Szabadtéri tüzek megelőzése

2014-07-19 17:35:52 | Módosítva: 2014-07-19 17:49:32

A kerti, mezőgazdasági- és növényi hulladékok égetését több jogszabály is tiltja, mégis találkozunk olyannal, hogy a tiltások ellenére önkormányzatok saját rendeleteikkel szabályozott módon engedélyezik az égetést.

A belterületen történő égetés szigorúan tilos. Előfordulhat azonban, hogy az égetést önkormányzati rendelet külön szabályozza. Ilyen esetekben az égetésre az illetékes jegyzőtől külön engedélyt kell kérni, valamint a tevékenység végzését 24 órával korábban írásban be kell jelenteni az illetékes katasztrófavédelmi szervnél (tűzoltó-parancsnokságon). Az égetéskor az országos tűzvédelmi szabályzatban előírtakat maradéktalanul be kell tartani, az égetésért a tevékenységet végző a felelős!

A tilalom kiterjed a termőföldekre, mezőgazdasági-, bel- és erdőterületekre is. A termőföldek és mezőgazdasági területek karbantartásáért a termőföld tulajdonosa és használója felel. Amennyiben valaki a területek gondozását megszegi, és a területen emiatt tűz keletkezik, abban az esetben az illetékes hatóság földvédelmi- és tűzvédelmi bírságot szab ki ellene.


A szabadtéri tüzek kialakulását a legtöbb esetben az emberi hanyagság, gondatlanság eredményezi. A tüzek kialakulása kapcsán a felelősség a tulajdonost, használót, illetve a kezelőt terheli, a felelősséget a tűzvédelmi törvény is meghatározza. Tűzgyújtási tilalom, valamint jogszabályi tiltás ellenére, aki tüzet okoz, az felelősséggel tartozik az okozott kár, valamint a tűzvédelmi bírság megtérítéséért. Az érvényben levő tűzgyújtási tilalomról mindig aktuális információt találnak a következő linken: http://www.katasztrofavedelem.hu

Az egybefüggő száraz füves területeket gyakran a jogszabályi tiltás ellenére is meggyújtják, mivel ezt az eljárást tartják az elhanyagolt, gazos területek tisztítása, a száraz fűvel borított mezők megújítása kapcsán a leghatékonyabb és legolcsóbb megoldásnak. A tavaszi-nyári időszakban a katasztrófavédelem területi és helyi szervei a társhatóságokkal közösen folyamatosan ellenőrzik az égetésekkel kapcsolatos szabályok betartását.


Erdőben történő tűz gyújtása csak az erdőgazdálkodó írásos engedélye esetén lehetséges. Ez alól kivételt képeznek a kijelölt tűzrakó helyek, valamint a vágástéri hulladékok égetése.

Fontos továbbá kiemelni, hogy nem csak a jogszabályok megszegésével, szándékos égetéssel idézhetünk elő tüzet, hanem egy apró figyelmetlenség, gondatlanság is tragédiához vezethet. Egy rossz helyen eldobott gyufa, egy autóból kihajított, égő cigarettacsikk rengeteg kárt okozhat a természetben! Erdőtüzek alakulhatnak ki, éghetnek több hektár területen, és állatok százai válhatnak hontalanná. Ne felejtsük azt se, hogy a természet lassan regenerálódik, rengeteg idő, mire begyógyulnak a figyelmetlenséggel okozott sebek.

A tűzgyújtás szabályai erdőterületen

Erdőgazdálkodók kötelesek a turisztikai célpontnak számító parkerdők területén állandó és biztonságos tűzrakó helyeket kialakítani. A kijelölt tűzrakó helyet az erdőgazdálkodónak kell karbantartania, és az erdő tűz elleni védelmével kapcsolatos feltételek megteremtéséről is neki kell gondoskodnia. A kialakított tűzrakó helyen a tűzvédelmi rendelkezések betartásával bárki jogosult tüzet gyújtani.Az erdőben kirándulók csak a kijelölt tűzrakó helyeken gyújthatnak tüzet az alábbi szabályok betartása mellett:

– a tűz meggyújtása előtt a tűzrakó hely környékét meg kell tisztítani a levelektől, faágaktól annak érdekében, hogy a tűz ne terjedhessen át az erdőre;
– a tüzet nem szabad felügyelet nélkül hagyni, de a még ki nem hűlt parazsat, hamu sem;
– amint feltámad a szél, a tüzet el kell oltani: gondoskodni kell arról, hogy készenlétben legyen a tűz oltására alkalmas anyag, eszköz (pl. víz, homok, lapát);
– az égetés befejezése után a tüzet gondosan el kell oltani, meg kell győződni arról, hogy tényleg elaludt-e, a hamura távozás előtt földet kell szórni.

Az erdőgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó égetésre csak az erdőgazdálkodó – annak hiányában az erdő tulajdonosa –írásbeli engedélye birtokában lévő személy jogosult. Az erdőgazdálkodási tevékenység keretében végzett égetés alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységnek minősül, amelyet az illetékes tűzoltósághoz előzetesen be kell jelenteni.


