VÍZELLÁTÓ ÉS KÖZPONTI FŰTÉSI RENDSZEREKHEZ

QUICK & EASY gyors csőkötés

A Wirsbo Quick & Easy szabadalmaztatott csőszerelési technológia, amelynek segítségével igen gyorsan, biztonságosan, akár házilag is szerelhető a fűtési illetve a vízellátó rendszer.

1-es képA módszer lényege, hogy a WIRSBO-PEX csövet és a szorítógyűrűt együtt feltágítjuk, majd ezt követően a csőidomra húzzuk. A cső és szorítógyűrű néhány másodperc alatt rázsugorodik a csőidomra. A kötés létrehozásához egyetlen szerszám - egy tágító szerszám szükséges csak (1). Egy házilagosan kivitelezett csőszerelésnél ezt nem érdemes megvásárolni, hiszen kölcsönözni is lehet.
A rendszer elemei - a cső, a szorítógyűrű és a szerszám egymáshoz jól illesztett, egységben megtervezett rendszeralkotók. Az alkotóelemek bármelyikének megváltoztatása alapvetően befolyásolhatja a kidolgozott technológiát. Az alkalmazott szorítógyűrű a csőével azonos anyagú, de keresztmetszeti mérete nem azonos a cső szabványos méretsorában következő nagyobb átmérőjű cső méretével. A Q&E rendszer nem oldható csőkötéseinél a cső rugalmasságát használják ki, ezért kizárólag, csak a WIRSBO-PEX térhálósított cső esetén alkalmazható.
A technológia a kézi tágítószerszám alkalmazásával a 16, 20 és 25 mm átmérőjű Wirsbo-PEX és Wirsbo-evalPEX csövek szereléséhez alkalmazható. A rendszerben alkalmazott csőkapcsoló idomok, szerelvények egyaránt alkalmasak a 6 és 10 bar-os, fűtés és vízvezetéki csövekhez.
2-es képA csőszerelés technológiája mindkét esetben azonos. Ügyelni kell azonban arra, hogy minden esetben a megfelelő, a cső méretéhez és nyomásfokozatához előírt tágító fejet alkalmazzuk!
A vízvezetéki, 10 bar-os csövekhez használható tágító fejek jelölése WIRSBO Q&E, és a csőméret (16, 20, 25), a fűtési rendszerek 6 bar-os, oxigéndiffúzió ellen védett csővezetékeihez alkalmazandó tágító fejek "WIRSBO-eval" és a csőátmérő (16, 20, 25) jelöléssel vannak ellátva. 

Csőkötés létrehozása

Mindig a csőátmérőnek megfelelő csatlakozóidomot, szorítógyűrűt és a tágító szerszámfejet válasszunk!
A csővéget tengelyre merőlegesen vágjuk le a műanyag csövekhez alkalmazott csővágó ollóval (2). A cső végének száraznak és zsírmentesnek kell lenni, hogy a szorítógyűrű ne tudjon elmozdulni a tágítás során. Húzzuk a szorítógyűrűt a csővégre úgy, hogy a gyűrű kb. 1 mm-el nyúljon túl a cső végénél (3).
A tágító szerszám nyelét nyissuk szét (ezzel a pofák összezáródnak) és a tágítófejet toljuk a csőbe, amennyire csak lehet (4). A tágító szerszám nyelét lassan nyomjuk össze. Ezt követően gyorsan nyissuk szét és toljuk újra a csőbe, amennyire lehet. Ezt a tágítási műveletet addig ismételjük, amíg a tágító szegmensek egyenes része teljesen betolható a csőbe. (Azaz a cső ütközéséig tolható a tágítófejre.)
Húzzuk ki a tágító szerszámot a csőből annyira, hogy a szegmensek elváljanak a cső falától, és fordítsuk el a szerszámot kb. 1/8 fordulattal. Ezután még egyszer végezzünk el egy csőtágítást.

