Fontosabb szabályok CSOK igénylése esetén

2019-02-11 08:27:14 | Módosítva: 2019-03-02 08:58:10

A lakástakarék megszűntetése után bővíti a kormány a CSOK-ot. A két legfontosabb változás, hogy a kedvezményes kamattámogatású kölcsön összege a 3 gyerekeseknél 15 millióra emelkedik, és ezután ezt a kedvezményes kamattámogatású hitelt a 2 gyerekesek is igénybe vehetik, igaz csak 10 millió forintig.


A 15 milliós határtól a kormány azt várja, hogy az ingatlanárak tovább nem emelkednek, és jelentősebb segítséggé válik a több gyermeket vállalók számára. A módosító törvény hatálybalépését még 2018 év végére tervezi a kormány, bár ténylegesen csak január elseje után lesz elérhető, mert a banki konstrukciók kidolgozásához is idő kell. A fenti maximum összegek továbbra is csak új lakáshoz vehetők igénybe, de használt lakás vásárlására és meghatározott feltételek mellett bővítésre, korszerűsítésre is lehet igényelni kisebb összeggel.

Új lakás fogalma

Az alapozási munkáktól kezdődően, teljes egészében újonnan épített, a lakhatás követelményeinek megfelelő lakóház vagy lakás: 12 nm-t meghaladó alapterületű lakószobán túl, főzőhelyiség, fürdőhelyiség és WC, ivóvízzel, fűtéssel, közműves villamos energia szolgáltatással, szennyvízelvezetéssel (ha nincs a településen közműves szennyvízelvezetés, akkor lehet egyedi szennyvízkezelő is). Tetőtér-beépítés vagy emeletráépítés esetén az építkezés során legalább két új albetétként nyilvántartott, vagy használati szerződéssel a kizárólagos használatot biztosító, lépcsőházból vagy szabadlépcsőn megközelíthető, külön bejárattal rendelkező újabb lakás vagy lakások kialakítása.

Használt ingatlan vásárlás, bővítés

A CSOK használt ingatlan vásárlására és bővítésre is fordítható, ha a lakás legalább komfortos, vagy a bővítéssel együtt komfortossá válik. Önmagában komfortosításra, korszerűsítésre nem fordítható, bár sokan úgy értelmezik, a „bővítéssel egyidejűleg komfortossá válik” törvényi megfogalmazás miatt. Fontos, hogy „egyidejűleg”, és hogy legalább 1 lakószobával növekedjen az ingatlan hasznos alapterülete. Bővítésnek számít viszont az épület térfogat-növekedése nélküli tetőtér-beépítés.


Pontosan meghatározott, hogy minimum mi számít lakószobának a CSOK igénybevételéhez: legalább 8 nm hasznos alapterületű, természetes megvilágítású és szellőzésű, fűthető, huzamos tartózkodásra alkalmas helyisége a lakásnak. További kitétel, hogy a 30 nm-t meghaladó hasznos alapterületű lakásoknak kell, hogy legyen minimum 1 db 16 nm-t meghaladó hasznos alapterületű lakószobája, ami lehetővé teszi az otthoni pihenést és tevékenységeket. Ha a konyha egy légtérben van a szobával, akkor a főző/étkező funkció céljára szolgáló helyiségrészen kívül kell, hogy meglegyen a minimum 16 nm, csak az a rész számít lakószobának.

Nem számít lakószobának az a helyiség, amely a mosogatást, főzést, tisztálkodást, mosást, illemhely-használatot biztosítja, így nem lehet CSOK támogatást fürdőszoba vagy konyha létesítésére fordítani, akkor sem, ha evvel a bővítéssel lesz komfortos az ingatlan, mert az nem lakószoba.

Gyakori okok, amikor NEM jár CSOK

– Terasz lakószobává alakítása.

– Garázs építése.

– Lakások összenyitása.

– Épületrész átalakítása.

– Belső átalakítás keretében konyha, fürdőszoba létrehozása.

– Egyéb, nem lakószoba hozzáépítése.

– Bármilyen meglévő épület, épületrész átalakítása.

– Korszerűsítés (pl. nyílászáró csere, fűtéskorszerűsítés, szigetelés, tetőcsere).


