Jelenlét-szimulátor

Ugye mindenki szeretne biztonságban élni, az értékeit betörés ellen védettnek tudni. Sajnos ez egyre kevésbé valósítható meg a korszerűbbnél korszerűbb zárrendszerek ellenére sem. Azonban megnehezíthető a betörők dolga, ha a lakásban akkor is vannak hangok, fények, amikor nem tartózkodik otthon senki. Így a hallgatózó (megfigyelő) betörő nem kockáztatja meg a lebukás veszélyét. E célt szolgálja a jelenlét-szimulátor, amely két részből áll: vezérlőrendszerből és szilárdtest-relékből.

A működésről

A jelenlét-szimulátor (1) az IC3 számláló-dekóder segítségével a Q0...Q8 kimeneteken rendre egymás után vezérlőjeleket generál, melyek időtartama szinte tetszőleges lehet. Az időtartam beállítását R4...R11 teszi lehetővé, amely IC1/a,b kapuból álló vezérelt oszcillátor jelének periódusidejét állítja be. Ez az ismétlődési idő azonban kicsiny, melyet meg kell növelni ahhoz, hogy a vezérlőjel az IC3 egyes kimenetein néhány óráig is fennmaradjon. Erre szolgál IC2 14-fokozatú frekvenciaosztó. Az IC3 kimeneteire kapcsolt LED-ek jelzik a kimenetek állapotát. A dekóder következő kimenetre történő kapcsolása pillanatában - más időzítő ellenállás esetén - az oszcillátor ismétlődési ideje is megváltozik. Így ismét a kívánt ideig tart a következő csatorna jele. A bekapcsolási számláló-törlést az IC1/c kapu végzi (R2, C2-vel), illetve az utolsó csatornajel befejezésekor e kapu törli ismét mindkét számlálót (R1, C1-gyel), és kezdődik elölről a folyamat. R4...R11 segítségével előre beállítható a csatornaidő, célszerűen, akár 1/4 órától egészen egy napig is. A beállítás lineárisan kb. 120 kOhm/óra értékű lehet. Ez akkor igaz, ha az osztott jelet IC2/3-ról vesszük le. Ez K1 kapcsoló "Üzem" állásában valósul meg. Ugyanakkor K2 "Indított" állásba van kapcsolva, így a tápfeszültséget a vezérlőrendszerre köti. K1 "Beállítás" állásában IC2/7 (esetleg 5 vagy 4, vagy 6) pontjáról gyorsabb jelek kerülnek IC3-ra. Így bármelyik csatornára rövid idő alatt beállítható a vezérlőrendszer. A vezérlőhöz tartozik a Tr, D11...D14, C5 tápegység, valamint IC4 +9V-os stabilizátor is.
Az egyes csatornákon szilárdtestrelék végzik a kapcsolást. A "Hálózati csatlakozó aljzathoz" kapcsolt fogyasztó akkor működik, ha a megfelelő csatorna vezérlőjele működteti OC optocsatoló LED-jét. Ez olyan rendszerű, melyben nem fototranzisztor, hanem fototriak végzi a kapcsolást. Ez vezérli a Tri teljesítmény-triakot. Még egy üzemmód beállítására van lehetőség K2 "Folyamatos" állásában, amikor az összes szilárdtestrelé egyszerre kap vezérlést az 1,8 kOhm-okon keresztül. Így minden csatornarelé áramköre záródik. Ugyanakkor egyetlen csatorna-LED sem világít.