Az egymás utáni maximum tágítások száma a csőátmérőtől és a csőminőségtől függ, az alábbiak szerint:

Csőátmérő (mm) 16 20 25
WIRSBO-PEX 5x 8x 12x
WIRSBO-evalPEX 4x 5x 15x

Abban az esetben, ha a szerelés hosszabb időt vesz igénybe (pl. nehezen hozzáférhető helyen, falsarokban, osztó-gyűjtő szekrényben stb.) az utolsó tágítás se legyen hosszabb 3-5 másodpercnél.
Nyissuk szét a tágító szerszám nyelét és távolítsuk el a szerszámot a csőből. Késlekedés nélkül húzzuk a feltágított csövet a csatlakozó idomra úgy, hogy a csővég ütközzön az idom peremének (5). A felszerelt csövet kb. 3 másodpercig tartsuk a csatlakozó idomon. Ennyi idő szükséges ahhoz, hogy a cső szorosan az idomra zsugorodjon. A szerelés után 30 perccel elvégezhető az előírt nyomáspróba ill. tömörségi vizsgálat.
4-es képA Q&E rendszerben egyaránt szerelhető az ún. "cső a csőben" rendszer és a hagyományos ágvezetéki rendszer. Vízvezetéki hálózatokhoz a 10 bar névleges nyomásfokozatú, térhálósított műanyagcsöveket használjuk. A kötéstechnikához alkalmazható méretek: 16x2,2; 20x2,8 és 25x3,5 mm.
A "cső a csőben" rendszernél faliszekrényben vagy falnyílásban elhelyezett hideg-melegvizes osztóról indítjuk az egyes kifolyókat ellátó - védőcsőben - szerelt vezetékeket. A kifolyó szerelvények csatlakoztatására műanyag falidobozokban elhelyezett falikorongokat használjunk. Minden egyes vízvételi helyhez ebben a rendszerben külön ellátó vezeték kerül kiépítésre.
A hagyományos ágvezetéki rendszernél a csővezeték elhelyezése, a berendezési tárgyak, vízvételi helyek vezetékezése a hagyományos horganyzott acélcsöves szerelési módszernél alkalmazottal megegyezik. Ennél a szerelési módnál nincs lehetőség a "cső a csőben" rendszer nyújtotta bontás nélküli csőcserére, hiszen a beépített idomok nem teszik lehetővé a csővezeték kihúzását a védőcsőből. A védőcső alkalmazásától csak az esetben lehet eltekinteni, ha egyéb szigetelési megoldásokkal biztosítjuk a lehűlés, illetve páralecsapódás elleni szigetelést. A réz idomokat közvetlenül gipsszel, betonnal rögzíteni nem szabad, ha erre sor kerülne, az idomokat burkolni kell.
Központi fűtésekhez az evalPEX jelzésű oxigéndiffúzió ellen védett térhálósított műanyag csővezetéket használjuk. A kötéstechnikához alkalmazható csőméretek: 16x2,0; 20x2,0 és 25x2,3 mm. A technológia bármilyen típusú radiátorhoz - függetlenül a gyártótól és a bekötés módjától - szabadon vagy falhoronyban szerelt csővezetékről alkalmazható. Alkalmas egy- és kétcsöves fűtési rendszerek szereléséhez osztó-gyűjtővel, vagy hagyományos elosztóvezetékkel. 

Csőcsere, cső le- és visszaszerelése

Helytelen szerelés vagy más nyomvonal választása esetén a felszerelt csővezetéki hálózat megbontható, az elkészített fém csatlakozások leszerelhetők és újra felhasználhatók. A csőkapcsolások megbontása a következők szerint történik:
A szorítógyűrűt késsel óvatosan átvágjuk, vigyázva, hogy a csövet ne sértsük meg. Használjuk ehhez a csövet támaszként, a vágás iránya pedig a fitting ütköző karimájával essen egybe. A gyűrű levétele után a csővéget bevágjuk, és az idomot a csőből kifordítjuk.
A cső leszerelése az idomdarabról felmelegítéssel is történhet. Ekkor a cső ún. memóriaeffektusát, emlékező tehetségét használjuk ki. A cső leszerelésének ezt a módját akkor használjuk, ha csak az idomdarabot akarjuk cserélni, a vezetéket nem. A gyűrű levágása után a csövet kb. 40-50 °C-ra melegítjük fel, forró levegőt fúvó szerszámmal. A cső ezután könnyen lehúzható az idomról. Ha a csövet tovább melegítjük (míg átlátszóvá nem válik, kb. 130 °C-ig), a lehűlés után visszanyeri eredeti alakját, és újból felhasználható. A külső átmérője a lehűlés után valamivel nagyobb lehet, és a szorítógyűrű nehezen vagy egyáltalán nem húzható fel. Ilyenkor tágítsuk fel a gyűrűt a csőre történő felhúzás előtt. A szorítógyűrű és a cső együtt nem melegíthető fel.

