Mikrohullámú sütők

2A háztartási mikrohullámú sütőkben használt mikrohullám magas frekvenciájú rádióhullám. A frekvencia értéke 2,45 GHz, hullámhossza 12 centiméter, terjedési sebessége 300 000 km/sec (fénysebesség). Működési elvük a rádiózásban veszteségként keletkező hőhatáson alapul. Lényege, hogy a mágneses térben az alkotó részecskék polaritásuknak megfelelő irányba állnak be. Mivel a részecskék másodpercenként 2,45 GHz frekvenciával változtatják irányukat a súrlódási hő hatására, felmelegednek, ezzel érhető el a külső hőenergia nélküli sütés, melegítés.

A rádióhullámok terjedésének szempontjából átlátszónak tekinthetőek a műanyagok, üvegből készült edények és a speciálisan erre a célra készült egyéb fém, hullámtanilag átlátszó edények. Hagyományos főzőedényeink a mikrohullámú térben nem használhatók, mert a rádióhullámok számára akadályt jelent az anyaguk.
Műszaki felépítés szerint minden mikrohullámú sütő egy hálózati egységből (1) és a nagyfeszültségű egységből áll. Rendeltetésük szerint ezek az alapelemek minden gépben egyforma funkciót látnak el, és működési elvük is azonos. A vezérlőegység, lehet mechanikus és elektronikus kivitelű, de lényegét tekintve ugyan az a feladatuk. A kívánt idő és teljesítmény beállítása, más hálózati elemek üzemeltetése. A mechanikus berendezések időkapcsoló órával (2) üzemelnek, míg az elektronikus szabályzóval üzemelők szenzoros, érintéskapcsolókkal oldják meg ezt a feladatot. A mechanikus kapcsolok, kevésbé romlanak el, bár csak egyszerűbb feladatok ellátására alkalmasak.
3A ventilátor motor (3) szintén a hálózati részben található, feladata a sütőtér szellőztetése és a nagyfeszültségű úgynevezett Magnetron (4) hűtése. A tányérforgató motor feladata a sütőtérben lévő tárgy egyenletes forgatásával az energiaátadás egyenletességének biztosítása. Ha ezzel nem rendelkezik a készülék, akkor ezt a feladatot energiaterelő lapátok biztosítják, melyek egyenletes mozgásáról a ventilátor motor gondoskodik.
Lehetséges még grillező szolgáltatást nyújtó segédberendezéssel is felszerelt készüléket kapni ebben az esetben a grill és a mikrohullámú sütő azonos időben üzemel.

Ha elromlik a mikro

Minden mérési, javítási folyamatot csak teljesen feszültségtelenített állapotban szabad elvégezni. A készülék burkolatának eltávolítása előtt a hálózati dugót is húzzuk ki! A burkolat eltávolítását a rögzítőcsavarok oldásával kezdjük, ez típustól függően 2-4 lemezcsavart jelent.
Miután szabaddá válik a készülék belső szerkezete, látható, hogy a hálózati egység és a nagyfeszültségű egység egymástól elválasztva lett a készülékbe építve (5). A hálózati rész a villásdugótól a magnetront üzemeltető nagyfeszültségű transzformátorig tart. Ezeknek az elemeknek javításához, hibakereséséhez elegendőek a megszokott érintésvédelmi előírásoknak megfelelő szerszámok. Elvi kapcsolási rajzunkon (A) bemutatjuk az alap hálózati egység felépítését. Látható, hogy három különböző ajtókapcsolóval szerelték fel a készüléket. Két kapcsoló az úgynevezett elsődleges-másodlagos védőkapcsoló szerepét tölti be (6), míg a harmadik az előző kettő esetleges meghibásodása esetén lép életbe. Az ajtókapcsolókat az ajtózár működteti, feladatuk, hogy üzemközben történő ajtónyitásnál lekapcsolják a készülék hálózati feszültségét. A figyelő kapcsoló akkor lép üzembe radikálisan, ha az előző kettő valamilyen ok miatt nem látná el a feladatát; hálózati rövidzárlatot hoz létre bármelyik hibája esetén.

5TILOS az ajtókapcsolókat még próbaüzem alatt is megkerülni, rövidre zárva üzemeltetni a készüléket. Új készülék üzembe helyezésénél előfordul, hogy a hálózati oldal nem képes a készülék által igényelt terhelhetőséget biztosítani. Minimális igény 16 amperes automata.

