Hűtésszabályozás PC-hez

A számítógépekben működésük során jelentős hőmennyiség keletkezik. A hő mennyisége függ attól, hogy a gép milyen kiépítettségű (memóriabővítés, milyen grafikus- ill. hangkártyát tartalmaz stb.), és attól is, hogy éppen "mennyire dolgozik", azaz éppen bonyolult műveleteket végez, vagy csak bekapcsolt - készenléti - állapotban van. A gépbe beépített szellőztető rendszer a maximális hőmennyiségre van méretezve, a ventillátor mindig maximális fordulatszámon üzemel. Az alábbiakban ismertetett kapcsolás alkalmazásával a ventillátor mindig az igényeknek megfelelő mértékű szellőzést biztosítja, így a számítógép zaja, valamint a ventilátor motorjának igénybevétele és áramfelvétele is jelentősen csökkenthető.

Működés

A nagyításhoz KLIKK ide!A szellőztetőmotor (M) áramát a T1 teljesítménytranzisztor aktuális kollektorárama biztosítja. A tranzisztor vezérlőfeszültsége az alapfordulatszámot biztosító IC1 8-as pontjáról, ill. az IC1 1-es pontjáról érkezik a D1-D2 diódákból álló analóg "vagy" kapun. A két feszültség közül mindig a nagyobbik vezérli (az R12-R13 feszültségosztón keresztül) a tranzisztort. Alaphelyzetben a 8-as pont feszültsége a nagyobb, tehát a motor az R8 trimmer-potenciométerrel beállított alapfordulatszámon forog. Ha a hőérzékélő (az ST3, ST4 csatlakozópontok közé forrasztott TS1 félvezető e kapcsolásban csupán egy erősen hőfokfüggő ellenállás szerepét tölti be) magasabb hőmérsékletet érzékel, akkor az 1-es pont potenciálja megemelkedik, így növekszik a T1 tranzisztor bázis-feszültsége, kollektorárama, azaz a motor árama és fordulatszáma. Ha a hatékonyabb hűtés hatására vagy a gép készenléti állapotba kerülése miatt a hőmérséklet csökken, akkor a fordulatszám legfeljebb az alapfordulatszámig csökken.

Megépítés

A nagyításhoz KLIKK ide!A színkódolt ellenállások értékeit meghatározzuk, hogy azokat értékük alapján hozzárendelhessük a kapcsolási rajz pozíciószámaihoz.
Amennyiben rendelkezésünkre áll ellenállás mérésére alkalmas műszer, érdemes azokat megmérni, hogy elkerülhessük a hibás alkatrészek beépítését. 10%-nál kisebb eltérések a névleges értéktől nem befolyásolják az áramkör működését.
Az alkatrészek beforrasztásának van egy célszerű sorrendje. Először az ellenállásokat majd a trimmer-potenciométereket, kondenzátorokat kell beforrasztani. Nem csak a méreteik miatt célszerű ezekkel az alkatrészekkel kezdeni, hanem azért is, mert nem annyira érzékenyek a hőre, mint a félvezető alapú elemek. A rézfólia vezeti a hőt, így a később beforrasztott alkatrészek kisebb hőterhelésnek vannak kitéve.
1. Az ellenállások kivezetéseit a testtől kb. 2,5 milliméter távolságban, kis ívben 90°-ban meghajlítjuk. Hajlítás után az alkatrészt a beültetési rajz alapján a helyére illesztjük, majd beforrasztjuk. Az ellenállást célszerű olyan helyzetben beforrasztani, hogy a színkódgyűrűk azonos irányból legyenek "olvashatók". A kivezetések forrasztáson túlnyúló szakaszát a beforrasztás után 1-1,5 mm-re csípőfogóval lecsípjük.
2. Az előre középállásba állított trimmer-potenciométerek beforrasztásánál egyedüli szempont, hogy ne cseréljük fel a két azonos kinézetű alkatrészt, mert ellenállásuk nem egyforma. (R6: 27 kohm, R8: 10 kohm).
3. A két téglatest alakú, jelen esetben azonos értékű kondenzátor tetszőleges irányban beforrasztható, de célszerű itt is ügyelni az azonos irányból olvashatóságra. Ezzel szemben a két elektrolit kondenzátor polarizált, tehát helyes polaritással kell beforrasztani. A henger alakú burkolat palástján a negatív pólus jelölve van ill. a két kivezetés közül a pozitív a hosszabb. A panelen a pozitív pólus forrasztási pontja van jelölve. Ne tévesszük el, mert ellenkező esetben az alkatrész és az áramkör meghibásodhat.
4. A két dióda (1N4148) beforrasztásával folytatjuk. Ügyeljünk forrasztáskor a helyes polaritásra. A dióda egyik végén fekete gyűrű látható, ezt a kapcsolási rajzon és a panelen egyenes vonal jelöli (a dióda katódja), míg a másik kivezetés jele a háromszög (a dióda anódja).
5. A tranzisztor beültetésénél csupán arra kell figyelnünk, hogy a feliratos oldal a panel közepe felé nézzen.
6. Az integrált áramkör (IC 1-2) egyetlen tokban tartalmazza a kapcsolási rajzon külön jelölt két műveleti erősítőt. Beforrasztásánál a pozícionálásra figyelni kell. Az IC 1-es kivezetését az alkatrészen egy ponttal jelölik. E pont a beültetési rajzon a kivezetés sorszámával (1) van jelölve. A IC beforrasztásakor a lehető legrövidebb ideig melegítsük a forrasztási pontokat a pákával!