Az áramkör elkészítése

A nagyításhoz KLIKK ide!A vezérlőrendszer nyákja (2) a lehető legkisebb méretben készül el. A szimulátort Kontakta hálózati csatlakozósávba építettük bele, melynek védőcsatlakozós aljzatszáma 5, vagy 10 lehet. A hálózati kapcsolót kiszerelve elegendő hely volt arra, hogy e panelt és az aljzatok közé a reléket is be lehessen szerelni.
A panel elkészítése után először az IC1, IC2 alatt levő átkötést kell beforrasztani (3). A hálózati transzformátor különlegesen kisméretű. A panelba csak az EI 30/5 0,7 VA-es, 230/12V 1122082 típusszámú építhető be.
Az alkalmazáshoz előre el kell dönteni, hogy milyen készülékeket (és hányat) kívánunk szakaszosan üzemeltetni. A működtetés javasolt hosszabb ideig történő eltávozás (pl. nyaralás) alkalmával. De hasznos lehet akkor is, ha csupán néhány órára megyünk el otthonról. A nappali időszak, pl. reggel 8 órától este 10-ig (14 órás időtartam) tarthat. Az éjszakai 10 órában nem kell működtetni semmit, vagy legfeljebb 1-2 izzólámpát 1-1 félóráig (ha esetleg távolról figyelnének a betörők). A nappali műszak kiválóan alkalmas hangkeltő berendezések működtetésére.
Sajnos a modern távvezérlésű készülékek nem felelnek meg e működés feltételeinek, mert a hálózat kikapcsolása után "elfelejtik" a programot. Kivétel a televíziós készülék, illetve a rádió. Az otthoni hangulat (beszélgetés, járkálás, ajtócsapódás stb.) felvételére alkalmas magnetofon alkalmazása csak néhány óráig lehetséges megoldás, ugyanis a magnetofon kikapcsol a szalag végén - így aztán - a magnó átalakítása nélkül - a visszacsévélés és az újraindítás nem megoldható.
Ugyanez a helyzet a normál lemezjátszó esetében is, mert az is kikapcsol, miután a lemez végére ér, s így naponkénti ismétlésre nincs mód.
A nagyításhoz KLIKK ide! Úgy tűnik tehát, hogy a megvalósításhoz marad a rádió ill. a televízió, valamint az asztali- és falilámpák alkalmazása. Ha pl. 8 csatornát kívánunk használni és 2 rádió, 2 televízió és 2 izzólámpa áll rendelkezésünkre, úgy a 14 óra felosztható a következőképpen: 1. izzó 2 óra (1. csatorna), 1. rádió 3 óra (2. csatorna), 1. tv 3 óra (3. csatorna), 2. tv 3 óra (4. csatorna), 2. rádió (5. csatorna) üzemidőre. Az éjjeli 10 órából a 6. csatorna (nincs bekapcsolva semmi, de R9 szükséges!) ideje 2,5 óra, 2. izzó (7. csatorna) bekapcsol 0,5 órára. A fennmaradó 7 órán keresztül nincs bekapcsolva semmi. Lehetséges az 5 csatornás változat is, 2 rádió, 2 tv és lámpák felhasználásával is. A 10 órás "éjszakai műszakban" semmi sem működik.
Ennyi előzetes után a választott csatornaszámnak megfelelően kell bekötni a C1-re menő vezetéket (helyhiány miatt 1 ponton két vezeték).
Hálózatra kapcsolva Tr-et, győződjünk meg a +9 V-os feszültség meglétéről. K1 "B", K2 "I" állásban legyen. Ideiglenesen csak egy ellenállást forrasszunk be R7 baloldali pontja és +9V-os pont közé. Ennek értéke 120 kOhm legyen. A LED-ek a növekvő csatornaszámnak megfelelően legyenek bekötve. E célra megfelel pl. a dugaszolható LED-foglalatsor (vagy vonalsor). Jó működés esetén a LED-ek egymás után gyulladnak ki. Ha most sorra R4, R5, R6 helyébe pl. 120 kOhm, 62 kOhm, 33 kOhm kerül beforrasztásra, úgy a megfelelő LED-ek világítási ideje kb. feleződik az előzőéhez képest. Az R4 ... végleges beállítása és beforrasztása csak a teljes rendszer működése esetén válik lehetővé. Átkapcsolva K1-et "Ü" állásba, az 1. csatorna-LED kb. 1 óráig kell, hogy világítson (újra bekapcsolás esetén).
Ezek után készítsük el a szilárdtestrelét. A nyákrajz (4) alapján annyi panelt készítsünk, ahány aktív csatornára van szükségünk. Az alkatrész-beültetésnél (5) a felsorolt triak-típusok helyett más is használható, melynek lábkiosztása azonos a felsoroltakkal, 400 V-os és 1-4 A-es legyen. A panelon az ellenállások állított szerelésűek, kivéve a 100 Ohm-ot. Ha a kapcsolt fogyasztó felvett teljesítménye a hálózatról Ł18 VA, úgy elegendő beültetni az OC-t (MOC 3041), 100 Ohm-ot, valamint 100 nF-os kondenzátort. BRT 21 M optocsatoló esetén Ł55 VA-es teljesítmény kapcsolható. Ekkor elhagyjuk Tri-t, 10 kOhm helyét rövidre zárjuk, valamint a nagyobb keresztmetszetű vezetéket G-ről A2-re forrasztjuk. A relé működésének ellenőrzéséhez a mini-panel A2 pontja és a hálózat közé kössünk 60 W-os izzót. A1 a hálózat másik pontjára csatlakozik. A vezérlőrendszer 1. csatornájával kössük öszsze az 1,5 kOhmot (+ a föld vezetékkel). K1 "Ü", K2 "J" állásban legyen.
Bekapcsolás előtt mérjük meg a hálózati feszültséget digitális multiméterrel. Majd üzemeltessük a két egységet Tr-t is hálózatra kapcsolva, és mérjük meg az izzón a feszültséget. Megfelelő - kb. 5mmA-es LED-áram esetén az izzón legfeljebb 2-3 V-tal kevesebb feszültség mérhető, mint a hálózaton. Ennél nagyobb különbség esetén csökkentsük 1,5 kOhm értékét 1 kOhm-ra. Mérjük ugyanezt K2 "F" állásában is, és ha szükséges, az 1,8 kOhmot változtassuk meg 1,5 kOhm-ra. Ha a mért feszültség jóval kisebb, mint a hálózaté, úgy 10 kOhm helyett 8,2 vagy 4,7 is használható. Figyelem! Az érintésveszély miatt változtatni csak árammentes állapotban szabad! Ugyanez vonatkozik arra is, hogy üzemelő szilárdtestrelét nem szabad megérinteni!!!
Már csak a programozó ellenállások beállítása van hátra. Az oszcillátor frekvenciaszórása miatt meg kell határozni az ellenállás/óra értéket. Ez ideiglenesen beforrasztott 220 kOhm-os helitrimmer potenciométerrel végezhető. Forrasszuk ki R4, R5, R6-ot. R4 helyébe (huzalos beforrasztással) téve a helitrimmert. K1 "B", K2 "I" állásba legyen kapcsolva.
Mérjük D3 világítási idejét (stopperórával). Az 1 órás időtartamú csatornaműködéshez 3600/16384=0,2197 mp oszcillátorjel ismétlődési idő beállítása szükséges. Itt 1 óra = 3600 mp, illetve 16384 az IC2 Q13 fokozatának frekvencia-osztása. Ha azonban a periódusidőt Q3-mon mérjük (16-os osztás), akkor 3,5152 mp-et kell beállítani és mérni D3 váltásához. Az ehhez szükséges ellenállásból (mint ellenállás/óra állandóból) számítható a többi kívánt érték. Visszakapcsolva K1-et "Ü" állásba, előfordulhat, hogy a csatorna-LED váltás túl gyors, és nem állítható be a tetszőleges időköz. Erre az esetre van kivezetve Q4, Q5 vagy Q6 jel.

