Villanybojlerek karbantartása, tisztítása

2A háztartásokban található elektromos árammal üzemelő vízmelegítők alapvetően két csoportra oszthatok. Az átfolyó rendszerű melegítők - ezek a kis vízmelegítők, főleg helyi melegvízellátásra készült berendezések, 5-10 literes méretben - a többsége nyitott rendszerben üzemel. A zártrendszerű melegvíz előállítók általában 50-200 literes méretűek. Családi házak, lakások teljes melegvíz igényének a kielégítésére alkalmasak. A melegvíz előállító készülék méretének a megválasztásánál figyelembe kell venni a szükséges vízigény nagyságát. Általában egy főre naponta 40-50 liter melegvízzel kell számolnunk, egy négytagú család melegvíz igénye 100-120 literes tartállyal elégíthető ki, kellő szinten. A túlzott méretű tartály fölöslegesen sok energiát használ fel, és ez jelentősen megnöveli a családi költségvetés kiadásait.

A villanybojlerek kiválasztásánál szempont a beszerzési ár és a várható élettartam, de figyelembe kell venni a készülék esetleges meghibásodásakor a pótalkatrész ellátottsági lehetőségeket is. Ha más egyéb tényező nem indokolja, célszerű hazai gyártású berendezést beszerezni, mert annak alkatrész ellátottsága 100%-osnak tekinthető, ellentétben a kiváló minőségű, de drágán és utánjárással szervizelhető külföldi berendezésekkel. A készülékek kevés átalakítással egymással csereszabatosak, de az átalakítást célszerű szakemberre bízni. A különbségek a csatlakozó csövek méretében és a felerősítés módjában jelentkeznek. Cikkünkben a hazai gyártmányú bojlereket mutatjuk be.
Karbantartást - ez alatt a napi karbantartást értve - lényegében nem igényelnek ezek a berendezések. Időszakos karbantartási igényük a vízkőteleintés és az aktív anód cseréje (szükség szerint), tisztítani pedig 24 hónaponként kell a berendezést, melynek a módja a következő:
3Első lépés, mint mindig, az ÁRAMTALANÍTÁS. Fokozottan ügyeljünk rá, sohase felejtkezzünk meg róla (1)!
Következő a hidegvíz csap elzárása (2). Győződjünk meg arról, hogy a tartályba menő csap valóban zár e: nyissuk ki a keverő csaptelep meleg oldalát, és ha a víz nem folyik, abban az esetben sikeresen elzártuk a bejövő oldali csapot.
Ezután távolítsuk el a vizet a tartályból. Nyitott melegvízcsap állás mellett nyissuk ki a biztonsági szelep forgató gombjával a szelepet, a kifolyócsövön a tartály tartalma eltávozik. A tartályba maradó 5-10 liternyi víz a zárófedél eltávolítása után folyik ki.
Távolítsuk el az úgynevezett mélyburát (3) a készülékről. Ezt 3 db lemezcsavar tartja a készülék házán.
Győződjünk meg az áramtalanításról; ellenőrizzük fázisceruzával vagy próbalámpával, hogy valóban sikeresen áramtalanítottunk.
Távolítsuk el a vezetékeket (4) a következő sorrendben: először a fűtőbetétről az Y-alakú vezetéket, azután a szabályzóról a földvezetéket, végül a sorkapocsról a betápláló két vezetéket. Az egyszerűsítés érdekében a többit hagyjuk a helyén, mert fölöslegesen kötnénk ki. Ha bizonytalanok vagyunk memóriánkban célszerű vázlatot készíteni a visszaszerelés megkönnyítése érdekében.
A hőkorlátozó (5) eltávolítása után - melyet 1 db M5-ös anya rögzít - a szabályzó és a hőkorlátozó a mélyburával együtt szabadon eltávolítható, de ügyeljünk az érzékelők kihúzására (6), mert a kapilláris szakadása (megszorulás esetén), annak tönkremenetelét eredményezi.
