Esővíz-gazdálkodás

2008-10-16 21:31:42 | Módosítva: 2008-10-16 21:36:54

Napjainkban az időjárás szeszélyessége miatt a híradások vezető hírei a viharok, árvizek, felhőszakadásszerű esők kártételeiről szólnak. Ezek a kártételek hazánkban is egyre inkább jelentkeznek. Elemezni, vizsgálni lehet az okait, de az okozott károk elkerülhetősége, megelőzése talán a legfontosabb tevékenység ez ügyben.

A házsorokat letaroló szélvihar, a mindent elverő jég ellen nem sokat tudunk tenni, de a csapadék - még ha rekordmennyiségű is - már többé-kevésbé kezelhető jelenség.
A nagyvárosokban a csapadékvíz kezelése a szennyvízcsatorna hálózatokkal, való elvezetéssel történik, napjainkra ez okozza a legnagyobb gondot, mert a beépített területek térnyerése a természetesen felületek csökkenéséhez és a csatornarendszerek maximális terheltségéhez vezetett. A csatornarendszerek, tisztítók túlterheltek és emiatt megnövekedett a csapadék okozta elöntések veszélye is. A beépítettség növekedése emellett megakadályozza a csapadékvíznek a talajba szivárgását, ezért kárhoztatható a talajvízszint csökkenésében is. Mindezek költségeit a lakosok kénytelenek viselni.
Ezzel a rendszerrel szemben felértékelődtek azok a technikai megoldások, amelyeknek a csapadékvíznek a keletkezés helyén, illetve a területről való lefolyás szakaszában történő szabályozása a célja. Ez egyfajta eszköz a természeti készletek fenntartható használata szempontjából, mert mérsékli a csatornahálózat és a szennyvíztisztító telep csapadékvízzel történő terhelését, továbbá lehetővé teszi a vezetékes ivóvíznek locsolásra való felhasználását. Ezáltal beruházási és fenntartási költségcsökkenést eredményez. Számos fejlett európai közösségi országban támogatják, vagy éppen kötelezően előírják ezért alkalmazását. Cikkünkben ennek az új csapadékvíz kezelési eljárásnak a technikai feltételeit, berendezéseit szeretnénk Olvasóinkkal megismertetni.
A keletkezés helyén történő szabályozás lehet végleges elhelyezés, illetve lefolyás-késleltetés. Az előbbi többnyire beszivárogtatást jelent. Feltéve, hogy a talaj megfelelő és a vízminőség is jó, a beszivárogtatás talajvízdúsítást eredményez, és a településen áthúzódó vízfolyások alap-vízhozamának fenntartásához (időszakos kiszáradásuk megelőzése) is hozzájárul, illetve a víz minőségét javítja.
A keletkezés helyén történő csapadékvíz elhelyezés a kerti tavak, tocsogók alkalmazásával a vizes élőhelyek megőrzésében vagy újak kialakításában is szerepet játszik. Az alkalmazott módszereket a "legjobb gazdálkodási gyakorlat" eszközrendszerébe sorolják.

A talajvízdúsítás lehetőségei:

 • Beszivárogtatás gyepes, bokros területen, ahol a víz a gyökérzet által is segítve szivárog a talajba. Ha a talaj beszivárgási kapacitása nem elég nagy, homok hozzáadásával segítenek rajta. Tetőkről, utakról lefolyó vizeket szikkasztanak ily módon általában.
 • A növénymedencébe vezetett esővíz a füves udvarokon is hasznosíthatóBeszivárogtatás nyílt árokban, a fentiekhez hasonló módon. A csatornafenék zúzott kővel való kiépítése javít a módszer hatásfokán, de a döntő tényező a talaj vízáteresztő képessége és a talajvíz-szint mélysége a terepszint alatt. Egy-egy szivárogtató árok maximum 2 hektáros vízgyűjtőt szolgál ki.
 • Bioszűrő vápák. Fűvel, vízinövényekkel beültetett mélyedések kiválóan alkalmasak a szennyezőanyagok kiszűrésére. Ezek a sekély csatornák, minimális, vagy éppen nulla fenékszélességgel, kiváló biofilterek, és a gyökérzetnek is, köszönhetően beszivárogtató hatásuk is van, ezért mennyiségi és minőségi szabályozást is jelentenek.
 • Beszivárogtató tó. A tófenék vízáteresztő (pl. nem fóliázott) legyen. A vízszint veszélyes méretű megemelkedését a csatornahálózatra csatlakozó vészkiömlő akadályozza meg. Lényeges a tófenék rendszeres kotrása, az üledék eltávolítása céljából.
 • Felszín alatti szivárogtató tározás. Nagy hézagtérfogatú anyaggal (pl. zúzott kővel) kitöltött, föld alatti tározótér. A vízzáró felületekről ide vezetik a lefolyó vizet, ahol az tározódik, majd lassan elszivárog a talajvíz felé. A tározótér utak alépítményében is kialakítható. Nagy porozitású talaj esetén a lefolyó vizek tározótér kiépítése nélkül, közvetlenül vezethetők a talajba.
 • A tetőről lefolyó csapadékvíz ciszternában történő összegyűjtés (és szűrés) után jól hasznosítható.