Az erdőterületen végzett égetés részletes szabályait a 4/2008 (VIII. 1.) ÖM rendelet 9. § tartalmazza. Védett természeti területen lévő erdőben – a kijelölt és a kiépített tűzrakó hely kivételével – tűz gyújtásához a természetvédelmi hatóság engedélye is szükséges.

Fokozott tűzveszély esetén az erdészeti hatóság és/vagy az erdőgazdálkodá­sért felelős miniszter TŰZGYÚJTÁSI TILALMAT rendelhet el. Ilyenkor tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és ezek 200 méteres körzetében a külterületi ingatlanokon.

A tilalom kiterjed a felsorolt területeken található tűzrakó helyekre, a vasút és közút menti fásításokra, beleértve a parlag- és gazégetést is. A jogi szabályozás és az ehhez kapcsolódó tűzgyújtási tilalom az erdők és fásítások környezetére értendő, de a tűz keletkezésének és terjedésének fokozott veszélye miatt ebben az időszakban sehol nem javasolt az égetés, tűzgyújtás.A tűzgyújtási tilalom elrendelése és annak visszavonása a meteorológiai körülményektől, az erdőben található élő és holt biomassza szárazságától és a keletkezett tüzek gyakoriságától függ. A tűzgyújtási tilalomról tájékoztatást ad az országos közszolgálati média, a tűzgyújtási tilalomról szóló határozatot és térképet az érintett hatóságok a hivatalos honlapjukon közzéteszik: http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=monitor_tuzgyujtasi_tilalom

Az aktuális tűzgyújtási tilalomról a www.erdotuz.hu weboldal, valamint az onnan is elérhető szakmai honlapok tájékoztatnak. A tűzgyújtási tilalom a közzétételtől a visszavonásig él! Az említett honlapokon az éppen aktuális állapot látható.

Avar és kerti hulladék égetése

A hatályos jogi szabályozás értelmében tilos a kerti hulladék égetése. A tiltás alól az önkormányzat helyi rendeletben felmentést adhat, ebben szabályozza az égetés feltételeit, körülményeit is. Arról, hogy mikor lehet a kertben égetni, a helyi önkormányzatnál kell érdeklődni. Amennyiben az önkormányzatnak nincs ilyen rendelete, akkor nem szabad avart és kerti hulladékot égetni.

Kerti grillsütő használata, szalonnasütés, bográcsozás

A saját tulajdonú, belterületi ingatlanon található tűzhely vagy grillsütő használata nem tiltott a tűzgyújtási tilalom idején sem. Az ilyen – nyílt lángú – berendezések, eszközök használata, tűz gyújtása az ingatlanon belül az általános égetési szabályok betartása mellett történhet.

Ezek röviden a következők:

– nem szabad felügyelet nélkül hagyni a tüzet, a még ki nem hűlt parazsat, hamut;
– gondoskodni kell a megfelelő, tűz oltására alkalmas anyag, eszköz (víz, homok) készenlétben tartásáról;
– az égetést követően a tüzet gondosan el kell oltani, meg kell győződni arról, hogy valóban kialudt.
A tüzek 99 százaléka emberi gondatlanság, rosszabb esetben szándékosság következménye, ezért az erdő- és vegetációtűz elleni legjobb védekezés az odafigyelés.

Segítse az erdészek és a katasztrófavédelem munkáját és figyeljen az alábbiakra:

– Soha ne dobjon el égő cigarettát!
– Erdőben csak a kijelölt helyen gyújtson tüzet!
– Gondosan oltsa el a tüzet, használjon hozzá vizet, vagy legalább 5 centiméter földet, máskülönben a szélben visszagyullad!
– Igyekezzen a kertben is csak akkora tüzet rakni, amiből a szél nem tud izzó zsarátnokokat továbbvinni!
– Tartsa be a tűzgyújtási tilalom szabályait!
– Soha ne hagyja a szabadtéri tüzet őrizetlenül!

Forrás: www.katasztrofavedelem.huTovábbi érdekes cikkeinkről se maradsz le, ha követed az Ezermester Facebook oldalát, vagy előfizetsz a nyomtatott lapra, ahol folyamatosan újdonságokkal jelentkezünk!


Szólj hozzá a cikkhez!

Be kell jelentkezned, hogy hozzászólhass a cikkekhez!
Ezermester, Facebook, vagy Google fiókkal is bejelentkezhetsz.

Alternatív kerti tűzhelyek

A tavaszi időszak a kerti munkák mellett a nyári szabadtéri főzésre, sütögetésre valófelkészülés ideje is. E tevékenységhez jó ugyan egy fix helyre épített tűzrakó hely, de nem feltétlenül...


Kerti ötletek

Ahhoz hogy a kertünk megszokott látványába újat csempésszünk, nem kell feltétlenül nagy anyagi ráfordítás. Sokszor egy egyszerű ötlet nagyon ütős lehet. Íme, néhány gondolatébresztő kép.