Szabaddá vált a bojler zárófedele, melyet 6 db M8-as csavar rögzít a tartályhoz (7). A földelő lemez szabaddá tétele után (8) a csavarokat távolítsuk el. Jó tanács, hogy átlósan hagyjunk 2 db csavart, melyet óvatosan, a maradék víz eltávozása után, fokozatosan lazítsunk ki.
7Most már kihúzható a szerelt zárófedél a tartályból (9). Tisztítás után vizsgáljuk meg alaposan, mert több mindenről árulkodik (10). Nézzük meg például a fűtőbetétet, nem találunk e rajta deformálódást vagy sérülést. Amennyiben alakváltozás tapasztalható cserélni kell. Vizsgáljuk meg az aktív anód (11) állapotát. Ha a méretén látható, hogy átmérője csökkent (szabálytalan alakúvá válik vagy átmérője 3 cm-nél kisebb lesz), az arról tájékoztat minket, hogy a védőföldelés üzemelt és az aktív anód kifejtette hatását, viszont ebben az esetben cseréljük ki. Ha szabályos maradt az alakja a 24 hónap után, az jelzés arra, hogy a földeléssel hiba van, mert nem vett részt az elektrokémiai folyamatban az anód. Ilyen esetben fölösleges a csere, mert az anód eredeti állapotú maradt. Ebben az esetben viszont sürgősen vizsgáltassuk meg a földelés állapotát, mert ez a berendezés kizárólag védőföldeléssel ellátott hálózatról üzemeltethető biztonságosan. Vizsgáljuk meg magát a zárófedelet is, nem tapasztalható e rajta rozsdafolt vagy korrózióból származó elváltozás (12). Ha igen, cseréljük le.
Távolítsuk el a tartályból a salakanyagot, majd mossuk át a belső felületét a következőképpen. Tegyünk egy tárolóedényt a szabaddá tett nyílás alá, majd a betápláló hidegvízcsapot nyissuk ki néhány másodpercre. Így a tartályba kerülő víz kimossa a tartály alsó részét. A felső rész mosását úgy oldhatjuk meg, hogy a keverőcsapon a hidegvízcsapot kinyitjuk, de közben kézzel befogjuk a kifolyó nyílást. Ekkor a víz a melegcsövön keresztül a tartály tetejénél fog a csaptelepen keresztül bejutni, ez sikeresen kitisztítja a tartály felső részét.
Helyezzünk új tömítést a zárófedélre. Ha ez az alkatrész eltávolításra kerül, minden alkalommal cserélni kell a tömítőgyűrűt (13).
9Helyezzük vissza a zárófedelet a tartályra (14), ügyelve, hogy a szorítócsavarok a helyükön maradjanak. Kezdődhet a csavarok meghúzása, de először minden csavarra tegyük fel az alátéteket (15). Húzzuk a rögzítési határig, de ne húzzuk még készre. A végleges meghúzást fokozatosan, átlós irányba haladva végezzük el, ügyelve az egyenletes erőkifejtésre.
Meghúzás után tartsunk nyomáspróbát oly módón, hogy zárjuk el a biztonsági szelepet, majd nyitott melegvíz csap mellett töltsük fel a tartályt a betápláló csap megnyitásával. A tartály akkor van tele, ha a melegcsapon keresztül folyamatosan folyni kezd a víz, ekkor zárjuk el a melegvízcsapot. Vizsgáljuk meg alaposan, hogy jó munkát végeztünk e a zárófedél rögzítésekor, nem szabad szivárgásnak, csöpögésnek jelentkeznie, még igen kis mértékben sem.
Szereljük vissza a földelő lemezt. Helyezzük be az érzékelő csőbe a hőkorlátozót és a szabályzót, majd rögzítsük az M5-ös anyával.
Tegyük vissza a munka kezdetén eltávolított vezetékeket, majd helyezzük fel a műanyag burkolatot.
Állítsuk be a szabályzót 60 fokos értékre. Lehetőleg ezt az értéket válasszuk, mert ezen a hőfokon üzemel a berendezés a leggazdaságosabban és kiegyensúlyozottabban. Ez az érték a gyárilag is javasolt.
Helyezzük a készüléket feszültség alá.
Ezzel az időszakos karbantartással végeztünk, de ne feledjük, hogy 24 havonta ismételni, kell! Most pedig ejtsünk néhány szót a bojlerek eseti meghibásodásáról, és azok javításáról.

