Öreg mosógép felújítása

2Évtizedek alatt szerzett szervizes tapasztalatom során, gyakorlatból tudom, hogy a hazai háztartásokban legelterjedtebbek az ENERGO gépcsalád tagjai. Gyártásával a Hajdúsági Iparművek sajnos már nem foglalkozik, helyette új és korszerűbb gépeket készítenek. A használatban lévő gépek mostanra érik el azt a kort, hogy sorsukról dönteni kell. Az új gép beszerzése komoly anyagi befektetést igényel. Jelenleg a használatban lévő gépekhez még gyakorlatilag minden alkatrész rendelkezésre áll. Felújításuk gazdaságosan megoldható, új vagy újszerűen felújított alkatrészek felhasználásával. Jól és időben történő felújítással gépünk élettartama 10-15 évvel meghosszabbítható. A költségek nem érik el, az új gép árának 20-30%-át sem.

Ábráinkkal igyekszünk végigvezetni olvasóinkat a folyamatokon. A felhasznált alkatrészek többsége a gazdaságossági szempontok figyelembevételével felújított, melyeknek árait, valamint a vásárlás és a cserélés lehetőségeit is közöljük.
A felújítást egy ENERGO 750-es típusú mosógépen mutatjuk be. A munka folyamata esztétikai és műszaki feladatokból tevődik össze. A műszaki változtatások gyakorlatilag a gép mechanikus alkatrészeinek cseréjét vagy javítását jelentik. A külső megjelenés érdekében a gépen teljes burkolatcserét hajtunk végre a folyamat befejezéseként, mert bizony meglátszanak már rajta az eltelt évek (1).
A gép palástjának leszerelése után láthatóvá válik a szerkezeti felépítése (2, 3). A palástot oly módon tudjuk levenni, hogy a gépet az első oldalára döntjük, így eltávolíthatóvá válnak a rögzítő csavarok. A hátlapot 6, a palástot 4 db lemezcsavar rögzíti. A burkolat levétele után megvizsgáljuk a gép állapotát. Esetünkben - állatorvosi lónak tekinthető gépünkön - a következő hibákat tapasztalhatjuk:

  • A csapágyakon vízfolyására utaló nyomok látszanak, kézzel mozgatva (tengely irányban) lötyögnek (4).
  • A szivattyú tekercse leégett (5).
  • Rendellenes vízfolyásra utaló nyomok láthatók a sugártörőnek nevezett alkatrészen (6).
  • Általános rendezetlenség látható a gép elektromos rendszerénél, előző javítások, okozta kevésbé szakszerű beavatkozások nyomai (7, 8).
  • A meghajtó szíj cserére szorul a sérüléséből eredő hiba miatt. (Ritkán előforduló jelenség.)
  • Alapos tisztításra, savazásra szorul a gép, mert vízkövesedések, láthatok a dobon és a fedélkeret-üst találkozásánál.

