Villanybojlerek karbantartása, tisztítása

2A háztartásokban található elektromos árammal üzemelő vízmelegítők alapvetően két csoportra oszthatok. Az átfolyó rendszerű melegítők - ezek a kis vízmelegítők, főleg helyi melegvízellátásra készült berendezések, 5-10 literes méretben - a többsége nyitott rendszerben üzemel. A zártrendszerű melegvíz előállítók általában 50-200 literes méretűek. Családi házak, lakások teljes melegvíz igényének a kielégítésére alkalmasak. A melegvíz előállító készülék méretének a megválasztásánál figyelembe kell venni a szükséges vízigény nagyságát. Általában egy főre naponta 40-50 liter melegvízzel kell számolnunk, egy négytagú család melegvíz igénye 100-120 literes tartállyal elégíthető ki, kellő szinten. A túlzott méretű tartály fölöslegesen sok energiát használ fel, és ez jelentősen megnöveli a családi költségvetés kiadásait.

A villanybojlerek kiválasztásánál szempont a beszerzési ár és a várható élettartam, de figyelembe kell venni a készülék esetleges meghibásodásakor a pótalkatrész ellátottsági lehetőségeket is. Ha más egyéb tényező nem indokolja, célszerű hazai gyártású berendezést beszerezni, mert annak alkatrész ellátottsága 100%-osnak tekinthető, ellentétben a kiváló minőségű, de drágán és utánjárással szervizelhető külföldi berendezésekkel. A készülékek kevés átalakítással egymással csereszabatosak, de az átalakítást célszerű szakemberre bízni. A különbségek a csatlakozó csövek méretében és a felerősítés módjában jelentkeznek. Cikkünkben a hazai gyártmányú bojlereket mutatjuk be.
Karbantartást - ez alatt a napi karbantartást értve - lényegében nem igényelnek ezek a berendezések. Időszakos karbantartási igényük a vízkőteleintés és az aktív anód cseréje (szükség szerint), tisztítani pedig 24 hónaponként kell a berendezést, melynek a módja a következő:
3Első lépés, mint mindig, az ÁRAMTALANÍTÁS. Fokozottan ügyeljünk rá, sohase felejtkezzünk meg róla (1)!
Következő a hidegvíz csap elzárása (2). Győződjünk meg arról, hogy a tartályba menő csap valóban zár e: nyissuk ki a keverő csaptelep meleg oldalát, és ha a víz nem folyik, abban az esetben sikeresen elzártuk a bejövő oldali csapot.
Ezután távolítsuk el a vizet a tartályból. Nyitott melegvízcsap állás mellett nyissuk ki a biztonsági szelep forgató gombjával a szelepet, a kifolyócsövön a tartály tartalma eltávozik. A tartályba maradó 5-10 liternyi víz a zárófedél eltávolítása után folyik ki.
Távolítsuk el az úgynevezett mélyburát (3) a készülékről. Ezt 3 db lemezcsavar tartja a készülék házán.
Győződjünk meg az áramtalanításról; ellenőrizzük fázisceruzával vagy próbalámpával, hogy valóban sikeresen áramtalanítottunk.
Távolítsuk el a vezetékeket (4) a következő sorrendben: először a fűtőbetétről az Y-alakú vezetéket, azután a szabályzóról a földvezetéket, végül a sorkapocsról a betápláló két vezetéket. Az egyszerűsítés érdekében a többit hagyjuk a helyén, mert fölöslegesen kötnénk ki. Ha bizonytalanok vagyunk memóriánkban célszerű vázlatot készíteni a visszaszerelés megkönnyítése érdekében.
A hőkorlátozó (5) eltávolítása után - melyet 1 db M5-ös anya rögzít - a szabályzó és a hőkorlátozó a mélyburával együtt szabadon eltávolítható, de ügyeljünk az érzékelők kihúzására (6), mert a kapilláris szakadása (megszorulás esetén), annak tönkremenetelét eredményezi.