Beépítés

A számítógép burkolatát levenni, és a gépben szerelési munkát végezni - áramütés veszélye miatt - csak áramtalanítás (kikapcsolás és a gép hálózati csatlakozójának a fali csatlakozóból történő kihúzása) után szabad!
Az áramkör helyét a számítógépben úgy határozzuk meg, hogy a hőérzékelő a szellőztető motorhoz közel a tápegységben vagy afelett helyezkedjen el. A végleges hely figyelembevételével (némi ráhagyással) határozzuk meg a tápfeszültségforrás és a motor csatlakoztatására szolgáló vezetékek hosszúságát.
A 12 V-os tápfeszültség pozitív pontjára csatlakozó vezetéket az ST1, a negatívot az ST2 csatlakozópontra forrasszuk. A motor csatlakoztatását is polaritáshelyesen kell végezni (ST5 pozitív, ST6 negatív). A vezetékek beforrrsztása után rögzítsük véglegesen a panelt. A rögzítéshez vékony alumíniumlemezből készítsünk tartókat a kiszemelt hely és a gépben már meglévő furatok közötti hely áthidalására. A szerelést úgy oldjuk meg, hogy a panel legalább két szomszédos sarokfuratán legyen csavarral rögzítve. Ügyeljünk arra, hogy a panel fóliás oldalán zárlatot ne okozzunk.

Beszabályozás

Csatlakoztassuk a hálózatra és kapcsoljuk be a nyitott dobozú számítógépet. A beszabályozást a potenciométerek beállításával kell elvégezni. A bekapcsolt készülékbe ne nyúljunk, szigorúan csak szigeteltnyelű csavarhúzóval végezzük a beállítást.
Az R6-os trimmer-potenciométer bal szélső végállásában az R8-as trimmer-potenciométerrel állítsunk be egy alacsony, állandó, de stabil fordulatszámot. A megfelelő hőmérsékletszabályozást az R6-tal állíthatjuk be. Először középállásban ellenőrizzük a kapcsolás működését a burkolat ideiglenes felhelyezése után. A beállítást a P6-ot a középállásból jobbra vagy balra elállítva kísérletezéssel optimalizálhatjuk.
A beállítás elvégzése után a bedobozolást is feszültségmentes állapotban végezzük.

További érdekes cikkeinkről se maradsz le, ha követed az Ezermester Facebook oldalát, vagy előfizetsz a nyomtatott lapra, ahol folyamatosan újdonságokkal jelentkezünk!

Rozsályi Dávid


Szólj hozzá a cikkhez!

Be kell jelentkezned, hogy hozzászólhass a cikkekhez!
Ezermester, Facebook, vagy Google fiókkal is bejelentkezhetsz.

Fan-coil rendszerek

A legegyszerűbb hűtési rendszer, amit fűtésre is használhatunk. Szűrt, temperált levegő, zajtalan üzem jellemzi ezt a megoldást, ami kiegészítőkkel frisslevegős ellátásra is alkalmas.


Szabadtéri hűtés

Az adiabatikus hűtők között találunk olyat is, amelyek beltéri használatra lettek kifejlesztve. Látszólag hasonlóak ezek egy mobil klímához, de hatásosságuk össze sem mérhető egy valódi...