8A műszaki javításokat a csapágyak cseréjével kezdjük. Az ékszíjtárcsa felőli oldalon, csőkulcs segítségével, eltávolítjuk az M 8-as középső rögzítő csavart (9). Következő lépés a 2 db M6-os függőleges rögzítő csavar kiszerelése (10). A csapágyházat 6 db csavar tartja az üstön, mindet távolítsuk el. Ezzel a csapágyház csavarhúzó segítségével szimmetrikusan lehúzható a dobtengelyről. Türelmesen járjunk el, mert néha ez a folyamat a lerakodott vízkő miatt nehezen megy. A felfekvő felületek tisztítása után az új csapágyat helyezzük vissza. Lényeges, hogy a hajtás oldali csapágyházban a meghajtó kerék egy zéger gyűrűvel van rögzítve, ennek eltávolítása után van módunk a kereket levenni.
Támasz oldali csapágy cseréje egyszerűbb feladat; maga a folyamat megegyezik a hajtásoldalival, különbség csupán az, hogy ebben az esetben nincs központi csavar (11, 12). A dobot a csapágy tengellyel egy gumi átvezető betét köti össze, ennek cseréje fontos feladat, ne feledkezzünk meg róla. Ábránkon (13) a rossz és az új csapágyház látható. Figyeljünk rá, hogy a függőleges tartócsavarokat csak a dob megforgatása után szabad véglegesen rögzíteni.
Szivattyú cseréje a következő képen hajtható végre. Először eltávolítjuk az elektromos csatlakozókat, majd oldjuk a csőbilincseket (14). A szivattyút esetünkben 2 db csavar tartja, melyeket a gép alján találunk meg. Eltávolításuk után a szivattyú szabadon kivehető a gépből (15). Régebbi típusoknál egy lemez kengyel tartotta a szivattyút és egy M4-es csavarral volt rögzítve. A visszaszerelés a kiszereléssel fordított sorrendben történik.
A gép főmotorját egy központi tartórúd rögzíti a fenéklemezhez. Az ékszíjfeszítést két M6-os csavarral lehet beállítani (16). Cseréjéhez előbb az "Y" csövet (17) kell eltávolítani, majd a szűrőház két lemezcsavarját. Ezután leszereljük a szivattyút, és szabaddá válik a főmotor, amit - két csavarjának eltávolítása után - kiemelhetünk. Főmotort ritkán kell cserélni, általában csak beázás következtében, hibásodik meg.
9Gyakoribb meghibásodás viszont a kerekek kopása, törése. Cseréjéhez, példaként két lehetséges megoldást mutatunk be. A régebbi típusoknál két műanyagrögzítőt kell eltávolítani (18), míg az újabb típusoknál a tartóházban kialakított rögzítő lemezeket lehet elhajlítani (19). Miután szabaddá válik a szerelt kerék, biztosító gyűrűjének levétele után kihúzható a fékező, tartó műanyag házból (20, 21). Tisztítás után visszaszerelhetjük az új kereket. Ha elfelejtenénk hogy melyik kerék hol volt, akkor emlékeztetőül; gyárilag szerelve úgy volt, hogy a programkapcsoló alatti részen két fix kerék van és a forgó, bolygó kerekek vannak a gép első részén.
A szintszabályzóval kapcsolatos tisztítási feladatok elvégzése nagyon fontos fázis. Ezt úgy kezdjük, hogy eltávolítjuk az "Y "csövet (22); először a sugártörőnél vesszük ki a lemezcsavart, majd oldjuk a szűrőházhoz rögzítő csőbilincset. A vastag gumicsövet a vázhoz egy drótkarikával erősítették hozzá, ezt is, levesszük. Találunk még egy műanyag bilincset is, melynek feladata, hogy rögzítse a hőfokszabályozó kapilláris csövét a rázkódásból eredő törések elkerülése érdekében. Végezetül széthúzzuk a szintszabályozó összekötő vékony csövét, ezzel szabaddá válik a "mumus", mely a legtöbb hiba okozója.
15Melegvízben mossuk ki alaposan, ügyelve a lerakodott szennyeződések eltávolítására. Használjunk egy kiérdemesült fogkefét, hogy kellően tisztára tudjuk mosni a keresztmetszet változásig a csövet. A szintszabályozó vékony csövét megfújva érzékelhetően három egymástól elkülöníthető kattanást kell hallanunk. Ezzel gyakorlatilag a szabályozóval kapcsolatos tevékenységünk befejeződött. Visszaszerelése után kezdhetünk hozzá a gép mechanikus tisztításához.
A gépen található programkapcsoló, választókapcsoló, hőfokszabályozó, kontrolizzó, fedélretesz kapcsolók (23) ritkán romlanak el, ezeket csak tisztítsuk le, ha működési problémájuk amúgy nem volt, akkor ne nyúljunk hozzájuk. A programkapcsolót fogadjuk el úgy, ahogy van; fekete doboznak, szükség van arra a sok vezetékre, ritkán hibásodik meg. Tisztítása ecsettel történjen, utána kontaktspray-vel fújjuk be, nem igényel több karbantartást.
A gépfelújítás leghálátlanabb része a mechanikus tisztítás.
Használjunk drótkefét, és ennek segítségével távolítsuk el a szennyeződéseket. Ügyeljünk rá, hogy a műanyag fedélkeret és a fém üst találkozási, csatlakozási részét alaposa tisztítsuk meg. A fenéklemezt tisztítás után lefesthetjük valamilyen gyorsan száradó festékkel, az esztétikai állapot javítása érdekében. Apróság, de mielőtt tovább lépnénk, tömítsük le a sugártörő összeillesztési helyét (24), erre azért van szükség, hogy ne legyen módja a víznek a bizonytalan illesztés mellett szivárognia. Az öblítőrendszert úgy tudjuk kitisztítani, hogy eltávolítjuk az öblítőszer-tartó tetejét (4 lemezcsavar), majd vízzel alaposan kimossuk a tartályt. Tisztítani kell a függőlegesen lehúzható "serleget", fokozottan ügyelve a felső részén található vízszintes hornyokra. Kémiailag úgy tisztítjuk a gépet, hogy háztartási vízkőoldóval beecseteljük a megmattult dobot. Használjunk erre a célra rövid szőrű ecsetet, vagy fogkefét. Lényeges, hogy az üstben legyen kb. 10-15 liter víz, hogy folyamatosan öblíteni tudjuk a rozsdamentes alkatrészeket. Erre azért van szükség, mert e nélkül maradandóan megfeketedik a dob. Alapos öblítés és szárítás után elérkeztünk munkánk utolsó szakaszához.
A dekorálási műveletet a felső ajtó burkolatának a cseréjével kezdjük el. Célszerű úgy eljárni, hogy eltávolítjuk a komplett ajtót a gépről (négy lemezcsavar kivételével lehúzható a sarok elemről). A kiszerelt ajtón 9 lemezcsavar tartja a burkolatot, eltávolításuk után a festett tető lecserélhető. Mielőtt az új burkolatot felhelyeznénk a gépre, végezzünk egy próbaüzemet. Ennek gyorsított eljárása a következő:
24A válaszkapcsoló A/2-es állása mellett, a programkapcsolót 4. helyzetben felhúzva beindítjuk a gépet (természetesen zárt tető mellett). A következőket fogjuk tapasztalni: A gép az üzemi mágnesszelepén keresztül vizet fog venni, és ezt a folyamatot mindaddig végzi, amíg a kívánt vízszintet el nem éri. Ez a szint megfelelő esetben a dob átmérőjének az 1/4 része, ekkor a vízvételnek automatikusan be kell fejeződnie. Most ellenőrizhetjük a fűtést: próbalámpa segítségével megvizsgáljuk, hogy elindult e a fűtés folyamata (a fűtőbetét végpontjaira történő ráméréssel). Az ellenőrzés után a programkapcsolót az óramutató-járásával megegyező irányba forgatva az 5. állásába kapcsoljuk; ekkor a mágnesszelep öblítő részének kell elkezdenie üzemelni. Ennek jellegzetesen más hangja van, jól érzékelhető a különbség. A vízvétel befejeztével a programkapcsoló lépésenkénti forgatásával először üríteni fog a gépünk, majd centrifugálnia kell. Ha ezek a folyamatok rendben működtek, akkor mosógépünk gyakorlatilag rendben van, csak ellenőrizni kell, hogy nem tapasztalható e rendellenes vízfolyás.
Az adattábla cseréjét úgy tudjuk megoldani, hogy fölfelé lehúzzuk a választókapcsoló gombot, majd a prk. roll a gombfeliratot eltávolítjuk (3 horony található a forgatógombon, ezekbe kis csavarhúzóval benyúlva a felirat leszerelhető). A prk. forgatógombját 1 db M 3-as csavar tartja a tengelyén, eltávolítása után ugyancsak leszerelhető. Az adattáblát két lemezcsavar rögzíti a fedélkerethez. Tisztítás után felhelyezhető az új és szép tábla. A gombfeliratok visszahelyezésénél ügyelni kell arra, hogy a felirat szélén egy kb. 5 mm-es jelölés van, ez a segédpont, ennek kell a gombon lévő három horonyból a szélesebbik felé kerülnie (25).
A burkolat felhelyezése előtt célszerű lecserélni a néhány forintba kerülő lemez anyákat, mert ezzel a palást rögzítését biztonságossá tudjuk tenni. A palást visszahelyezésekor ne feledkezzünk meg a földelési pontok csatlakoztatásáról sem.
Ha mindezekkel készen vagyunk, akkor a gyakorlati használhatóság tekintetében új gépet kapunk (26), mely esztétikailag is kifogástalan, és töredékébe kerül, mint egy mosógép csere.

