Tűzvédelem, tűzmegelőzés

Sajnos a lakástüzek száma minden elővigyázatosság dacára nem csökken. De vajon valóban elég elővigyázatosak vagyunk-e mindennapi életünkben, a házkörüli és barkácsolási munkáink során. Erről beszélgettünk a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság Tűzmegelőzési Főosztályának osztályvezetőjével, Érczes Ferenc alezredes úrral.

A tűzmegelőzés és a tűzoltás elválaszthatatlan egymástól. Van egyszer a hétköznapi élet, amikor a mindennapi életét éli az ember a lakásban, és vannak a rendkívüli – nem hétköznapi esetek – pl. lakásfelújítás, ahol mások a veszélyforrások. Az ember a munkahelyén, de már a gyermek az óvodában, az iskolában, kötött fegyelmezett magatartást kell, hogy tanúsítson. Ez az elvárás. Ezt nem lehet hosszú időn át csinálni, egy kicsit lazítani kell, és az ember hol tud lazítani, ha nem a saját lakásában? A munkahelyen általában tudjuk a tűzmegelőzési szabályokat, a lakásban nem anynyira köztudott.
Előírás, hogy az elektromos hálózatot időnként felül kell vizsgáltatni. Ez vonatkozik a lakásokra is. 9 évenként felül kell vizsgáltatni a falban levő vezetékeket, ún. szabványossági vizsgálatot kell elvégeztetni. Ennek az a lényege, hogy azok a kötések, csomópontok, melyeket a szerelés, kiépítés során kialakítottak, a terhelés hatására felmelegednek, amikor nem terheltek visszahűlnek, és ezek a kötések lazulnak. Ez egy potenciális veszélyforrás. A tűzesetek jelentős része – tehát amikor a tűzvizsgálat során kiderül a keletkezési ok – elektromos hibára vezethető vissza. (Másik vezető ok a dohányzás.) A technika folyamatosan fejlődik, és egyre több berendezést helyezünk el egy régebben épült lakásban. Akkor nem volt mikrosütő, nem volt számítógép, nem volt ennyi elektronika, nem volt ennyi fogyasztó. Nem úgy készültek az elektromos szerelések. Egyesével vásároljuk ezeket a készülékeket, berendezéseket és szépen lassan, fokozatosan, de túlterheljük a ház elektromos rendszerét. Ezért is nagyon fontos lenne a felülvizsgálatot elvégeztetni, mert akkor időben kiderülnének a problémák.
Tűzeseteinknek a nagy része a lakásban keletkezik. Nagyon fontosak a különböző otthoni technológiák, melyek hétköznapi életünkben minden nap használatosak, és szintén elektromos fogyasztással kapcsolatosak. Ilyen pl. a vasalás és a főzés. Főzésnél a tűzesetek egy jó része a tűzhelyen felejtett étel miatt keletkezik. Valami közbejön, elhagyják a konyhát, és a túlhevült zsír, olaj lángra lobban. Lényeges, hogy ne legyen semmi éghető – függöny stb. – a tűzhely közelében, ez is elég ahhoz, hogy adott esetben ne terjedjen nagyon gyorsan tovább a tűz.
A tűz oltását az égő anyag tulajdonságainak és a tűz méretének figyelembevételével, a rendelkezésre álló, erre alkalmas eszközök számbavételével kell kezdeni. Éghető folyadékok tüze pl. vízzel nem, de letakarással jól oltható. Letakarásra minél vastagabb, alacsony műszáltartalmú anyagokat célszerű használni. Elektromos dolgoknál különösen oda kell figyelni. A vasaló is egy hőtermelő berendezés, és azon kívül, hogy a hálózatot terheli, önmaga is jelentős veszélyforrás. Nagyon fontos, hogy hová helyezzük. A kenyérpirító, a kávéfőző és az elektromos főzőlap alá mindig tegyünk hő-, és tűzálló alátétet. Ne használjunk olyan készüléket, melynek kopott, repedezett vagy megtört a védőrétege. Ismernünk kell, és be kell tartanunk a gépek, berendezések, eszközök és anyagok működtetésére, használatára vonatkozó tűzmegelőzési szabályokat. Csak kifogástalan állapotú berendezéseket használjunk! Kismegszakítókat, olvadó betéteket túlbiztosítani, „patkolni” szigorúan TILOS! Elektromos berendezések tüzének oltását csak áramtalanítás – a hálózati csatlakozás megszüntetése – után szabad elkezdeni. Szerencsére a mai készülékek lényegesen jobb műszaki állapotúak, mint mondjuk 20 évvel ezelőttiek.