A készülék teljes üzemképtelensége esetén általában érintkezési hibákat, zárlatra utaló hibákat kell keresnünk. A vizsgálatot a mellékelt ábra felhasználásával a következő elemek működőképességének ellenőrzésével végezzük el: a hálózati biztosíték (7) esetünkben 7 amperes. Nem elég a biztosítót szemrevételezni, ellenállásméréssel győződjünk meg annak épségéről. A méréshez az adott biztosítót távolítsuk el a készülékből, és úgy hajtsuk végre a mérést.
A soros kapcsolásba a következő elem a magnetroncső hőkapcsolója. Szerepe a magnetroncső védelme. Oldásának több oka lehet.

1) Ventilátor motor hibája miatt, a magnetroncső hűtése nem kielégítő. Javításánál gondolni kell arra az egyszerű lehetőségre is, hogy a meghajtószíj esetleg szakadt, vagy a hűtő motor meghibásodott. Előfordul olyan jelenség is, hogy a gondos háziasszony letakarta a berendezést így a levegő eltávozásának útjába akadály került. Hagyjuk szabadon a hűtőrácsot, és ez a hiba, ha a hűtőmotor üzemel az esetek zömében, megszűnik.
2) Idő előtt történt a készülék leállítása, így nincs mód a magnetron visszahűtésére (például áramszünet után előforduló meghibásodás). Megoldás a hőkioldó visszakapcsolása.
3) Hibás lehet maga a magnetroncső (B) is, ennek eldöntése nehéz feladat, mert nagy valószínűséggel nincs megfelelő mérési lehetőségünk. Kíséreljük meg visszakapcsolni a hőkioldót, majd ha a hűtési lehetőségeket rendben találtuk, akkor üzemeltessük a készüléket. Hibaismétlődés esetén magát a magnetroncsövet kell cserélni.
74) Az áramköri rajzot tovább követve a következő elemek az ajtókapcsolók. A mechanikus vizsgálatnál figyeljük meg működés közben, hogy az ajtózár valóban megmozgatja-e az ajtókapcsolókat. Kopásokból, sérülésekből is eredhet az a hiba, hogy nem zárnak a kapcsolók. Elektromos szempontból a szemrevételezés után (égésnyomokra figyelve) ellenállásméréssel győződjünk meg azok helyes működéséről.