A felhasznált alkatrészeket a TONIKER üzletében vásároltuk meg, Budapest XIV. kerület, Besenyő u. 12., telefon: 252-3565.
Tájékoztatásul a felhasznált alkatrészek árát is megadjuk (felújított alkatrészekről van szó, tehát cseredarab szükséges).

Csapágyházak 1500 Ft/db.
Szivattyú 2500 Ft.
Kifolyócső 700 Ft.
Főmotor 8800 Ft.
Palást 5000 Ft.
Hátlap 1500 Ft.
Tető 2000 Ft.

További érdekes cikkeinkről se maradsz le, ha követed az Ezermester Facebook oldalát, vagy előfizetsz a nyomtatott lapra, ahol folyamatosan újdonságokkal jelentkezünk!

Címkék: mosógép, szerviz

Szólj hozzá a cikkhez!

Be kell jelentkezned, hogy hozzászólhass a cikkekhez!
Ezermester, Facebook, vagy Google fiókkal is bejelentkezhetsz.

Mokuska avatarja

Mokuska         Hajdu automata mosógépek javítása

Házilag otthon a Hajdu automata mosógépeket lehet javítani
van alkatrészek hozzá.

Mosás gazdaságosan

Hogyan lássunk neki a mosásnak? Először is: okosan kell ruhát vásárolni! Kerüljük a különleges kezelésű és a vegyipari előállítású textíliákat és kiegészítőket! Helyettük a természetes szálú pamut-...


Májustól mosógépcsere pályázat

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium új céget alapított. Az állami támogatású mosógépcsere programot Nagy Krisztina, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) zöldgazdaság-fejlesztési...