Mechanikai konstrukció

A vezérlőrendszert a már említett Kontakta elosztósávba szereljük be. A hálózati csatlakozókat rögzítő csavarok eltávolítása után kivehetők a csatlakozóházak, és két részre bontható az elosztósáv. Az alsó részbe szereljük a vezérlő panelt. Előfordulhat, hogy a védőföld-csavarok annyira hosszúak, hogy a hálózati trafóhoz (vagy a forrasztásokhoz) érnek, vagy nem lehet a két részt összeszerelni. Ezért, ha szükséges, cseréljük ki rövidebbre mindkettőt. A trafó kivezetések alá (forrasztási oldalon) helyezzünk szigetelő lemezt (0,5 mm-es prespán). A csatlakozók alsó pólusaira szerelt összekötő rézcsíkokat feldarabolva és kialakítva, a szabad részhez rögzíthetők a triakok A2 elektródjai. Ezeknél a paneloknál is gondoskodni kell a forrasztási oldal teljes szigeteléséről. Gondosan bekötve a panelokat, szinte kész is a berendezés. Az elosztó felső részére a kiszerelt kapcsoló helyére tesszük a csatorna LED-es sávot, és két miniatűr tolókapcsolót. Összeszerelve a csatlakozósávot, azonnal használható a jelenlét-szimulátor. Több napos működtetés esetén a csatorna-beállítás ideje meg kell, hogy egyezzen a hozzátartozó időponttal. Így a csatorna-LED-ek mellé célszerű felírni a hozzájuk tartozó működési idő kezdetét és végét (pl. 5. csatorna 14-17 óráig). E példánál az 5. csatornát 14 órára kell beállítani.

További érdekes cikkeinkről se maradsz le, ha követed az Ezermester Facebook oldalát, vagy előfizetsz a nyomtatott lapra, ahol folyamatosan újdonságokkal jelentkezünk!


Szólj hozzá a cikkhez!

Be kell jelentkezned, hogy hozzászólhass a cikkekhez!
Ezermester, Facebook, vagy Google fiókkal is bejelentkezhetsz.

Router, riasztó funkcióval

A jövőben nagyon könnyen pórul járhatnak azok a betörők, amik egy olyan lakásba hatolnak be, aminek lakói a Linksys új Velop routereit használták az internetkapcsolat megosztására eszközeik...


Egyszerű riasztó rendszerek

Elmúlt időbetöbb ízben is foglalkoztunk a lakások mechanikus védelmével, zárakkal, zárrendszerekkel. A szakemberek mindig is azt vallották, hogy a legmegbízhatóbb védelmet a mechanikus és...