Fontosabb szabályok CSOK igénylése esetén


Az ingatlanra vonatkozó fontosabb előírások


– Használt ingatlan vételára nem lehet magasabb 35 000 000 Ft-nál, de négyzetméterre vetített árkorlát nincs.

– Használt ingatlan esetén az adásvételi szerződésben lévő vételár maximum 20%-kal lehet magasabb, mint a bank által meghatározott forgalmi érték.

– NEM kell figyelembe venni az energetikai besorolást.

– Az állami támogatással vásárolni kívánt lakás csak és kizárólag Magyarország területén lehet.

– Az adásvételi szerződés megkötésétől számítva 180 napon belül be kell nyújtani a CSOK iránti kérelmet.

– A hitelintézeteknek a CSOK kérelmet lakásvásárlás esetén 30 napon belül el kell bírálniuk.

– A lakás NETTÓ alapterületébe az épületszerkezettel részben vagy egészben közrefogott rész számít, akár fűtött, akár fűtetlen: erkély, loggia, garázs, terasz, tároló.

– A HASZNOS alapterületbe a lakás fűthető, legalább 1,9 m belmagasságú része számítható, így nem vehető figyelembe: erkély, loggia, garázs, terasz, tároló, pince.


Igénylőre vonatkozó fontosabb előírások

– Nem kizáró ok, ha van másik ingatlan az igénylő tulajdonában. Második, de akár harmadik ingatlan vásárlásához is igényelhető, ha eddig még nem vett igénybe, vagy csak kevesebb összeget (bele számítanak a korábbi SZOCPOL, LÉT STB. is).

– Igényelhetik a CSOK-ot egyedülállók, élettársak és házastársak életkoruktól függetlenül, kivéve jövőbeni gyermekvállalás esetén, mert azt csak házastársak tehetik meg, ha a házastársak egyik tagja még nem töltötte be a 40. életévét.


– Az élettársak és az egyedülállók csak meglévő gyermekeikre igényelhetnek CSOK-ot.

– Állandó lakcímként, lakcímkártyával kell igazolni, hogy a CSOK-kal támogatott lakásba beköltözött a család, a támogatásba beleszámító gyermekek is, akkor is, ha nagykorúak.

– A kedvezménnyel vásárolt ingatlanra 10 évre elidegenítési és terhelési tilalmat jegyez be az állam, az adás-vételi megkötésének dátumától számítva. Az igénylőnek vállalnia kell, hogy nem terheli haszonélvezettel és használati joggal az ingatlant.

– Az igénylőnek nyilatkoznia kell, hogy gazdasági, vagyoni, gyermek elleni, család elleni és költségvetési ügyben nincs elleni elmarasztaló büntetőjogi ítélet, vagy azok alól már mentesült.

– Igénylőnek nem lehet köztartozása.

– 1 gyermek vállalása esetén 4 év, 2 gyermek vállalása esetén 8 év a teljesítésre előírt idő, az adás-vételi szerződés dátumától számítva. A 3 gyermeket vállalók esetében 10 év.


– Örökbefogadás teljesítésével a fenti határidő 2 évvel meghosszabbítható, az illetékes gyámhivatal alkalmasságot megállapító határozatával.

– Az illetékes megyei kormányhivataltól igazolás kell, hogy lakáscélú állami támogatást az igénylő még nem vett igénybe, vagy ha igen, akkor az melyik gyermekére szólt.

– A lakás eladója nem lehet az igénylőnek közeli hozzátartozója vagy élettársa. Ha az eladó cég vagy egyéni vállalkozó, akkor annak tulajdonosa nem lehet az igénylőnek közeli hozzátartozója vagy élettársa.

– A kedvezménnyel vásárolt lakásban csak az igénylők szerezhetnek tulajdonjogot.

– 180 napos, folyamatos TB jogviszony fennállását (legfeljebb 30 nap megszakítás lehet a legalább 180 nap alatt) kell igazolni, házastársak és élettársak esetén elegendő, ha csak az egyik fél tudja igazolni a minimum 180 napos, folyamatos TB jogviszonyt.