Szabaddá vált a bojler zárófedele, melyet 6 db M8-as csavar rögzít a tartályhoz (7). A földelő lemez szabaddá tétele után (8) a csavarokat távolítsuk el. Jó tanács, hogy átlósan hagyjunk 2 db csavart, melyet óvatosan, a maradék víz eltávozása után, fokozatosan lazítsunk ki.
7Most már kihúzható a szerelt zárófedél a tartályból (9). Tisztítás után vizsgáljuk meg alaposan, mert több mindenről árulkodik (10). Nézzük meg például a fűtőbetétet, nem találunk e rajta deformálódást vagy sérülést. Amennyiben alakváltozás tapasztalható cserélni kell. Vizsgáljuk meg az aktív anód (11) állapotát. Ha a méretén látható, hogy átmérője csökkent (szabálytalan alakúvá válik vagy átmérője 3 cm-nél kisebb lesz), az arról tájékoztat minket, hogy a védőföldelés üzemelt és az aktív anód kifejtette hatását, viszont ebben az esetben cseréljük ki. Ha szabályos maradt az alakja a 24 hónap után, az jelzés arra, hogy a földeléssel hiba van, mert nem vett részt az elektrokémiai folyamatban az anód. Ilyen esetben fölösleges a csere, mert az anód eredeti állapotú maradt. Ebben az esetben viszont sürgősen vizsgáltassuk meg a földelés állapotát, mert ez a berendezés kizárólag védőföldeléssel ellátott hálózatról üzemeltethető biztonságosan. Vizsgáljuk meg magát a zárófedelet is, nem tapasztalható e rajta rozsdafolt vagy korrózióból származó elváltozás (12). Ha igen, cseréljük le.
Távolítsuk el a tartályból a salakanyagot, majd mossuk át a belső felületét a következőképpen. Tegyünk egy tárolóedényt a szabaddá tett nyílás alá, majd a betápláló hidegvízcsapot nyissuk ki néhány másodpercre. Így a tartályba kerülő víz kimossa a tartály alsó részét. A felső rész mosását úgy oldhatjuk meg, hogy a keverőcsapon a hidegvízcsapot kinyitjuk, de közben kézzel befogjuk a kifolyó nyílást. Ekkor a víz a melegcsövön keresztül a tartály tetejénél fog a csaptelepen keresztül bejutni, ez sikeresen kitisztítja a tartály felső részét.
Helyezzünk új tömítést a zárófedélre. Ha ez az alkatrész eltávolításra kerül, minden alkalommal cserélni kell a tömítőgyűrűt (13).
9Helyezzük vissza a zárófedelet a tartályra (14), ügyelve, hogy a szorítócsavarok a helyükön maradjanak. Kezdődhet a csavarok meghúzása, de először minden csavarra tegyük fel az alátéteket (15). Húzzuk a rögzítési határig, de ne húzzuk még készre. A végleges meghúzást fokozatosan, átlós irányba haladva végezzük el, ügyelve az egyenletes erőkifejtésre.
Meghúzás után tartsunk nyomáspróbát oly módón, hogy zárjuk el a biztonsági szelepet, majd nyitott melegvíz csap mellett töltsük fel a tartályt a betápláló csap megnyitásával. A tartály akkor van tele, ha a melegcsapon keresztül folyamatosan folyni kezd a víz, ekkor zárjuk el a melegvízcsapot. Vizsgáljuk meg alaposan, hogy jó munkát végeztünk e a zárófedél rögzítésekor, nem szabad szivárgásnak, csöpögésnek jelentkeznie, még igen kis mértékben sem.
Szereljük vissza a földelő lemezt. Helyezzük be az érzékelő csőbe a hőkorlátozót és a szabályzót, majd rögzítsük az M5-ös anyával.
Tegyük vissza a munka kezdetén eltávolított vezetékeket, majd helyezzük fel a műanyag burkolatot.
Állítsuk be a szabályzót 60 fokos értékre. Lehetőleg ezt az értéket válasszuk, mert ezen a hőfokon üzemel a berendezés a leggazdaságosabban és kiegyensúlyozottabban. Ez az érték a gyárilag is javasolt.
Helyezzük a készüléket feszültség alá.
Ezzel az időszakos karbantartással végeztünk, de ne feledjük, hogy 24 havonta ismételni, kell! Most pedig ejtsünk néhány szót a bojlerek eseti meghibásodásáról, és azok javításáról.