A beszivárogtatásos csapadékvíz kezelés eszközei, a mélyépítési gyakorlatban ismert szivárogtató, víztelenítő rendszerekével megegyeznek. A különféle műanyagoknak (polietilén, polipropilén) megjelenése a műszaki gyakorlatban megkönnyítette ezeknek, a berendezéseknek a gyártását, napjainkra minden valamirevaló csőgyártó cég készít a csapadékvíz gyűjtésére és kezelésre tökéletesen alkalmas eszközöket.

Növénymedencés drain (drén) aknás szivárogtatás

Beszivárogtatás gyepes területenA növénymedencés drénaknás szivárogtató rendszer segítségével az utak, udvarok, parkok enyhén szennyezet felszíni csapadékvizeinek a szikkasztása oldható meg. A lehulló esővíz elsőként egy növénymedencére kerül bevezetésre. Innen szikkasztódik a földrétegen keresztül a drénaknába. Az esetleges szennyeződések ebben a földrétegben kerülnek lebomlásra. Mint a földalatti drénárkos szivárgórendszer esetében a növénymedencés drénaknás szivárogtatás is egy köztes tározóként működik, majd az összegyűjtött csapadék innen szikkasztódik tovább a föld alsóbb rétegeibe.
A csapadék növénymedencébe történő vezetése történhet ereszcsatorna rendszer segítségével vagy természetes esésből adódóan. A növénymedencében történő ideiglenes tározás után idő-eltolódással megtörténik a szikkasztás a növénymedence alatt található földrétegekbe. A csapadék tárolása és elosztása a szűrőgeotextíliával körbevett kavicságyban elhelyezett szikkasztócsövekben és tároló blokkokban történik.

Földalatti drénárkos szivárogtatás

A csapadékvizet hasznos tartályba gyűjteniA földalatti drénárkos szivárogtatás a lakóházak tetőfelületeiről összegyülekező csapadékvíz teljes körű szikkasztására szolgál. Az összegyűjtött csapadékvíz az ellenőrző- és elosztóaknán keresztül jut földalatti drénárkos szivárogtató rendszerbe. Ebből a rendszerből szivárog a víz el az alatta lévő különböző földrétegek nagy területein. A szűrőgeotextíliával körbevett földalatti drénárkos szivárogtató rendszer az esőzés végéig tárolóként is működik.
A földalatti drénárkos szivárogtató rendszerhez a tetők, utak, és egyéb felületek nem szennyezett csapadékvizét lehet belevezetni.

Építési területek víztelenítése

A falakra nyomást nem gyakorló felgyülemlett állóvíz - ami lehet csapadék, vagy talajvíz következménye - egy, az építmény falánál elhelyezett felületi vízelvezető réteggel elkerülhető. A felgyülemlő vizet távol kell tartani a faltól, és egy vízelvezető rendszeren keresztül el kell vezetni.