– Azok az igénylők is jogosultak lehetnek a támogatásra, akik a CSOK kérelem benyújtásakor még nem rendelkeznek magyar TB jogviszonnyal, hanem keresőtevékenységük alapján még valamely másik EGT állam TB rendszerének hatálya alatt állnak és ezt az illetékes külföldi hatóság által igazolják, továbbá teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban vállalják, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül magyar TB jogviszonyt létesítenek.

– A támogatás folyósítása a saját erőként vállalt pénzeszközöknek a vásárlás finanszírozására történt felhasználása után kezdhető meg.

– Az adásvételi szerződésben is fel kell tüntetni, ha a CSOK használt lakásra támogatás mellett, hitelintézeti kölcsönt is igénybe kívánnak venni.

– Az igénylő a CSOK használt lakásra támogatás iránti kérelmét azon hitelintézetekhez nyújthatja be, amelyek az állammal a támogatás nyújtására szerződtek.


A gyermekekre vonatkozó fontosabb előírások

– A 25 év alatti, a családdal együtt élő vér szerint vagy örökbefogadott gyermekre igényelhető.

– Igényelhető a 25. életévét már betöltött, de megváltozott munkaképességű személyre, ha az állapota legalább 1 éve tart, vagy 1 év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.

– A 20. életévüket betöltött gyermekeknek NEM szükséges valamilyen nappali tagozatos iskolába járniuk.

– A meglévő gyermekek számától függetlenül vállalható még gyermek, de 4 gyermek esetén már a maximum összeget kapjuk, így a 2 gyermekesek csak +2, a 3 gyermekesek pedig +1 gyermeket vállalhatnak megelőlegező támogatással.

– Meglévő gyermeknek számít a még anyagméhben lévő 12. hetet betöltött magzat vagy ikermagzat is.

– Legalább 1 éve az igénylő gyámsága alatt álló gyermek után is igényelhető, a gyermek szüleinek halála esetén.

– A beköltözés követően a nagykorú, 18 év feletti gyermek elköltözhet.


– Csak az egy háztartásban élő gyermekekre igényelhető.

– Egy gyermekre, csak egyszer vehető igénybe állami támogatás.

– A gyermekek számába bele kell számolni a már meglévő és a vállalt gyermekeket is.

– Ha már vettek igénybe korábban valamely gyermek után vissza nem térítendő állami támogatást, ebben az esetben a kedvezmény összegét csökkenteni kell a korábban igénybe vett állami támogatás összegével, vagy ha az igénylő számára kedvezőbb, a kedvezmény összegét meg lehet állapítani azon gyermekek figyelmen kívül hagyásával, amelyek után az igénylő korábban vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vett igénybe.

A CSOK sok részletre kiterjedő, bonyolult szabályrendszer szerint alkalmazandó, melyben nem mindig könnyű eligazodni. Szabályai már többször módosultak az elmúlt években, hol a visszaélések kiküszöbölése, hol a társadalmi és piaci tapasztalatok miatt. Mindenképpen szükséges a minden részletre kiterjedő, NAPRAKÉSZ tájékozódás, mielőtt a megvásárolni kívánt ingatlanra adásvételi szerződést írunk alá. A bankonkénti eljárásrend is más és más, folyamatai és költségei is, illetve a konstrukciók kínálta lehetőségek is különböznek, ezért érdemes és szükséges több helyen is érdeklődni, tájékozódni!!!Új családvédelmi akcióterv


További érdekes cikkeinkről se maradsz le, ha követed az Ezermester Facebook oldalát, vagy előfizetsz a nyomtatott lapra, ahol folyamatosan újdonságokkal jelentkezünk!


Szólj hozzá a cikkhez!

Be kell jelentkezned, hogy hozzászólhass a cikkekhez!
Ezermester, Facebook, vagy Google fiókkal is bejelentkezhetsz.

Falusi CSOK

A kormány a Magyar falu program keretében döntött a falusi családi otthonteremtési támogatás (CSOK) bevezetéséről, július 1-jétől indul afalusi CSOK. A támogatást új lakás építésére, új lakás...


Álmaink háza CSOK támogatással

A családok számára nagy segítséget jelent otthonuk felépítéséhez a 10millió forintos CSOK-támogatás és a hozzá igényelhető 15 millió forintos támogatott hitel. Ahhoz azonban, hogy kulcsrakész...