Nagyon fontos, hogy legyen menekülési tere a családnak, melyet minden családtag ismer (pl. fürdőszoba). Ha bent rekedtünk az égő lakásban, menjünk be ebbe a térbe, és vizes törölközőkkel zárjuk le a füst útját az ajtónyíláson! Ismerje a család a lakásból, lakóépületből való biztonságos menekülés útvonalát. A lakás elhagyása esetén lehetőleg gondoskodni kell a gáz-, és vízcsapok elzárásáról, az elektromos áram főkapcsolójának lekapcsolásáról. Égő csukott ajtajú helyiséget felnyitni, zárt helyen levő tüzet megközelíteni csak a nyílászáró óvatos nyitásával, annak takarásában szabad. Sohase menjünk vissza égő házba!
Fontos, hogy ha valamit bekapcsolok, akkor ott legyek. Ha televíziót üzemeltetek, akkor ott legyek a tv mellett, ne hagyjam magára. Ha vasalással foglalkozom, akkor a vasaló mellett legyek, akkor csak azt csináljam. Főzésnél tényleg csak főzzek. Ha közbe jön valami, be kell fejezni a tevékenységet, a tűzforrást meg kell szüntetni.
Fontos az is, hogy ismerjük a tűzesetekkel, a tűz oltásával kapcsolatos kötelezettségeinket, és ezeket gyermekeink is ismerjék. Aki tűzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli köteles jelezni a Tűzoltóságnak. Tűzjelzéskor a következőket kell közölni: A tűz pontos helyét, mi ég, mi van veszélyeztetve; emberi élet van-e veszélyeztetve, a jelző neve és a jelzésre használt készülék hívószáma.
Egyre jobban elterjedtek a házi jelző készülékek. Ezek elhelyezése a lakásban – mivel elemmel működnek – egyszerű, tehát oda tudom helyezni, ahova szeretném. Jól hozzáférhetőek, elérhetőek, nagyon sok forgalmazójuk van Magyarországon. Ezek az eszközök nagy segítségére lehetnek az otthon keletkező tüzek jelzésére. Nagyon fontos az időbeni jelzés, és ezek a berendezések kiválóan alkalmasak erre. Vannak ennél természetesen komolyabb berendezések is, melyek lényegesen drágábbak. Ezek komplett tűzjelző berendezést jelentenek, efelé kell haladnunk. Ahogy most már riasztóval is ellátjuk a lakásokat, lassan természetessé válik a tűzjelzők beszerelése is. Az új épületeknél különösen egyre inkább elvárás, hogy a tűzjelző hálózat is kiépüljön a lakáson belül. Ez egészen odáig fejleszthető, hogy akár közvetlen átjelzést is legyen a Tűzoltósághoz. Ha a tűzjelző bejelez, a jelzés befut ide hozzánk, a hírközpontba, és a számítógép automatikusan az adott helyre kiküldi a tűzoltó egységeket. Ez inkább még a jövő, de már működő jövő. Egy pici home detektor, azonban mindenhová ajánlott, mert ez is sokat jelent. A lakásnak különböző helyeire helyezhető.
A tűzoltókészülék lakásban nem kötelező, de rendkívül célszerű beszerezni. Nagyon sokféle tűzoltókészüléket lehet kapni. Ma már teljes a skála; a vízzel oltótól kezdve a gáz-, a hab-, és mindenféle más tűzoltókészülékig bármelyik beszerezhető. Minden tűz általában – ha nem külső beavatkozásra, szándékosan okozták – kicsinek indul, a kicsiből lesz a nagy tűz. Kezdetben azonban ilyen kis tűzoltókészülékkel is be lehet avatkozni. Forgalmaznak olyan tűzoltókészülékeket is, ami direkt a konyhába, a háziasszonyoknak készül. Mindenképpen ajánlott ilyen szaküzleteknek a felkeresése, esetleg egy biztonságtechnikai kiállítás megtekintése, ahol nagyon sokat lehet tanulni, sok tapasztalatot lehet szerezni.
Lakás esetében a porral oltó nem biztos, hogy jó, mert nagyobb a járulékos kár oldala – gondolok itt pl. számítógépre, amit a portól biztosan ki lehet dobni. Normál lakás céljára inkább a gázzal- vagy vízzeloltók használhatók. Vannak speciálisan konyhára készített habbal oltók.
A lakás felújításoknál a legtöbb esetben a festés mázolás során használt hígítók, festékek, PVC-szőnyegek ragasztásához használatos ragasztók jelentik tűz- és robbanásveszélyt. Ezek gőzei a levegőbe kerülve tűz-, és robbanásveszélyes környezetet alakítanak ki. Nagyon fontos, ha ilyen tevékenységet végzünk, végeztetünk valakivel, akkor olyan szellőzést kell biztosítanunk, hogy ne alakuljon ki magas koncentráció, és tartsuk be azokat a szabályokat, melyeket ilyen tevékenységek végzésekor be kell tartani. Különösen veszélyes, amikor a nyári, 35 °C -os kánikulában áll a levegő, nyitva van ugyan minden ablak, de nincs légmozgás. Ilyen esetben a szellőzés nem hatékony.