Erózióvédő paplan

A lemosódásra hajlamos területeket a gyep kialakulásáig mulccsal, vagy kaviccsal borítva érdemes védeniA csapadékvíz nemcsak összegyülekezve, pincéket, mélyebb területeket elárasztva okozhat gondot, hanem a földre hullva azonnali kimosódást, árkosodást, azaz talajeróziót okozva is károsít. A csapadékvíz kezelése során már itt kell kezdeni a beavatkozást, kezelést. Ugyanis a lemosott talaj iszapos zaggyá áll össze, és az elöntött helységekben, helyeken marad a sár, iszap vastag rétegben.A lemosódásnak kitett területek (frissen füvesített telekrész, rézsűs kertoldalak, épület körüli földfelületek) védelmét a különféle talajtakarókkal biztosíthatjuk. Legjobb borítás a fűvel, növényekkel stabilan benőtt földfelszín, de mit tehetünk addig, míg ez kialakul? Boríthatjuk a talaj mulccsal, kaviccsal, de ezeket egy nagyobb eső, bizony lemossa. Még a tekercsben kapható ún. készgyepet is teljesen elmoshatja egy felhőszakadás.
A geotextília anyagokból összeállított erózióvédő paplan a rézsűk növényekkel történő gyors betelepítésére és az azonnali erózióvédelemre a legalkalmasabb megoldás. Az erózióvédő paplan biológiailag lebomló anyagok felhasználásával készül, mint pl. kókusz, juta, szalma. Véd a szél és a víz eróziós hatásaival szemben. A rézsüknél kerül beépítésre, és védi ezeket a természetes vegetáció megerősödéséig az eróziótól. Az erózióvédő paplanok védik a rézsűket a kiszáradástól is, így segítve elő a betelepített növények gyorsabb fejlődését.

Szűcs J. László

HAURATON polipropilén ciszterna és szivárogtató rendszer

Komplex vízgazdálkodási egység

A klímaváltozás fő hatása az, hogy az éves csapadékmennyiség megmarad, de az esőzések ritkábbak, intenzitásuk azonban jelentősen nagyobb. A meglévő infrastruktúra érdekében a csapadékvíz mennyiségének lefolyását lassítani kell, erre szolgál megoldásként a tetőkről érkező csapadékvíz tárolására, és másodlagos felhasználására alkalmas HAURATON gyártmányú ciszterna és túlfolyó egység együttes alkalmazása.
A kialakult gyakorlat szerint a csapadékvizeket a csatornarendszerbe vagy az útburkolatra engedtük, ehelyett a csapadékvizet tárolhatjuk, és többféle módon felhasználhatjuk (öntözés, WC öblítő vízkörébe történő bekötés, autómosás), ami a felhasználó számára költségmegtakarítást eredményez (vízdíj, csatornadíj), a csatornavezeték és vízvezeték terheltségét is csökkenti, egyben környezetbarát megoldás is, mert használata vízkészlet kímélő.
A ciszterna szakszerű működéséhez szükséges a túlfolyó kialakítása. A túlfolyón át a ciszternából kijutó vizet a HAURATON gyártmányú Drainfix Twin(r) szivárogtató rendszerrel helyben elszikkaszthatjuk, amivel javítjuk a talaj vízháztartását. A szivárogtató rendszerre vonatkozóan kérje árajánlatunkat.

Ciszterna tartozék lista:

 • Tartály 5m3
 • Búvónyílás zárható fedlap
 • Búvárszivattyú
 • Kézi működtetésű Norton kút
 • Elektromos csatlakozó kábel
 • 6 fm 3/4 ''-os tömlő

Hauraton Magyarország Kft.
2314 Halásztelek, II. Rákóczi F. út 100.
Telefon: (+36-24) 521-390
Fax: (+36-24) 521 399
Web: http://www.hauraton.hu/
E-mail: hauraton@hauraton.hu

További érdekes cikkeinkről se maradsz le, ha követed az Ezermester Facebook oldalát, vagy előfizetsz a nyomtatott lapra, ahol folyamatosan újdonságokkal jelentkezünk!


Szólj hozzá a cikkhez!

Be kell jelentkezned, hogy hozzászólhass a cikkekhez!
Ezermester, Facebook, vagy Google fiókkal is bejelentkezhetsz.

Szennyvízátemelők

Ha épületünk akár egyetlen vizes blokkja az utca szint alatt helyezkedik el, szennyvíz átemelőre lesz szükségünk. Ezzel lehet a ház vizesblokkjában levő szennyvizet a magasabban levő...


Esővízgyűjtő tartályok

A magyarországi csapadékviszonyokat alapul véve, 100 m2 tetőfelületről évente 50-60 m3 tiszta esővíz gyűlik össze. Ez a víz – tisztasága, alacsony ásványianyag-tartalma miatt – kiválóan alkalmas...