Maga a biztonsági kapcsoló ritkán hibásodik meg, általában az elsődleges és másodlagos kapcsolók hibája után jöhet létre üzemzavar az amúgy biztosan üzemelő figyelő körben. Javításakor szintén ellenállásméréssel megkereshető a hiba helye.
Hibára utaló mérési eredmények esetén a szükséges alkatrészek cseréjével a hálózati egység viszonylag egyszerűen javítható. Nehezebb feladat a nagyfeszültségű egység (8) hibáinak elhárítása. A mikrohullámú sütéshez ez az egység állítja elő a körülbelül 4000 volt nagyságrendű és 2,45 GHz frekvenciájú rádiófrekvenciás jelet. Ez a rész egy transzformátorból, egy elektroncsőből és egy feszültség sokszorozó egyenirányító egységből áll. A transzformátor feladata a magnetroncső üzemi feszültségének az előállítása, továbbá a cső fűtőfeszültségének biztosítása. A magnetroncső katód feszültsége 2000 volt, fűtőfeszültsége 3,2 volt. Fémtokba épített kivitelben kerül a készülékbe beépítésre. Működésének lényege, hogy az elektronáramlás az anód üregeiben rezonanciát hoz létre, melyet az ott elhelyezett antenna felfog és az üzemi térbe továbbit. Az így kapott nagyfrekvenciás rádiójelet használjuk ki a molekulák polaritás változásán keresztül hőenergia előállítására.
Feszültség sokszorozó rész egy diódából és egy puffer kondenzátorból áll. Lényege, hogy a kondenzátor a névleges csúcsfeszültségre töltődik fel, így biztosítja a szükséges 4000 volt feszültségkülönbséget a magnetroncső működéséhez. Nagyfeszültségű egység legjellemzőbb hibája a transzformátor szakadásából eredő hiba. Helyének meghatározására szintén ellenállásméréssel lehet rájönni, az észlelt rendellenesség esetén a transzformátort cserélni kell. Ez az egység nem javítható. Előfordul a magnetroncső fűtőszálának szakadásából keletkező üzemképtelenség. A magnetroncsövön mérési lehetőségeink korlátozottak, kizárólag a fűtőszál ellenállásmérése nyújt támpontot a hiba kereséséhez. Ha nem mérhető ellenállás, sajnos abban az esetben cserélni kell a készülék legköltségesebb részét.
8A nagyfeszültségű dióda nagy igénybevételnek kitett részegység. Záróirányú terhelése a névleges feszültség duplája. Elfordul a fokozott terhelés miatt, hogy szigetelése átüt. Vizsgálhatjuk, mint hagyományos félvezetőt, de a kapott eredmények hamisak lesznek, mert csak statikus mérésre nyílik lehetőségünk. A hiba gyanúja esetén is célszerű cserélni. A puffer kondenzátor hibája (elektrolit kiszáradása, szakadása, zárlata) csak cserével megoldható hibák.
Előfordulnak az elektromos vezetékek csatlakozásainak leégéséből származó hibák. Célszerű a tápfeszültséget szolgáltató kábelnél kezdeni a szakadások vizsgálatát, mert ha eleve nem kap hálózati feszültséget a berendezés, akkor nem is üzemelhet. Vizuálisan ellenőrizni kell, hogy tapasztalható-e elváltozás, rendellenesség a készülék huzalozásában. Amennyiben ilyet észlelünk azokat javítani, cserélni kell. Ügyeljünk rá, hogy megfelelő vezeték-keresztmetszeteket használjunk, mert különben gyorsan ismét meghibásodik a készülékünk. A nagyfeszültségű egységben csak eredetileg alkalmazott vezetékeket szabad szerelni, fokozottan figyelni kell az átütési lehetőségek elkerülésére.
Javítások, mérések elvégzésénél ügyelni kell arra, hogy a nagyfeszültségű egység 4000 voltos feszültségen üzemel, csak erre a célra kialakított mérőeszközökkel (mérőfejekkel) szabad méréseket elvégezni. Ez a szakemberek dolga, olvasóinkat óvjuk az ilyen beavatkozásoktól. Alapismeretekkel rendelkező laikusnak kizárólag feszültségtelenített állapotban szabad méréseket végezni. Ne kísérletezzünk a burkolat visszahelyezése előtt üzemi próbával! VESZÉLYES berendezés, fő az óvatosság!
Mechanikus meghibásodásokból eredő hibákat célszerű az alkatrészüzletekben kapható eredeti alkatrészek cseréjével megoldani. Ilyen jellegű hiba, pl. az ajtózár, tányérforgató tartóelemeinek törése.
Minden javítás után a készüléket lehetőleg szakműhelyben sugárzásmérésnek kell alávetni. Otthoni munkánál a méréseket 5 centiméter távolságból kell végezni az erre a célra kapható egyszerű mérőműszer segítségével. Az ajtó és a hűtőventillátor rácsozata a fő hibalehetőséget adó terület. Ezeknek a mérése az elsődleges feladat. A mérőkészüléket, pl. az Orczy Alkatrész Áruházban lehet beszerezni, címe: Budapest VIII., Baross út 127.
Még egyszer hangsúlyozzuk, hogy a magnetroncső nem szedhető szét, nem kapcsolható a nagyfeszültségű transzformátorra, még próbaképpen sem, a készülékből történt eltávolítás után. Ajtókapcsolók nem köthetők ki, próbaüzemet nyitott ajtóval elvégezni szigorúan tilos!

További érdekes cikkeinkről se maradsz le, ha követed az Ezermester Facebook oldalát, vagy előfizetsz a nyomtatott lapra, ahol folyamatosan újdonságokkal jelentkezünk!

Salánki Gábor


Szólj hozzá a cikkhez!

Be kell jelentkezned, hogy hozzászólhass a cikkekhez!
Ezermester, Facebook, vagy Google fiókkal is bejelentkezhetsz.

Napgyűjtő tányér

A kerti sütés-főzés elterjedése az utóbbi években számos érdekes eszköz felbukkanásához vezetett. Most egy házilag is könnyen elkészíthető, a Nap sugarait a főzés szolgálatába állító berendezést...


80 éves az AL-KO

1931-ben a 23 éves Alois Kober a bajorországi Kötzben megalapította vállalkozását, egy lakatos üzemet. A fiatalember javításokkal foglalkozott és elkezdte előállítani a lovaskocsik fékszerkezeteit....