Felújításkor a bútorokat valahová el kell helyezni, és általában egy szobába szoktuk összezsúfolni, ahol nagy mennyiségű bútor halmozódik fel. Adott esetben oda tesszük az elektromos berendezéseket is, sőt azokat ott működtetjük, és végzünk olyan tevékenységet, ami tűz keletkezését okozhatja. Egy többlakásos lakóépületben, de egy sima egylakásosban is, az itt keletkezett tűz borzasztó károkat okozhat. Fontos, hogy az ilyen átmeneti állapotoknál figyeljünk a raktározásra.
Fokozott figyelmet fordítsunk a lakóépületek tűzmegelőzésére. Az adatok azt mutatják, hogy a középmagas, magas épületben ha valaki elkövet valami hibát, az több embert érint, mintha családi házban történne ugyanez. (Természetesen ott sem szabad hibázni.) Amikor festünk, mázolunk, lényeges, hová tesszük a festéket. Lakóépületben nem szabad olyan mennyiségben tárolni éghető vegyianyagokat, mely eltér a rendeltetésszerű használattól. Pincében, tetőtérben éghető anyagot csak úgy lehet tárolni, hogy az a környezetre veszélyt ne jelentsen, és szükség esetén könnyen eltávolítható legyen. Inkább fokozatosan szállítsuk be a szükséges anyagokat. Csak annyit, amennyi egy-két napra szükséges, mert a tárolás egy igen veszélyes dolog. Ne egyszerre vegyük meg az összes festéket, különösen nem a tűz-, és robbanásveszélyes kategóriából, ugyanis ennek a fokozott veszélye a mennyiségben rejlik.
A szerszámgépek használatában is rejlik tűzveszély. Ilyen pl. a sarokköszörű vagy gyorsdaraboló, melynél valahogy sokan nem érzik, hogy az ugyanolyan veszélyes, mint akár egy hegesztő berendezés. A hegesztés magában hordozza, hogy lángot ad, nyílt lánggal járó tevékenység, ezért jobban érezzük a veszélyességét. A gyorsdarabolónál viszont a nagyon nagy hőfokon repülő fémdarabkák rendkívül veszélyesek. Ha ilyen tevékenységet végzünk, akkor a legfontosabb, hogy a környezetet átvizsgáljuk. A gyorsdaraboló több méterre elszórja a szikrát, és a környezetben nem lehet éghető anyag.
Néhány gondolat a rácsokra. A nagyon sok betörés azt hozza magával, hogy a lakók berácsozzák az előtereket, jó erős rácsokat építenek. A tűzvédelem ezzel szemben azt kívánja, hogy nyissunk ki minden ajtót. Mi tűzoltók, azt szeretnénk, hogy minden lakásból nagyon könnyen ki lehessen jönni. A közbiztonság pedig ennek az ellenkezőjét igényli a tulajdonosoktól, a használóktól. Nevezetesen, hogy védekezzenek a betörésekkel szemben. Ez addig nem baj, míg beépített berendezéseket nem érint. Tehát le lehet zárni egy közös folyosóra nyíló három lakást egy ráccsal. Csak az a lényeg, hogy e mögött – ebben a folyosóban – ne legyen elektromos kapcsoló, ne legyen tűzoltó készülék, ami a lépcsőházhoz kapcsolódó és ott használatos, ne legyen füstelvezető berendezés, ne legyen tűzcsap, száraz felszálló vezeték, tehát ne legyenek olyan berendezések, amelyek a ház biztonságáért vannak, és nem csak ennek a három lakásnak a biztonságáért.
Végezetül néhány tanács a kertészkedőknek, természetkedvelőknek. A szabadban tüzet gyújtani csak úgy szabad, hogy az a környezetére tűz-, vagy robbanásveszélyt ne jelenthessen. A tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad, veszély esetén, vagy ha arra már nincs szükség azonnal el kell oltani. Az ehhez szükséges felszereléseket, eszközöket a helyszínen készenlétben kell tartani. Vonatkozik ez a kiskertben végzett avar vagy száraz gallyak égetésére ugyanúgy, mint a szabadban történő grillsütésre

További érdekes cikkeinkről se maradsz le, ha követed az Ezermester Facebook oldalát, vagy előfizetsz a nyomtatott lapra, ahol folyamatosan újdonságokkal jelentkezünk!

Szűcs István


Szólj hozzá a cikkhez!

Be kell jelentkezned, hogy hozzászólhass a cikkekhez!
Ezermester, Facebook, vagy Google fiókkal is bejelentkezhetsz.

Tűz-, gáz-, vízriasztók

Otthonunkat nem csak betörők vagy a természet erői veszélyeztethetik, egy eldugult kémény vagy egy hibás elektromos csatlakozás is tragédiához vezethet. Szerencsére szinte minden területre találunk...


Szabadtéri tüzek megelőzése

A kerti, mezőgazdasági- és növényi hulladékok égetését több jogszabály is tiltja, mégis találkozunk olyannal, hogy a tiltások ellenére önkormányzatok saját rendeleteikkel szabályozott módon...