmel kell lenni a ház, a környezet, a kerti bútorok kialakítására, stílusára, és ennek megfelelőt célszerű kiválasztani. A magasabbra helyezett lámpatestek nagyobb távolságra telepíthetők egymástól, viszont valamivel nagyobb teljesítményű fényforrással célszerű szerelni, míg az alacsonyabb oszlopokon lévők sűrűbb elhelyezést igényelnek. A kert nagyságát figyelembe véve tervezzük az osztástávolságokat és oszlopmagasságokat. Nevetséges látvány egy néhány száz négyszögöles kert járdáinak világítása 4-5 méter magas oszlopokról. Viszont szép és elegáns a járófelület mentén a cserjék között elrejtett, diszkréten, kizárólag a járdát világító lámpákkal megvalósított esti kép látványa. Ez esetben egyfajta optikai vezetésről beszélhetünk, hisz a kivilágított felületek mutatják kertünkben az útirányt.
Hasonlóképpen esztétikus látványt nyújt a járdába, földbe sülylyesztett lámpatestekkel megvalósított világítás is. Előnyük az, hogy rejtett elhelyezésük miatt semlegesek, és nem szükséges egyeztetni formájukat, kialakításukat a ház, a kerti bútorok és egyéb tárgyak stílusával. Ezek szerelésénél kellő gondossággal kell eljárni, hogy a védettséget biztosító tömítések ne sérüljenek meg, mert ha beáznak, a belső szerelvények tönkremennek. Az elhelyezésnél figyelembe kell venni azt is, hogy lehetőleg ne okozzanak akadályt a közlekedésben. Tekintettel arra, hogy ezek valamennyire kiállnak a járófelületből, a rossz helyre elhelyezett világítótestekbe belebotolhatunk. Lehetőleg olyan típust válasszunk, amely az oldalirányba kiszűrődő fényével a járófelületet világítja, és nem függőlegesen az égboltot, ezáltal kápráztatva a járókelőket.
Amennyiben a járófelület támfal, házfal, rézsű mentén halad, úgy ez világítható az oldalfalba beépített lámpatestekkel is. Az elhelyezésüknél követelmény a por és pára behatolása elleni védettség biztosítása. A típusválasztásnál meg kell nézni, hogy a lámpatest valóban oldalirányba, főleg lefelé irányítja-e fényét, és nem szórja szét a térben, ezáltal a használóknak káprázást okozva. Adott esetben, ha a világítótest oldalfelülete irányítatlanul szórja fényét, nem árt káprázás gátló rácsot is szerelni.
A kerti lépcsők megvilágítása hangulatossá, és egyben közlekedés szempontjából biztonságossá teszi a lejtős területeket. A lépcső oldalába, vagy - ha van - oldalfalba beépített lámpatestekkel egyaránt látványos hatás érhető el.
Az ingatlan bejárati kapuja és a garázs közötti belső útszakaszt is dekoratív, de egyben funkcionális világítással lehet szerelni. Az út mentén oszlopokra helyezett, vagy az úttestbe süllyesztett világítótestek biztosítani tudják a szükséges látási feltételeket. Az oszlopok magasságának méretezésekor a gépjármű vezető szemmagasságát kell figyelembe venni. Ajánlott, hogy a káprázás elkerülése miatt a világítótest a nézési magasság alá kerüljön, vagy annyira magasra (4-5 m), hogy az a látómezőbe ne kerüljön. Az úttestbe süllyesztett lámpatestek egyik fontos műszaki paramétere a terhelhetőségük. A termék katalógusában közölt adatból megállapítható, hogy a gépjármű súlyát elbírja-e a lámpatest, vagy sem. Még, ha nem is az a cél, hogy áthajtsunk rajta, akkor is a gépjármű súlyára kell méretezni és kivitelezni.
Nem lehet eléggé hangsúlyozni az érintésvédelem fontosságát. Mint már említettük, a kutya nagy károkat tehet a berendezésben, ezzel akár veszélybe sodorva a kerttulajdonosokat. De nagyon oda kell figyelni a kertben játszó kisgyerekekre is. A balesetveszély elkerülése végett célszerű automata kikapcsoló rendszert szerelni, amely napközben gondoskodik a kerti villamos hálózat feszültségmentesítéséről, ha ez nem lehetséges, akkor kézi vezérléssel oldjuk meg a ki-bekapcsolást. A gyerekeink biztonsága mindennél fontosabb.

További érdekes cikkeinkről se maradsz le, ha követed az Ezermester Facebook oldalát, vagy előfizetsz a nyomtatott lapra, ahol folyamatosan újdonságokkal jelentkezünk!

Nagy János

Címkék: világítás

Szólj hozzá a cikkhez!

Be kell jelentkezned, hogy hozzászólhass a cikkekhez!
Ezermester, Facebook, vagy Google fiókkal is bejelentkezhetsz.

Plaszlo avatarja

Plaszlo        

Láttam olyan sárga fényű kompakt fénycsövet hirdetni, ami elvileg riasztja a szúnyogokat. Még nem próbáltam az ára miatt, de régen is lehetett kapni sárga fényű normál izzót, amit elvileg a szúnyogok elkerülnek, de erről senki nem szólt nekik, így nem tudtak róla és nem is kerülték el.

kapros avatarja

kapros         Kertek világítása - Rovarok

A cikkben olvasható, hogy egyes lámpák fénye riasztja, más lámpák fénye vonzza a bogarakat. Lehetne többet tudni ezekről a lámpákról?

A fény színhőmérsékletével is lehetne ily módon játszani, ha pl a szoba sarkába betennék egy 6000 kelvines fényforrást, akkor a bogarak ott nyüzsögnének?

Köszönettel: Piros

H4 halogén helyett LED

Szabályosan eddig nem nagyon volt lehetőség a régebbi gépkocsik halogén fényszóró égőjét korszerűbb, és sokkal jobban világító ledes megoldásúra cserélni. Technika sem volt rá, engedély pedig...


LED égők az autókon

Az Audi világszerte elsőként olyan autó- fényszóróval állt elő, amelynél már minden elülső világítási funkciót LED-egységek látnak el. A nappali világítás mellett így az irányjelző, a tompított és...