Tömörségi vizsgálat, nyomáspróba

5-ös képA megszerelt vezetékhálózat illetve a csőkötések a szerelés után 30 perccel nyomás alá helyezhetők. A maximális próbanyomás 15 bar/1,5 MPa (vízhálózatnál a névleges nyomás 1,5-szerese) lehet.
A fémcsővel szerelt vezetékhálózatnál a szerelést követő próbanyomás mértéke nem változik meg. Műanyagcsöves rendszereknél a nyomás először csökken, majd állandósul. Ennek oka a műanyagcső tágulása. Ezért szükség lehet a hálózat 24 órán keresztüli folyamatos ellenőrzésére, a rendszer tömítettségének megállapításához.

Az ajánlott rövidített nyomáspróba előnye, hogy elvégzéséhez 30 perc és 2 óra közötti időre van csak szükségünk. Az ellenőrzés folyamata:
1. A hálózatot vízzel feltöltjük és kilégtelenítjük, a biztonsági berendezéseket elzárjuk.
2. A rendszerben a nyomást az üzemi nyomás 1,5-szeresére növeljük. A nyomás azonnal csökkenni fog, ezért azt 30 percig fenn kell tartani.
3. Valamelyik csap megnyitásával csökkentsük a nyomást gyorsan az üzemi nyomás felére, és zárjuk a csapolót.
4. Ha a hálózat jól tömített, a nyomás először megnő, majd a magasabb szinten állandósul (pl. 10 bar üzemi nyomás esetén először 5 bar-ra csökkentjük a nyomást, majd azt követően kb. 7 bar-on állandósul).
5. A hálózatot 90 percig tartsuk nyomás alatt. Ezen idő alatt a nyomás nem csökkenhet, ha a rendszer jól tömített. A legkisebb szivárgás is azonnal a nyomás csökkenését eredményezi. 

EIőforduló hibák és azok kijavítása

Szivárgás a csőkötésnél: ha a szivárgás nem nagyobb hiba eredménye, a szorítógyűrű felmelegítésével javítható. Forró levegős hőlégfúvóval a gyűrűt 40-50 °C-ra kell felmelegíteni. A cső ekkor még kézzel megfogható. A melegítés ideje kevesebb, mint 1 perc.
A szorítógyűrű tágítás közben elcsúszik a csövön: ennek oka többnyire az, hogy a cső vagy a gyűrű nem elég tiszta és száraz. A csővéget megtisztítjuk, ha kell, levágjuk, és új gyűrű használatával a csőkötést megismételjük.
A tágító szerszám nehezen mozog: ha tágításkor a megszokottnál nagyobb erőre van szükség, és a szerszám gyakran nyikorgó hangot is ad, a tágító kúp vagy rossz zsírral van bekenve, vagy teljesen száraz. A tágító kúp megtisztításával és bezsírozásával a hiba kiküszöbölhető.
A csőtágító szegmensek kicsúsznak a csőből: oka, hogy a cső vagy a tágítófej szegmensei nem elég tiszták, vagy a szegmensek túl kopottak. Tisztítással vagy a szegmensek cseréjével a hiba javítható. A szegmenseket óvatosan, finomszemcsés csiszolópapírral tisztíthatjuk meg, és a lehető legrövidebb időn belül cseréljük ki a fejet.
Hézag a cső és a fitting karimája között: a legkisebb hézag is megengedhetetlen! Ez esetben a szerelést meg kell ismételni.

További érdekes cikkeinkről se maradsz le, ha követed az Ezermester Facebook oldalát, vagy előfizetsz a nyomtatott lapra, ahol folyamatosan újdonságokkal jelentkezünk!

Címkék: csőkötés, cső

Szólj hozzá a cikkhez!

Be kell jelentkezned, hogy hozzászólhass a cikkekhez!
Ezermester, Facebook, vagy Google fiókkal is bejelentkezhetsz.

Kamerás csővizsgálat

Amikor létrejön a dugulás, és a lefolyóból visszafelé kezd folyni a szennyvíz, akkor rendszerint gyors kapkodásba kezdünk. Előkerül a WC pumpa, hátha valahol a közelben van egy kisebb dugulás,...


Ajándékok díszítése

Az ajándékot illik valamilyen csomagolásban átadni, aminek az is lényege, hogy a megajándékozott, ne tudja meg egyből, mit is kap.