Elektromos hibák

Ezek a berendezések szerkezetileg úgy vannak kialakítva, hogy hosszú időn keresztül ne igényeljenek javítást, de ennek ellenére előfordul, hogy rendellenesség lép fel. Minden mérést feszültségtelenített állapotban, végzünk a berendezésen, ez alól egy kivétel van, a bojler sorkapcsán a feszültség meglétének az ellenőrzése. Fokozottan ügyeljünk, mert kis helyen kell (próbalámpával, vagy műszerrel) megvizsgálnunk, hogy kap e feszültséget maga a berendezés. Ha nem, a hibát az óraszekrényben kell keresni, amihez csak szakember nyúlhat. Ne kezdjük el magunk elhárítani az ilyen jellegű hibát.
A bojlerben előforduló hiba a vezetékek leégése. Ezt általában a nem megfelelő érintkezés okozza, melynek során a csatlakozó vezeték a keletkezett átmeneti ellenállás miatt leég a csatlakozóról. Javítása egyszerű; cseréljük újra a hibás vezetékeket. 150-250 Ft-os áron kapható a vezeték garnitúra a bojlerhez, nem érdemes házilag barkácsolni.
13- A hőkioldó leoldásának oka a tartósan magas hőfokon történő üzemeltetés vagy a karbantartás elmulasztása lehet (pl. sok a vízkő a tartályban). Az okos kis védelmi egységen két visszanyomható gomb található, ezekkel lehet ismét üzemkész állapotba hozni a túlmelegedett bojlert. Ez viszont csak az új típusú korlátozóknál igaz. A régebbi kivitelűeknél le kell szerelni a felerősítő lemezről, és alatta található a visszakapcsoló gomb (16). A korlátozó hibáját méréssel állapíthatjuk meg. Ellenállásméréssel vizsgáljuk meg, hogy vezető képes e, vagy sem. A visszakapcsolás szakadás esetén szükséges. A leoldás minden esetben túlfűtés miatt jön létre, tehát vissza kell hűtenünk a tartályban a vizet, hogy a biztosító berendezés ismételten ne kapcsoljon ki. Ehhez engedjünk ki annyi melegvizet a tartályból, amíg jelentős hőmérséklet csökkenést nem tapasztalunk, csak ezután érdemes a visszakapcsolást elvégezni. A biztosító egységet megkerülve üzemeltetni a berendezést tilos!
A fűtőbetét hibáját ellenállásméréssel ellenőrizhetjük. A betét ellenállásának 20-50 ohm között kell lenni, a teljesítményétől függően. Szigetelési ellenállást is mérhetünk, egyszerű műszer segítségével. Mérjük meg a betét vége és a test közötti ellenállás értékét. Ha ez több mint 20 MOhm - tehát gyakorlatilag szakadás - akkor a betét jó. Ellenkező esetben cserélni kell.
A hőfokszabályzó a ritkán elromló alkatrészek egyike. Ellenőrzésekor nulla - tehát kikapcsolt - helyzetében szakadást kell mérnünk, míg bekapcsolt állapotban vezetést kell tapasztalnunk. A kapilláris végén található érzékelő melegvízbe történő helyezésével a szabályzónak ki kell kapcsolnia (17). A szabályzó gyárilag megfelelő értékre van beszabályozva, ne állítsuk el, mert az hibás működést eredményezhet. Ügyeljünk a kapilláris cső épségére. Ne törjön meg sarkosan, mert az szintén hibás működést okoz. A hálózati hibákról annyit meg kell jegyezni még, hogy a minimális áramigény általában 10 amper, tehát ha ez alatt van biztosítva a hálózat, az indokolatlan automata leoldást eredményez.

Vízfolyásból eredő hibák

Alapszabály, hogy a bojler sohasem lehet kívülről vizes, még a legkisebb mértékben sem. Ha rozsdás vizes foltot tapasztalunk, keressük meg a szivárgást Vegyük le a műanyag burkolatot, és nézzük meg, hogy honnan ered a hiba. Általában a zárófedél korróziója okozza a tartáj folyását, ezt a vízkőtelenítésnél leírt módszereket alkalmazva cserélhetjük ki. Ha a folyás más helyről, a tartály és a szigetelés közül tapasztalható, akkor cserélni kell az egész berendezést. A tartályhiba esetén már nincs segítség.
Zavaró és kellemetlen jelenség a melegvíz vételekor tapasztalható berregő, zörgő hang. Ezt a jelenséget a biztonsági szelep vízkövesedése idézi elő. Sajnos ebben az esetben már csak annak a cseréje segíthet, de megelőzhető a hiba kialakulása a következőképpen. Félévente legalább mozgassuk meg a biztonsági szelep forgató gombját, ezzel a kezdődő vízkő lerakodást szüntethetjük meg.
Mikor kell nyomáscsökkentőt használni? Alapvető szempont, hogy 2,5 bár nyomásig nincs szükség erre a külön beszerelhető tagra, de ha a nyomás értéke akár csak átmenetileg is meghaladja ezt a határt, célszerű beszerelni. A főváros budai részein például vagy helyi vízellátó rendszerek esetében mindenféleképpen szükség van rá, de ott is ajánlatos felszerelni, ahol a nyomás értéke ingadozó. Hiányában a biztonsági szelepen keresztül egyenlítődik ki a nyomás, tehát az folyni fog a kifolyó csövén keresztül.

További érdekes cikkeinkről se maradsz le, ha követed az Ezermester Facebook oldalát, vagy előfizetsz a nyomtatott lapra, ahol folyamatosan újdonságokkal jelentkezünk!


Szólj hozzá a cikkhez!

Be kell jelentkezned, hogy hozzászólhass a cikkekhez!
Ezermester, Facebook, vagy Google fiókkal is bejelentkezhetsz.

Mokuska avatarja

Mokuska         Napkollektoros Hajdu villanybojler

Teljesen házilag felújítottam.

Honnan jöjjön a meleg víz?

A vízvezeték és a használati meleg víz rendszer felújítása leginkább akkor jön szóba, ha valamiért hozzá kell nyúlni a régi rendszerhez, akár azért, mert elöregedett, elhasználódott, elromlott,...


Melegvíz igényünk biztosítás korszerű megoldása

A civilizált ember életének elengedhetetlen része a "Használati Meleg Víz" iránti igény. A melegvizet elsősorban tisztálkodásra és környezetünk, eszközeink tisztántartására használjuk. A "melegvíz"...