Elektromos hibák

Ezek a berendezések szerkezetileg úgy vannak kialakítva, hogy hosszú időn keresztül ne igényeljenek javítást, de ennek ellenére előfordul, hogy rendellenesség lép fel. Minden mérést feszültségtelenített állapotban, végzünk a berendezésen, ez alól egy kivétel van, a bojler sorkapcsán a feszültség meglétének az ellenőrzése. Fokozottan ügyeljünk, mert kis helyen kell (próbalámpával, vagy műszerrel) megvizsgálnunk, hogy kap e feszültséget maga a berendezés. Ha nem, a hibát az óraszekrényben kell keresni, amihez csak szakember nyúlhat. Ne kezdjük el magunk elhárítani az ilyen jellegű hibát.
A bojlerben előforduló hiba a vezetékek leégése. Ezt általában a nem megfelelő érintkezés okozza, melynek során a csatlakozó vezeték a keletkezett átmeneti ellenállás miatt leég a csatlakozóról. Javítása egyszerű; cseréljük újra a hibás vezetékeket. 150-250 Ft-os áron kapható a vezeték garnitúra a bojlerhez, nem érdemes házilag barkácsolni.
13- A hőkioldó leoldásának oka a tartósan magas hőfokon történő üzemeltetés vagy a karbantartás elmulasztása lehet (pl. sok a vízkő a tartályban). Az okos kis védelmi egységen két visszanyomható gomb található, ezekkel lehet ismét üzemkész állapotba hozni a túlmelegedett bojlert. Ez viszont csak az új típusú korlátozóknál igaz. A régebbi kivitelűeknél le kell szerelni a felerősítő lemezről, és alatta található a visszakapcsoló gomb (16). A korlátozó hibáját méréssel állapíthatjuk meg. Ellenállásméréssel vizsgáljuk meg, hogy vezető képes e, vagy sem. A visszakapcsolás szakadás esetén szükséges. A leoldás minden esetben túlfűtés miatt jön létre, tehát vissza kell hűtenünk a tartályban a vizet, hogy a biztosító berendezés ismételten ne kapcsoljon ki. Ehhez engedjünk ki annyi melegvizet a tartályból, amíg jelentős hőmérséklet csökkenést nem tapasztalunk, csak ezután érdemes a visszakapcsolást elvégezni. A biztosító egységet megkerülve üzemeltetni a berendezést tilos!
A fűtőbetét hibáját ellenállásméréssel ellenőrizhetjük. A betét ellenállásának 20-50 ohm között kell lenni, a teljesítményétől függően. Szigetelési ellenállást is mérhetünk, egyszerű műszer segítségével. Mérjük meg a betét vége és a test közötti ellenállás értékét. Ha ez több mint 20 MOhm - tehát gyakorlatilag szakadás - akkor a betét jó. Ellenkező esetben cserélni kell.
A hőfokszabályzó a ritkán elromló alkatrészek egyike. Ellenőrzésekor nulla - tehát kikapcsolt - helyzetében szakadást kell mérnünk, míg bekapcsolt állapotban vezetést kell tapasztalnunk. A kapilláris végén található érzékelő melegvízbe történő helyezésével a szabályzónak ki kell kapcsolnia (17). A szabályzó gyárilag megfelelő értékre van beszabályozva, ne állítsuk el, mert az hibás működést eredményezhet. Ügyeljünk a kapilláris cső épségére. Ne törjön meg sarkosan, mert az szintén hibás működést okoz. A hálózati hibákról annyit meg kell jegyezni még, hogy a minimális áramigény általában 10 amper, tehát ha ez alatt van biztosítva a hálózat, az indokolatlan automata leoldást eredményez.

Vízfolyásból eredő hibák

Alapszabály, hogy a bojler sohasem lehet kívülről vizes, még a legkisebb mértékben sem. Ha rozsdás vizes foltot tapasztalunk, keressük meg a szivárgást Vegyük le a műanyag burkolatot, és nézzük meg, hogy honnan ered a hiba. Általában a zárófedél korróziója okozza a tartáj folyását, ezt a vízkőtelenítésnél leírt módszereket alkalmazva cserélhetjük ki. Ha a folyás más helyről, a tartály és a szigetelés közül tapasztalható, akkor cserélni kell az egész berendezést. A tartályhiba esetén már nincs segítség.
Zavaró és kellemetlen jelenség a melegvíz vételekor tapasztalható berregő, zörgő hang. Ezt a jelenséget a biztonsági szelep vízkövesedése idézi elő. Sajnos ebben az esetben már csak annak a cseréje segíthet, de megelőzhető a hiba kialakulása a következőképpen. Félévente legalább mozgassuk meg a biztonsági szelep forgató gombját, ezzel a kezdődő vízkő lerakodást szüntethetjük meg.
Mikor kell nyomáscsökkentőt használni? Alapvető szempont, hogy 2,5 bár nyomásig nincs szükség erre a külön beszerelhető tagra, de ha a nyomás értéke akár csak átmenetileg is meghaladja ezt a határt, célszerű beszerelni. A főváros budai részein például vagy helyi vízellátó rendszerek esetében mindenféleképpen szükség van rá, de ott is ajánlatos felszerelni, ahol a nyomás értéke ingadozó. Hiányában a biztonsági szelepen keresztül egyenlítődik ki a nyomás, tehát az folyni fog a kifolyó csövén keresztül.

További érdekes cikkeinkről se maradsz le, ha követed az Ezermester Facebook oldalát, vagy előfizetsz a nyomtatott lapra, ahol folyamatosan újdonságokkal jelentkezünk!


Szólj hozzá a cikkhez!

Be kell jelentkezned, hogy hozzászólhass a cikkekhez!
Ezermester, Facebook, vagy Google fiókkal is bejelentkezhetsz.

Mokuska avatarja

Mokuska         Napkollektoros Hajdu villanybojler

Teljesen házilag felújítottam.

Ha elalszik a gázbojler őrlángja

A régebbi, átfolyó vizes gázbojlereknél elég gyakran előfordul, hogy elalszik a gyújtóláng, és így nem gyullad be a csap megnyitásakor a vízmelegítő égősor. Nincs meleg víz, ami esetenként...


Ha javíttatni kell

Az elmúlt években többször foglalkoztunk olyan témával, amikor valamilyen meghibásodott tartós használati készülék javíthatóságát taglaltuk. Most egy konkrét eset, egy meghibásodott gázkazán...